Download
historia szko y podstawowej w czajkowej n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Historia Szkoły Podstawowej w Czajkowej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Historia Szkoły Podstawowej w Czajkowej

Historia Szkoły Podstawowej w Czajkowej

125 Views Download Presentation
Download Presentation

Historia Szkoły Podstawowej w Czajkowej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Historia Szkoły Podstawowej w Czajkowej

 2. Szkoła jako instytucja rozpoczęła swoją działalność w Czajkowej w 1848 roku

 3. W okresie rozbiorów szkoła była ostoją polskości.

 4. W 1926 roku budynek został powiększony o dobudowane piętro. Był to najładniejszy budynek w powiecie mieleckim.

 5. Podczas drugiej wojny światowej budynek został zniszczony, ale za sprawą miejscowej ludności szkoła została odbudowana aby służyć młodemu pokoleniu.

 6. 28 listopada 1991roku szkołę zniszczył pożar.

 7. Rok później rozpoczęła się odbudowa szkoły. Na ten czas dzieci uczyły się w pomieszczeniach zakładu w Czajkowej.

 8. Odbudowa trwała trzy lata. Finansowana była głównie dzięki Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, oraz częściowo przez Urząd Gminy w Tuszowie Narodowym.

 9. Największy wkład wniosła w odbudowę szkoły pani Dyrektor Józefa Flis, która do niejednych drzwi pukała aby zdobyć pieniądze na remont szkoły.

 10. W odbudowę szkoły znaczący wkład wnieśli również mieszkańcy wsi Czajkowa.

 11. 22 lutego 1995 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku nowego budynku szkolnego.

 12. Od tego dnia 22 luty obchodzony jest jako Święto Szkoły

 13. A oto kilka historycznych zdjęć z tej uroczystości

 14. Zaproszenie na uroczystość otwarcia szkoły

 15. Przemówienie pani dyrektor mgr Józefy Flis

 16. Akademia przygotowana przez uczniów.

 17. Zgromadzeni mieszkańcy wsi.

 18. Moment przecięcia wstęgi

 19. Poświęcenia szkoły dokonał ks. Prałat Tadeusz Kwaśniewski

 20. Notatki prasowe z tego wydarzenia.

 21. 10 rocznica w roku szkolnym 2004/2005 była szczególnie uroczyście obchodzona. Przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Tuszów Narodowy Andrzej Kałużą, pani sekretarz, oraz księża z obydwu parafii.

 22. Przemówienie pana wójta.

 23. Część artystyczna w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

 24. W roku szkolnym 2012/2013 obchodzimy XVIII rocznicę Uroczystego Otwarcia Nowego Budynku Szkolnego.