Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Syfte och övergripande tema för kulturåret PowerPoint Presentation
Download Presentation
Syfte och övergripande tema för kulturåret

Syfte och övergripande tema för kulturåret

236 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Syfte och övergripande tema för kulturåret

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Syfte och övergripande tema för kulturåret Låta barn och unga ta plats i kulturen och låta kulturen ta plats i barn och unga. Det handlar om att låta alla elever få tillgång till olika konstuttryck och upplevelser. Estetiskt lärande gör elever medskapande på riktigt.

 2. Bok – webb och scenerbjudande • bygger på arbetet skolan redan gör • alla ämnen • utan kostnad • flexibelt • tid och insats • deadline • final 26-28 maj

 3. Tema för webb- bok och scen • Mitt Stockholm kan också ta fasta på något av följande underteman: • Envishet och mod, kan handla om; människor från Stockholms historia, litteratur eller människor i ens omgivning. • Långt borta och nära, kan handla om: kärlek, närhet, ömhet, längtan, vänskap, avståndstagande, saknad, fiendskap och försoning. • Gränser, kan handla om kulturella, psykologiska, historiska, rumsliga och sociala barriärer, men också om brobyggande och gränsöverskridanden.

 4. Exempel på texter till Mitt Stockholm • debattinlägg • musiktext • novell, saga • guidebok • brevform • facktext • framtidsscenario • film- teatermanus • krönika • tal, retorik

 5. Alla språk som talas i stadens skolor

 6. Digitala redskap • Garageband • Sound Cloud • Music Player • Publisher • Photo story • Paint • Digital animering • Redigering med iPad • Book Creator • Moviemaker, • Imovie • Puppetpals

 7. Innovativa och kreativa datorer?

 8. Oljemålningar, akvarell, collage, blyerts, fotografier, modeller, dataanimationer...

 9. Exempel på gestaltning av Mitt Stockholm • guidad tur • naturinventering • samhällsplanering • kortfilm, bildspel • drama, teater • artikel • poetry slam • musik • debatt • dockteater, skuggspel • utställning • serier • webbplats • forumteater • hantverk, slöjd • husmodeller/arkitektur • illustrationer • dans

 10. Workshops för läraredans, musik, text, film, bild…

 11. Effektmål för eleverna • lust till eget skapande, nyfikenhet • känna sig motiverad, • modig och pröva nya saker • bli synlig • eget uttryckssätt • erfara att lyckas • arbetsgemenskap

 12. KUL1415.se/skola