Download
max weber n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Max Weber PowerPoint Presentation

Max Weber

193 Views Download Presentation
Download Presentation

Max Weber

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Max Weber

  2. Život • 1864 – 1920 • německý sociolog a ekonom • absolvent práv na Heidelbergské univerzitě • 1886 – profesor ekonomie v Heidelbergu • 1904 – nervové zhroucení • 1904-1905 publikuje dílo Protestanská etika a duch kapitalismu • 1910 – spoluzakladatel Německé sociologické společnosti

  3. Protestantská etika a duch kapitalismu • nejproslulejší dílo (1904 – 1905) • myšlenka přímého vztahu mezi vznikem kapitalismu a náboženství – protestantismus • konfucianismus, hinduismus, buddhismus, křesťanství, islám, judaismus • závěr: kapitalismus se ve východní kultuře nemohl rozvinout

  4. Chápající sociologie • poznání subjektivního smyslu sociálního jednání • dala vzniknout celému interpretativnímu paradigmatu

  5. Cíl sociologického zkoumání • 1) odhalit univerzální zákony chování srovnatelné se zákony přírodních věd • 2) potvrdit evoluční pokrok ve vývoji lidských společností • 3) poskytnout hodnocení či morální posouzení stávajícího či budoucího stavu věcí • 4) metodologický individualismus

  6. Teorie moci • možnost přimět někoho, aby něco udělal proti vlastní vůli • pojem panství – moc založená na pocitu závaznosti vůči autoritě 1) tradiční 2) charizmatické 3) legálně racionální

  7. Teorie byrokracie • bere jí jako racionální způsob řízení velkých organizací (ideální typ) 1) rozhodování dle obecných a neosobních pravidel 2) stanovení pevných kompetencí jednotlivých úředníků 3) hierarchie 4) odborně školený personál

  8. Pojetí stratifikace • = rozvrstvení • dle statusu člověka ve spol. žebříčku • horní, střední, dolní vrstva • Objektivní kritéria: příjem, majetek, složitost práce, vzdělání, bydlení… • Subjektivní kritéria: sebezařazení, prestiž • Větší vzdělání – složitost práce – víc peněz – větší podíl na moci

  9. Teorie jednání • = motivované chování aktérů • cíl: pochopení motivace aktérů k jednání • Typologie jednání: 1) tradiční 2) afektivní 3) hodnotově racionální 4) účelově racionální