Download
ballontraf fur n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ballontraf Fur PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ballontraf Fur

Ballontraf Fur

69 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ballontraf Fur

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ballontraf Fur Læringsaktivitet 2 Gruppe 9

  2. Indledning • Formålet med Ballontraf Fur- Sæt Fur på landkortet • Idéfase- Oplevelsescenter- Saltsydning- Luftballontræf

  3. Målgrupper Skipper - Får mulighed for at møde ligesindede - Får mulighed for at flyve med betalende passager Passager - Får mulighed for at opleve øen og den natur.- Får mulighed for at deltage i opsendelsen- Får mulighed for at komme på en unik flyvetur Tilskuer- Oplever luftballonerne under såvel opsendelse som under flyvningen

  4. Afvikling af arrangement Vigtigt for at gøre Ballontræf muligt; • Opsendelsesplads • Massiv deltagelse fra ballonskippere samt luftballonklubber • Indsamling af sponsorater fra virksomheder på og omkring Fur • Reklamere i aviser og radio for arrangementet • Mulighed for overnatning

  5. Faldgrupper • Dårlige vejrforhold • Manglende deltagelse fra skippere og andre deltagere • Manglende opbakning fra lokalbefolkningen • Manglende sponsorater

  6. Kontaktinformationer • Jakob Bak • 50 94 65 16 • Den_Farlige_Pilot@hotmail.com • Simon Svendsen • 51 88 78 91 • Fasanfjer@gmail.com • Tanja Aagaard • 28 43 82 52 • Aagaardhansen02@hotmail.com • Michael Cobbina • 71 61 35 53 • mikyrassky@yahoo.com • SilviuGhiviriga • 31558686 • silviughiviriga@ymail.com • Troels Toft • 28 18 83 09 • Hr.troels1@hotmail.com • Carsten Kallesøe • 28 93 89 94 • Kallesoee@hotmail.com