Download
passive n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Passive PowerPoint Presentation

Passive

416 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Passive

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Passive with exercises

 2. Što je uopće pasiv? • Pasiv nije glagolsko vrijeme (tense), nego način (voice). • Rečenice koje sadrže objekt (direktni i/ili indirektni) mogu biti u aktivu (active voice) ili u pasivu (passive voice). • Kod transformacije aktivne u pasivnu rečenicu ne smijemopromijeniti glagolsko vrijeme!

 3. Zašto uopće trebamo pasiv? • U engleskom jeziku, više nego u hrvatskom jeziku, pasivne rečenice su česta pojava. U puno slučajeva vjerojatno niste niti svjesni da ste upotrijebili pasivnu rečenicu. • Koristeći pasivne rečenice pomičemo naglasak s osobe koja vrši radnju (subjekt rečenice) na samu radnju, npr. I made some mistakes. → Mistakes were made. • Postoji još niz situacija kada ćemo rađe odabrati pasiv, ali o tome nešto kasnije…

 4. Što sve trebam znati kako bih napravio pasivnu rečenicu? • Prije nego što se detaljnije pozabavimo glagolima u pasivu, podsjetimo se osnova gramatike potrebnih za transformaciju aktivnih rečenica u pasivne. • Kako bismo pravilno stvorili pasivnu rečenicu (ili obrnuto) nužno je poznavati dijelove rečenice: SUBJEKT: vršitelj radnje People have seen wolves in the street. PREDIKAT: glagol People have seen wolves in the street.OBJEKT: People have seen wolves in the street. PRILOŽNE OZNAKE: People have seen wolves in the street. • Ovo nisu svi dijelovi rečenice, ali su nama za pasiv najpotrebniji. • Također moramo poznavati i razlikovati glagolska vremena kao i nepravilne glagole.

 5. Tvorba pasivnih rečenica • Objekt aktivne rečenice postaje subjekt pasivne rečenice. • Subjekt aktivne rečenice se u velikoj većini slučajeva ne mora posebno izricati. Ukoliko ga želimo ili moramo izreći, koristimo by frazu i stavljamo ju na kraj rečenice. [My grandfather]S planted [this tree]O. [This tree] S was planted by my gradnfather.

 6. Što učiniti s glagolom? • Podsjetimo još jednom: u tvorbi pasiva ne mijenjamo glagolsko vrijeme, nego samo način! • Za tvorbu pasiva nam je potrebano: - glagol biti (to be) u glagolskom vremenu izvorne aktivne rečenice; npr. ako je aktivna u Present Perfect Simple, glagol biti također moramo staviti u to glagolsko vrijeme (have been) - past particip (past participle) glavnoga glagola • Dakle, pravilo za tvornu pasiva je: to be + past participle of the main verb • Pogledajmo to na primjeru.

 7. Glagol u pasivu – 1. korak • Ponovimo još jednom pravilo: to be + past participle of the main verb • Aktivna rečenica: We keep the butter here. • Što činiti? 1. Pronađimo subjekt i objekt aktivne rečenice. [We]keep[the butter] here.

 8. Glagol u pasivu – 2. korak Aktivna rečenica: [We]keep[the butter] here. 2. Objekt aktivne rečenice postavimo kao subjekt pasivne rečenice. The butter ...

 9. Glagol u pasivu – 3. korak The butter… 3. Odredimo glagolsko vrijeme u aktivnoj rečenici: Present Simple. Slijedite pravilo: glagol to be moramo staviti u Present Simple, dakle am, is iliare (ovisno o licu). Glagol keep je glavni glagol i njega stavljamo u past participle, dakle kept. U rečenici to izgleda ovako: The butter is kept here.

 10. Glagol u pasivu – 4. korak 4. Ostatak rečenice (priložnu oznaku) smo prepisali, a subjekt glavne rečenice u ovom slučaju nismo uključili. Aktivna rečenica: We keep the butter here. Pasivna rečenica: The butter is kept here.

 11. Još nekoliko primjera za present simple: A: [We]Swash [our car]Oevery weekend. P: [Our car]Sis washed every weekend. A: [They]Srepair [the bridge]O every two years. P: [The bridge]Sis repairedevery two years.

 12. Ostala SIMPLE glagolska vremena Podsjetimo na pravilo: to be + V-ed (past participle) Past Simple They broke the window. The window was broken.

 13. Ostala SIMPLE glagolska vremena Podsjetimo na pravilo: to be + V-ed (past participle) Present Perfect Simple I have soldour old house. Our old house has been sold.

 14. Ostala SIMPLE glagolska vremena Podsjetimo na pravilo: to be + V-ed (past participle) Past Perfect Simple They hadn’t collectedthe rubbish. The rubbish hadn’t been collected.

 15. Ostala SIMPLE glagolska vremena Podsjetimo na pravilo: to be + V-ed (past participle) Future Simple They will meetyou at the station. You will be metat the station.

 16. Continuous glagolska vremena Continuous glagolska vremena tvore pasiv na isti način, iako se continuous oblici za glagol to be inače ne koriste često: to be + V-ed (past participle) Present Continuous They are repairingthe bridge. → The bridge is being repaired.

 17. Continuous glagolska vremena Past Continuous They were carryingthe injured player off the field. → The injured player was being carriedoff the field.

 18. Continuous glagolska vremena Ostala continuous glagolska vremena se gramatički mogu pretvoriti u pasiv, ali se izuzetno rijetko zaista i koriste. Pogledajte zašto: They will be repairingthe road. → The road will be being repaired.

 19. Modalni glagoli Modalni glagoli (modal auxiliary verbs) su: can, could, may, might, must, ought to, shall, should, will, would; need, dare, used to Također mogu tvoriti pasiv i to koristeći pasivni infinitiv: (present infinitive) to keep > to be kept (perfect infinitive) to have told > to have been told

 20. Modalni glagoli Napomena: modalni glagoli uz sebe vežu infinitiv bez ‘to’ You must/should shutthese doors. These doors must/should be shut. They should/ought to have toldhim. He should/ought to have been told.

 21. Za one koji vole tablice...

 22. Pasiv u koracima - skraceno Odrediti S, V, O O(A) → S(P) S(A) → by(P) V(A) → V(P) (pažnja: LICA)

 23. Objekt i pasivne rečenice Samo glagoli koji imaju objekt mogu imati pasivni oblik: [John] S swimms [every day]A. - no O, no passive!

 24. Glagoli s dva objekta Neki glagoli mogu uz sebe imati dva objekta, direktni i indirektni (Od i Oi). Bilo koji od ta dva objekta može biti subjekt pasiva. [They] offered [us] Oi[a new flat]Od. Oi: [We] Swere offered a new flat. Od: [A new flat] Swas offered to us. Kada indirektni objekt postaje subjekt pasivne rečenice, mora biti u nominativu: I’ll send her the books. →She will be sent the books.

 25. I još o objektima Cijeli objekt postaje subjekt pasivne rečenice, bez obzira koliko ‘dugačak’ bio: He frightened [the pretty girl standing in the dark corner]. [The pretty girl standing in the dark corner]wasfrightened.

 26. Upotreba pasiva Kada nije potrebno spominjati vršitelja radnje (agent), jer je jasno iz konteksta tko ju vrši: The streets are swept every day. Your hand will be X-rayed. Kada ne znamo, ne znamo točno ili smo zaboravili tko vrši radnju: The minister was murdered. My car has been moved!

 27. Upotreba pasiva Ako je subjekt aktivne rečenice općenit, npr. people, one: He is suspected of receiving stolen goods. This sort of advertisement is seen everywhere. Kada nas više zanima radnja, nego onaj tko ju vrši: The house next door has been bought (by a Mr Jones). A new public library is being built (by our local council).

 28. Upotreba pasiva Ponekad se koristi iz psiholoških razloga, kako bi se ogradili od odgovornosti prilikom priopćavanja neugodnih vijesti: Overtime rates are being reduced/will have to be reduced. This letter has been opened!(Tom suspects Bill, but wishes to avoid giving the name)

 29. Navođenje vršitelja radnje Ako ipak želimo ili zbog smisla rečenice moramo navesti vršitelja radnje, koristimo by + akuzativ (zamjenice): He was brought up by his (her) aunt.

 30. Instrument Ako želimo spomenuti instrument korišten za vršenje radnje koristimo with: He was killed with a knife.

 31. Negacije u pasivnim rečenicama Usporedite sljedeće rečenice: You can’tdo anything. >Nothing can be done. We are not doing enough. > Not enough isbeing done. > It is not being done enough. Nobody has seen him.> He hasn’t been seen.

 32. Upitne rečenice Upitne rečenice moraju ostati upitne i u pasivu: Did you write that note on the fridge? > Was that note on the fridge written by you? Has he posted my letters? > Have my letters been posted? Are they producing ZXM in Spain? > Is ZXM beingproduced in Spain?

 33. Exercises Our company builds roads/oneroadevery year. Roadsare built every year by our company. One roadis built every year by our company. Our company is building two roads/a hotel. Our company built a hotel/4 hotels last year. Our company was building a hotel/five hotels. Our company has built a hotel/five hotels so far. Our company had built a hotel/five hotels before 1986. Our company will build a hotel next year. Our company could build a hotel. Our company must build five office buildings for a foreign customer.