1 / 5

AD:

PERFORMANS. SOYAD:. AHMET. AD:. AKTAY. SINIF:. 7-B. BOŞALTIM SİSTEMİMİZ. KONU:. ÖĞRETMEN:. TUNCERALTI PARMAK. BOŞALTIM SİSTEMİMİZ. BOŞALTIM SİSTEMİMİZ. BOŞALTIM SİSTEMİMİZ.

nola
Télécharger la présentation

AD:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PERFORMANS SOYAD: AHMET AD: AKTAY SINIF: 7-B BOŞALTIM SİSTEMİMİZ KONU: ÖĞRETMEN: TUNCERALTI PARMAK

  2. BOŞALTIM SİSTEMİMİZ BOŞALTIM SİSTEMİMİZ

  3. BOŞALTIM SİSTEMİMİZ Not:Kanın temizlenerekidrarın meydana gelmesinde idrarın biriktirilmesinde,iletilmesinde ve dışarı atılmasında vazife gören organların bütününe Boşaltım denir. İdrarın oluşturdugu yer böbreklerdir.İdrarın hasıl olmasıyla vücudun diger organlarında meydana gelen zararlı metabolizma artıkları da vücuttan su ile atılmaktadır.Bu şekilde dokuların iç düzeni korunmakta,vücudun tuz,su dengesi devam ettirilebilmekte ve vücuttaki hidrojen iyonları konsantrasyonu sabit tutalmaktatır.İdrarın meydana gelmesi ve atılması iki safhada meydana gelmektetir.Önce birirnci idrar (ultrafiltat)meydana gelmekte,Böbrekte nefronun borucukları boyunca bunun büyüyk bir kısmı geri emilmekte,arta kalan kısmı da dışarı atılmaktadır.Proteinler dışında ultrafiltrattaki maddeler kan ile aynı konsantrasyonda bulunur.Daha sonra su sodyum,amino asitler,şeker gibi maddeler böbrekteki borucuklar boyunca geçen idrara salınmaktadır.Günlük meydana gelen yaklaşık 120,150 litrelik ultrafiltattan sadece bir litresi idrar olarak dışarı atılmaktatır.Bu atılan idrara,ikinci veya esas idrar denir.Esas idrarda vücudumuzda zaruri olarak atılması İdrar borusunun üç yerinde bulunan darlıkları böbrek taşlarının takılması ve amiliyat gerektirmesi bakımından önemlidir. Mesanede biriken idrar mesaneyi belli dolgunluga eriştirerek idrar yapma lefleksi uyandırır ve idrar dışarı atılır.Mesaneden sonra gelen ve uretra denilen idrar atma borusu ile idrar yolları son bulur.Bu borucuk kadınlarda erkeklerden daha kısa oldugundan idrar yolları ve böbrek rahatsızlıkları daha sık olmaktadır.

  4. BOŞALTIM SİSTEMİNDE GÖRÜLEN HASTALIKLAR Şeker hastalıgı:Glikoz Bowman kapsülünden idrar a geçip geri emilmezse meydana gelen hastalıktır. Albumin hastalıgı:kısaca albumin diye de bilinen serum albümini insan ve diyer memeli hayvanların kan pılazmasında bulunan en yaygın proteindir.Kanda bulunan proteinlerin %60 ını oluşturur.Ayrıca doku sıvılarında özellikle kas ve deride az miktarda göz yaşı,ter,mide suları ve safrada da bulunur.Vücudtaki toplam albüminin %30,40 kandadır.Ya asitleri ve çeşitli başka maddeleri kanda taşımasının yanı sıra en önemli işlevi,kan ile doku sıvıları arasında suyun dengelenmesine saglamaktadır.Böbrekteki idrar süzen bu kapsüllerin bozulmasıyla meydana gelen hastalıga ALBUMİN hastalıgı denir. Nefrit:Böbregin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektedir her iki böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır.Bir nefron temel olarak iki kısımdan oluşur.Böbrege gelen kanın süzüldügü filtre (glamerul)süzülen kanın idrara dönüştügü uzun,yer yer kıvrımlı borular.Böbregin iltihabı hastalıkları nefrit olarak isimlendirilir. Nefrit nedenleri ikiye ayrılır: 1:Mikrobik olmayan nefritler:Böbregin mikrobik olmayan iltihabı iki ye ayrılır: Glomerülonefrit Tübüler nefrit(tübülointerstisiyel nefrit) 2:Mikrobik nefritler(piyelonefrit)Piyelonefritin diger bir ismide üst idrar yolu infeksiyonudur. Saralık:İdrarda safra boyalarının görülmesidir.Safra kana emilir kandaki safra boyaları idrara geçer ve idrarın rengi koyu kırmızıya dönüşür hastanın göz akı ve derisi de sarımsı olur. Böbrek Taşları:İdrar da oksalat,ürat,fosfat,eriyik halde bulunur.İdrar yollarında bir iltihap,yara tıkanma olursa bunlar çökelerek böbrek taşlarını yapar.Böbrek taşlarıda böbrek kanamalarına ve şiddetli agrılara sebeb olur.Kanlı idrar çıkması görülür.

  5. BOŞALTIM SİSTEMİNDE GÖRÜLEN HASTALIKLAR Üremi:Karacigerde meydana gelip kan vasıtasıyla böbreklere taşınan ve idrarla dışarı atılan zararlı maddelere ÜRE denir.Ürenin idrarla dışarıya atılmayıp vücutta kalmasından meydana gelen hastalıga Üremi denir.Üremi nedeni böbrek hastalıkları ve prostat büyümesidir.Hastada devamlı baş agrısı görme bulanıklığı,hıçkırık,gündüzleri uyuma ihtiyacı ve geceleride uykusuzluk görülür vakit kaybetmeden tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır.Ayrıca tedaviye yardımcı olmak amacıyla hastanın üşütmesi yorulmaması,düzenli beslenmesi sigara ve alkolü bırakması gerekir.

More Related