Download
standardprocess lack n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Standardprocess Lack PowerPoint Presentation
Download Presentation
Standardprocess Lack

Standardprocess Lack

141 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Standardprocess Lack

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Standardprocess Lack Kåre Bäck DuPont Performance Coatings Scandinavia

 2. Standardprocess Lack • Standardprocess = Effektiv Lackprocess • Varför standardprocess • Eliminera stress och misstag i produktion • Mistag i Produktion • De misstag som vi åtgärdar innan leverans • Det är de som kostar tid och pengar • Det stör planering

 3. Standardprocess Lack • Huvudorsak till Standard process • Biltillverkare • Försäkringsbolag • Bilverkstad • Personal • Bilägare

 4. Standardprocess Lack • Flytta arbetet bakåt i planering Natt Maskering Kontroll Takst Slipning Uppslipning Maskering Grundning Lackering

 5. Standardprocess Lack • Istället Natt Kontroll Takst Slip grund Maskering Lackering Uppslipning Slipning Lite arbete Plats för mer produktion Små skador klara på dagen Påbörja stora skador Grundning Mesta arbetet

 6. Standardprocess Lack • Flytta produktion • Dagen innan mot dagen efter • Mindre jobb dagen efter • Klar tidigare med mindre stress • Kan börja med stora jobb tidigt • Kan göra mindre skador på en dag • Studera planering • Försök få in stora skador tidigt

 7. Standardprocess Lack • Effektiv produktion • Skapa kvalitetskontrol • Eliminera tidstjuvar • Maskering • Görs 2 gånger • Slipning • Skapar mer jobb • Internkomunikation • Arbetsorder

 8. Standardprocess Lack • Ventilerade arbetsplatser nödvändigt • Grundning dagtid

 9. FörbehandlingUppslipning Slipa kanter och svåråtkomliga ytor för hand med P800 Rengör ytan med Standox Siliconentferner Kontrollera för skador och stenskott. Applicera kolpulver och. Klossa med P400 och Kontrollera riktning. Stenskott o dylikt slipas med P180 Maskinslipa ytorna med Slipmaskin och P500 Använd mellanplatta för att undvika genomslipningar Kontrollera arbets- order och notera avvikelser. Maskera klart för topplack Dammsug ytan med Scotch Brite grå och slipmaskin Spruta Primer på metallrena ytor och spacklingar Använd 1k-Fullprimer Spruta Primer och Filler på ytorna efter behov. Torka med IR, över natt eller i 60ºC Maskeraprovisoriskt för primeroch filler- sprutning Rengör och avfetta med Standox Siliconentferner Mer information finns i Technical Data Sheets

 10. FörbehandlingFinslipning och lackering Maskinslipa ytorna med 3mm Slipmaskin och P600 Använd mellanplatta för att undvika genomslipningar Mellanplatta för finslipning Slipa kanter och svåråtkomliga ytor för hand med P800 Rengör ytan med Standox siliconentferner Applicera kolpulver och. Klossa med P400 och Kontrollera riktning Spruta Standoblue Baslack enligt datablad Avlufta till matthet Innan klarlack Spruta Standox 2K HSKlarlack i 2 skikt Ingen avluft mellan Avlufta 10 min efter sista Torka 30 min i ugn vid 60ºCobjekt temperatur Dammsug ytan med Scotch Brite grå och slipmaskin Rengör och avfetta med Mer information finns i Technical Data Sheets

 11. Standardprocess Lack • Processen • Alla gör likadant • Lackeraren vet vad som väntar • Mindre stress och misstag • Mer produktion och lugnare tempo • Alltid samma kvalitet • Leverans i tid

 12. Standardprocess Lack • Vinsten för företaget • Nöjdare personal • Nöjdare kunder • Mer vinst

 13. Standardprocess Lack • Processen • En av tre processer i lackverkstad • Bilens väg genom verkstad • Nya delens väg genom verkstad • Kulörens väg genom verkstad • Alla ska helst vara klara samtidigt • Försent välja kulör i sprutbox • När bil är i box ska kulör vara vald och mixad

 14. <<<