1 / 22

Hvordan kan vi hjælpe jer videre

Hvordan kan vi hjælpe jer videre. Juni 2013. v/ vindmøllerådgiver Kristian Sejersbøl. Kort visende projekter de sidste ca. 2 år 9 ud af 10 køres af projektudviklere. Grad af involvering lodsejer. Samarbejde med projektudviklere. Hvad er en projektudvikler ?

odele
Télécharger la présentation

Hvordan kan vi hjælpe jer videre

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Hvordan kan vi hjælpe jer videre Juni 2013 v/ vindmøllerådgiver Kristian Sejersbøl

 2. Kort visende projekter de sidste ca. 2 år 9 ud af 10 køres af projektudviklere

 3. Grad af involvering lodsejer

 4. Samarbejde med projektudviklere • Hvad er en projektudvikler ? • Hvad skriver man typisk under på ? • Lodsejerens rettigheder før og efter aftalen • Økonomi omkring 1 møllegrund • Nabosamarbejde uden projektudviklere

 5. Projektudviklere • Professionelle firmaer med erfaring i: • Økonomi • Kommunernes planlægning • Møllernes muligheder og retningslinjer • At indgå eneretsaftaler med lodsejeren • Indgå samarbejdsaftaler med lodsejere

 6. Hvad gør projektudviklerne? • Ser muligheder • Holder et vågent øje med kommunernes planlægning • Vurderer et områdes egnethed til møller • Ansøger om møller (VVM) • Gennemfører mølleopstilling • Driver eller sælger de færdige møller

 7. Hvad ser og hører vi ofte (1) • ”Jeg kan egentlig ikke selv overskue at rejse en mølle, så jeg sælger min rettighed”

 8. Hvad ser og hører vi ofte (2) • Projektudviklerne tilbyder : • 750.000 -1.000.000 kr pr MW for en møllegrund eller • 3-5 % af møllens bruttoindtjening i grundleje pr år (10.000.000 kWh produceret år 1 har en værdi af ca. 6.000.000 kr = 300.000 kr i grundleje ved 5%)

 9. Hvad ser og hører vi ofte (3) • Lodsejeren skriver under på en eneretsaftale, hvorved udvikleren har rettigheden til: • At undersøge om der kan stå nye møller på jorden • At opstille nye møller, hvis der opnås en tilladelse • At man ikke må indgå andre aftaler • Tidsintervallet er ofte ”gummibelagt”

 10. Hvad ser og hører vi ofte (4) • Lodsejeren får sjældent indsigt i hvilket indtjeningspotentiale, der ligger bag en ny vindmølle

 11. Hvad ser og hører vi ofte (5) • ”Jeg troede kun jeg skrev under på en aftale om, at de skulle undersøge for møller på min ejendom, men de har jo rettigheden til at rejse møllerne også. Det kom bag på mig”

 12. Hvad ser og hører vi ofte (6) • ”Det er jo helt utroligt, at jeg kan få 3 mill kr for en møllegrund. De skal jo kun bruge 1.200 m2 af arealet. Det er jo en hektar-pris på 25.000.000 kr/ha”

 13. Hvad ser og hører vi ofte (7) • ”Jeg synes vi fik en god aftale med projektudvikleren. Vi kan købe 2 møller af dem til kostpris mens de kan rejse 6 møller til dem selv på vores jord”.

 14. Hvad ser og hører vi ofte (8) • Projektudvikleren ejer en eller flere møller i området, som nødvendigvis skal nedtages for at skabe plads til nye møller

 15. Hvad ser og hører vi ofte (9) • Vi kan ikke købe en mølle af projektudvikleren, men vi kan jo købe del i de 20 %, som skal ud i anparter.

 16. Hvordan kan vi hjælpe Jer? • Forundersøgelse • Nabosamarbejde – kontraktindgåelse • Ansøgning til kommunen • Debatoplæg • VVM • Møllekøb • Alle former for kontraktforhold (lokale center) • Forhandlinger med projektudviklere og eksisterende mølleejere

 17. Anbefaling • Søg rådgivning • Bliv bevidstgjort om økonomien omkring en mølle på et uvildigt grundlag • Overvej selv at planlæg og gennemfør dit mølleprojekt. • Måske kan du ikke noget alene, men din medvirken kan have stor betydning.

 18. Rådgivning • Østdansk Landbrugsrådgivning og Dansk Landbrug Sydhavsøerne er klar med rådgivning omkring: • Juridiske forhold • Økonomi • Lemvigegnens Landboforening • Alle forhold omkring vindmøller

 19. Eksempel 1modstridende interesser Projektudvikle har aftale med B, og A og C kan ikke lave et projekt uden B C A B

 20. Eksempel 2modstridende interesser Projektudvikle har aftale med C.A og B kan lave et projekt uden B, men synes det er ærgerligt at C ikke kan være med C B A

 21. Søgefunktioner • http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-vindmoeller • http://www.energinet.dk/_Layouts/Internet.Projektkort/projektkort.aspx?utm_source=Front%2BOffice%2BEl&utm_medium=Vindmolleprojekter&utm_content=Vendmollekort&utm_campaign=Link%2Bfra%2BFront%2BOffice%2Bsitet • www.energinet.dk

 22. Hvor kan du søge mere viden? • www.videnomvind.dk • www.vindinfo.dk • www.energinet.dk • www.lemvig-landbo.dk • Lemvigegnens LandboforeningTlf 9663 0544 ks@lemvig-landbo.dk

More Related