Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KESKI-SUOMEN MATKAILUELINKEINON STRATEGIA 2005-2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
KESKI-SUOMEN MATKAILUELINKEINON STRATEGIA 2005-2010

KESKI-SUOMEN MATKAILUELINKEINON STRATEGIA 2005-2010

99 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

KESKI-SUOMEN MATKAILUELINKEINON STRATEGIA 2005-2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KESKI-SUOMEN MATKAILUELINKEINON STRATEGIA 2005-2010 Suomalaisin Suomi – viihdy ja voi hyvin !

  2. KESKI-SUOMEN MATKAILUN KEHITTÄMISPERIAATTEITA • peruslähtökohtana yrityslähtöisyys, julkinen sektori toimii edellytysten luojana • matkailukeskittymien vahvistaminen ja monipuolistaminen • veturiyritysten ja niitä tukevien yritysverkostojen kehittäminen tapahtuu laajojen kehittämissuunnitelmien pohjalta sekä teemapohjaisen toiminnan tukemisen kautta • ulkomaanmarkkinointiin suunnattujen, suuraluekonseptiin perustuvien tuotteistojen kehittäminen

  3. KESKI-SUOMEN MATKAILUN VISIO 2005-2010 • Maakunnassa on vuonna 2010 vähintään kahdeksan merkittävää, valtakunnan tasolla tunnettua matkailukeskittymää.

  4. KESKI-SUOMEN MATKAILUELINKEINON TOIMINTA-AJATUS ON: Keski-Suomi tunnetaan osana Järvi-Suomea vetovoimaisista kärkituotteista ja menestyvistä matkailukeskusverkostoista, jotka asiakaslähtöisesti tuottavat, markkinoivat ja myyvät laadukkaita ja kannattavia matkailupalveluita valitsemilleen asiakasryhmille kotimaassa ja ulkomailla.

  5. YHTEISTYÖ YKSITYINEN-JULKINEN Tiivistetään yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin kesken yhteisen näkemyksen määrittelemiseksi Keski-Suomen matkailun kehittämisen suuntaviivoista ja yhteisistä toimintatavoista. Kuntien keskeisin tehtävä on kaavoituksen avulla turvata matkailuyritysten menestyminen ja kasvu.

  6. MATKAILUN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET VUODELLE 2010 • hotellikäyttöasteen nostaminen 50 %:iin (45,7 % v. 2004) • yritysten liikevaihdon kasvattaminen 6 % / vuosi • yöpymisvuorokausien keskimääräinen kasvu koko maakunnassa 20 000 vrk/vuosi • ulkomaisten matkailijoiden määrän lisääminen 17 % => 20 % • matkailukeskusverkostojen kehittäminen: 8 toimivaa matkailukeskusverkostoa v. 2010

  7. MATKAILUN KEHITTÄMISPANOSTUKSET KESKI-SUOMESSA 2005-2010: