Download
kunsti ajalugu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kunsti-Ajalugu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kunsti-Ajalugu

Kunsti-Ajalugu

412 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kunsti-Ajalugu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kunsti-Ajalugu

 2. Muinasaja kunst • Muinasaeg jaguneb kiviaeg, pronksiaeg ja rauaaeg • Animism – usk looduse hingestatusse. • Koopamaalid. Joonistati peamiselt jahiloomi. • Vanemaid skulptuure nim. statuettideks. • Surnutele ehitati hauaehitisi, mis jagunevad kolme rühma: menhir, dolmen ja kromlehh.

 3. HauaehitisedMenhir, Dolmen ja Kromlehh

 4. Mesopotaamia kunst • Ehitusmaterjaliks olid savitellised. • Nad leiutasid kaared ja võlvid. • Templite tähtsaim osa oli tsikuraat. • Kuulsaim osa oli peavärav, mis oli pühendatud peajumalanna Ištarile.

 5. Vana-Egiptuse kunst • Enamik säilinud püramiide asub nn. giza püramiidide väljal, mida valvab Suur Sfinks. • Egiptuse kujutavas kunstis on teosed, mis kujutasid vaaraosid ja jumalaid, lihtrahvast, orje, loomi ja linde.

 6. Kreeta kunst • Esiplaanil oli viljakus- ja sigivusjumalate kultus. • Kreeta kunstile on iseloomulik siiras elurõõm. • Kunstis püüti jäädvustada hetkelisi muljeid. • Arhitektuuri saavutusteks on suures paleed. Oluliseim detail on sammas. Kuulsaim on Knossose loss.

 7. Vana-Kreeka kunst • Kreeka kunsti arengus on 3 ajastus: arhailine, klassikaline ja hiline. • Kunstielu on väga tihedalt seotud nende religiooniga. • Arhitektuuri tähtsamaks alaks oli templiehitis. • Tähtsaim detail sammas. • Arhitektuuristiilid: dooria, joonia ja korintose.

 8. Rooma kunst • Peatähelepanu ilmalikule kunstile. • Lubjamördi ja betooni kasutuselevõtt. • Muutusid valitsevaks kaared, võlvid ja kuplid. • Lihtsaim võlvitüüp – silindervõlv. • Portreeskulptuuri tekkimine. • Maalikunstile lähedane oli mosaiigikunst.

 9. Varakristlik kunst • Ristiusk • Peamine kirikutüüp on basiilika. • Kirik oli alati lääne-ida suunaline. • Ristiusk jaguneb: katoliiklus, protestantlus, õigeusk ehk ortodoksia.

 10. Bütsantsi kunst • Tähtsaim arhitektuur. • Kuulsaim mälestusmärk Hagia Sofia. • Kujutava kunsti alad: mosaiigikunst, kunstkäsitöö.

 11. Romaani stiil • Pisa toomkirik Itaalias.

 12. Gooti kunst • Kunstialaks on arhitektuur. • Ehitatakse suuri kirikuid ehk katedraale. • Ehitustegevus koondub linnadesse. • Tunnuseks on roidvõlv ja teravkaar. • Tähtsal kohal roosaken.