1 / 12

Välkommen till Vision!

Välkommen till Vision!. Ett medlemskap i Vision handlar i slutändan om en sak. Att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Allt det här får du. Schysta medlemsförmåner

ogden
Télécharger la présentation

Välkommen till Vision!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Välkommen till Vision! Ett medlemskap i Vision handlar i slutändan om en sak. Att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv.

 2. Allt det här får du. Schysta medlemsförmåner Du får många schysta medlemsförmåner som skapar värde för dig i vardagen. Träning, semesterstugor, tidningar och kurser är några exempel. Varannan vecka får du hem Tidningen Vision. Vi älskar förhandlingar! Det kan gälla en friskvårdstimme eller något annat som du och dina kolleger vill driva på arbetsplatsen. Eller förhandlingar om villkor i ditt yrke. Vi förhandlar både på din hemmaplan, centralt med arbetsgivarna eller internationellt i Bryssel. Hallå ministern! Du och dina arbetsvillkor står i fokus när vi påverkar politiker, arbetsgivare och makthavare. Vi berättar för dem om hur verkligheten ser ut och vilka idéer våra medlemmar har om att utveckla yrkesvillkoren. Mänskliga rättigheter ingår Vi arbetar med mänskliga rättigheter, rätten att organisera sig och en hållbar miljö. När du är medlem hos oss är du därför också med och bidrar till en bättre värld. Du är medlem i en Fair Union. Maxa ditt nätverk Som medlem får du kontakt med personer som kan bli ett värdefullt nätverk för dig. Du har tillgång till Mentornätverket - en plats för nya kontakter, personlig utveckling och erfarenhetsutbyte på webben. Du får dessutom löpande erbjudanden om yrkesträffar, seminarier och utbildningar. Högre lön och en skjuts i karriären Du får löne- och karriärcoachning. Välj personlig coachning från Vision Direkt eller våra diplomerade karriärcoacher. Hör av dig när det passar dig Har du frågor eller idéer om något som rör ditt jobb? Mejla, ring, twittra eller ställ en fråga på Facebook. Vi kanske inte kan svara på allt, men vi lovar att göra ett försök. En vass inkomstförsäkring Du får en av marknadens bästa inkomstförsäkringar, men också flera andra trygghetsförsäkringar. En del ingår och en del lägger du till själv om du vill. Vi är många och det är bra för att få till schysta försäkringar till ett bra pris.

 3. Maxa ditt nätverk! Som medlem får du kontakt med personer som kan bli ett värdefullt nätverk för dig. Du har tillgång till Mentornätverket - en plats för nya kontakter, personlig utveckling och erfarenhetsutbyte på webben. Du får dessutom löpande erbjudanden om yrkesträffar, seminarier och utbildningar. vision.se/natverket

 4. Högre lön och en skjuts i karriären Du får löne- och karriärcoachning. Välj personlig coachning från Vision Direkt eller våra diplomerade karriärcoacher. vision.se/lon vision.se/karriar

 5. Hör av dig närdet passar dig! Vi kanske inte kan svara på allt, men vi lovar att göra ett försök. Vision Direkt 0771 44 00 00 vision.se/kontakt

 6. En vass inkomst- försäkring Du får en av marknadens bästa inkomstförsäkringar, men också flera andra trygghetsförsäkringar. En del ingår och en del lägger du till själv om du vill. Vi är många och det är bra för att få till schysta försäkringar till ett bra pris. vision.se/forsakringar

 7. Schysta medlems-förmåner Du får många schysta medlemsförmånersom skapar värde för dig i vardagen. Bolån, träning, semesterstugor, tidningar och kurser är bara några exempel. Varannan vecka får du hem Tidningen Vision. vision.se/formaner

 8. Vi älskar förhandlingar Det kan gälla en friskvårdstimme eller något annat som du och dina kolleger vill driva på arbetsplatsen. Eller förhandlingar om villkor i ditt yrke. Vi förhandlar både på din hemmaplan, centralt med arbetsgivarna eller internationellt i Bryssel. vision.se/kollektivavtal

 9. Mänskliga rättigheter ingår i medlemskapet Vi arbetar med mänskliga rättigheter, rätten att organisera sig och en hållbar miljö. När du är medlem hos oss är du därför också med och bidrar till en bättre värld. Du är medlem i en Fair Union. vision.se/fairunion

 10. I slutändan handlar ett medlemskap om en sak. Att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv.

 11. Just nu kan du prova oss • utan kostnad i tre månader.* • Sms:a Vision till 72672 • *För aktuellt erbjudande se vision.se

More Related