Download
valtakunnallinen vammaispalveluhanke keski suomen vammais kaste n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Valtakunnallinen vammaispalveluhanke Keski-Suomen Vammais-Kaste PowerPoint Presentation
Download Presentation
Valtakunnallinen vammaispalveluhanke Keski-Suomen Vammais-Kaste

Valtakunnallinen vammaispalveluhanke Keski-Suomen Vammais-Kaste

105 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Valtakunnallinen vammaispalveluhanke Keski-Suomen Vammais-Kaste

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Valtakunnallinen vammaispalveluhanke Keski-Suomen Vammais-Kaste Pirjo Lehtovaara Projektikoordinaattori 9.5.2011 alkaen

 2. Hanke kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen Kaste-kehittämisohjelmaan ja se toteutetaan 2010-2012 • Keski-Suomi mukaan: toukokuu 2011- lokakuu 2012 • hankkeen tavoitteena on lisätä vammaisen ihmisen osallisuutta, vahvistaa lähipalveluja ja turvata palvelujen erityisosaamista • hanke koostuu yhdeksästä osahankkeesta, hanketta hallinnoi Eteva kuntayhtymä

 3. hankealueella asuu 3,8 miljoonaa ihmistä ja se kattaa 12 maakuntaa ja ruotsinkieliset alueet • Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Eteva kuntayhtymä, Kainuun maakunta kuntayhtymä, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä, Kårkullasamkommun, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja Vaalijalan kuntayhtymä.  

 4. Keski-Suomen osa-hankkeessa hankkeessa ovat mukana: alueen kunnat (Jyväskylän kaupunki , Saarikka , rahoitusta) Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (rah.)

 5. Kehittämisteemat • Valtakunnallisesti hankkeessa on viisi kehittämisteemaa: palvelurakenteiden kehittäminen palveluohjaus ja -suunnittelu yksilöllinen asuminen henkilökohtainen apu osaamisen vahvistaminen • Keski-Suomessa hanke kohdistuu: palvelurakennetyö osaamisen vahvistaminen

 6. 1. Palvelurakennetyö, toimenpiteinä esim. - kunnallisten / seudullisten moniammatillisten kehittämisryhmien perustaminen - (Perhe)palvelukeskusten kehittäminen ja perustaminen (lapset, nuoret ja nuoret aikuiset), esim. Jämsän malli - yhteiset palveluprosessit erityistason kanssa (kunnat/KSSHP/muut palveluntuottajat / valtakunnan tasolle keskitetyt palvelut).

 7. 2. Osaamisen vahvistaminen - uusi lainsäädäntö ja vammaiskäsitys : asiakkaiden itsemääräämisoikes, yksilölliset palvelukokonaisuudet - luovat yksilölliset ratkaisut: asiakkaan tuettu päätöksenteko, positiivinen riskinotto työskentelymalli, henkilökohtainen budjetointi, henkilökohtainen apu (yhteistyö Henkilökohtaisen avun keskuksen HAVU:n kanssa)

 8. Koska Keski-Suomessa viimeisen 20 vuoden ajan kehitetty palvelurakennetta siten, että kunnat ovat vähitellen ottaneet vastuun vammaisten ihmisten palveluiden järjestämisestä omalla kotipaikkakunnalla, on uudessa tilanteessa syytä kiinnittää huomio palvelurakenteen kokonaisuuteen • Palveluiden tulee toimia ensisijaisesti lähipalveluina mutta niiden tueksi tulee saada myös konsultatiivisia, kuntouttavia ja kriisipalveluita

 9. Valtakunnallinen yhteistyö, aiheeseen tutustuminen • K-S:n osahankkeen tavoitteiden realistisointi, kohdentaminen <- hankeaika : 5/2011- 10/2012 • Perehtyminen aiemmin tehtyyn, olemassa olevaan • Yhteydenotto alueen vp-työntekijöihin • Hanketyöryhmän kokous 6.6.2011 • Ohjausryhmän kokous 16.6.2011

 10. Ajatuksia • Ideoita • Tarpeita • Mukaantuloa

 11. http://vammaispalveluhanke.eteva.fi/1