1 / 10

Fur Event 2013

Fur Event 2013. - En familiedag på Fur. EVENT I MOLERGRAVENE. MÅLGRUPPE: BØRNEFAMILIER. FORMÅL. AT GIVE FAMILIER EN HYGGELIG EFTERMIDDAG SKAFFE PENGE TIL FORENINGERNE PÅ FUR ØGE KENDSKABET TIL FUR NOGLE FAMILIER FLYTTER TIL FUR. MUSIK. Forslag kunstnere : Rasmus Seebach

patia
Télécharger la présentation

Fur Event 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Fur Event 2013 - En familiedag på Fur

  2. EVENT I MOLERGRAVENE MÅLGRUPPE: BØRNEFAMILIER

  3. FORMÅL AT GIVE FAMILIER EN HYGGELIG EFTERMIDDAG SKAFFE PENGE TIL FORENINGERNE PÅ FUR ØGE KENDSKABET TIL FUR NOGLE FAMILIER FLYTTER TIL FUR

  4. MUSIK • Forslag kunstnere: • Rasmus Seebach • Åh abe • Sigurd Barret • Kim Larsen • Lars Lilholt Band • Lokalt indslag

  5. BODER Mad Drikkevarer Lokale kunstnere Skole Ejendomsmægler

  6. AKTIVITETER Hoppeborg Klatrevæg Svævebane

  7. KONKURRENTER Der er ikke længere mange koncerter i Skive og omegn

  8. ØKONOMI Frivilligt arbejde Banklån til startkapital Sponsorer Kunstnere optræder gratis eller til meget lille pris Evt. overskud skal gå til de lokale foreninger der leverer frivilligt arbejde

  9. MADE BY Produktionsteknologer: Charlotte Dupont (d.dupont@youmail.dk) Jacob Nørgaard(jn@energimail.dk Datamatikere: Steffen Plougmann(steffenplougmann@gmail.com) Rasmus Dahl Laursen(Perceptionofreality@live.dk) Serviceøkonomer: Gunnva Jacobsen(gumma.jacobsen@gmail.com) Kira Klausen (kiraklausen@gmail.com)

More Related