Download
keski suomen elinkeino liikenne ja ymp rist keskus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

113 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Vipuvoimaa EU:lta - hanketietoisku, 10.3.2010 Jyväskylä Ylijohtaja Juha S. Niemelä

  2. Valtion aluehallinto on uudistunut Kuudesta aluehallinnon virastosta kaksi uutta YmpäristölupavirastoTyösuojelupiiri YmpäristökeskuksetLääninhallitukset TE-keskuksetTiepiirit • Peruspalvelu, oikeusturva ja luvat • Poliisi • Pelastustoimi ja varautuminen • Ympäristöluvat • Työsuojelu • Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri • Liikenne ja infrastruktuuri • Ympäristö ja luonnonvarat

  3. ELY-keskuksen tehtävät • Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys • osaaminen ja kulttuuri • kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimi • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen • Liikenne ja infrastruktuuri • maanteiden kunnossapito • tiehankkeet • liikenteen lupa-asiat • liikenneturvallisuus • joukkoliikenne • Ympäristö ja luonnonvarat • ympäristönsuojelu • alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus • kulttuuriympäristön hoito • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö • vesivarojen käyttö ja hoito • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen 2.2.2010

  4. Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitus maakunnalle n. 230 M€ / vuosi Perustienpito17 % Yritysten rahoitus 14 % Ympäristöasiat 5 % Työvoima- politiikan rahoitus 25 % Maaseudun rahoitus 39 % Keski-Suomen ELY-keskus, JSN

  5. Ylijohtaja Juha S. Niemelä Johtoryhmä Hallintoyksikkö Kehittämisrahoitusyksikkö Maksatus- ja tarkastusyksikkö Kehittämis- ja strategiayksikkö • Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri • vastuualue • Johtaja • Juha S. Niemelä Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Johtaja Seppo Kosonen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Johtaja Kari Lehtinen Strategiaprosessi Asiakkuusprosessi Viestintäprosessi Työ- ja elinkeinotoimistot

  6. Yhteydet Keski-SuomenELY-keskukseen Cygnaeuksenkatu 1PL 250, 40101 Jyväskylä puh. 020 636 0040 (vaihde)etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/keski-suomi