1 / 7

Ballontraf Fur

Ballontraf Fur. Læringsaktivitet 2 Gruppe 9. Indledning. Formålet med Ballontraf Fur - Sæt Fur på landkortet Idéfase - Oplevelsescenter - Saltsydning - Luftballontræf. Målgrupper. Skipper - Får mulighed for at møde ligesindede - Får mulighed for at flyve med betalende passager .

hesper
Télécharger la présentation

Ballontraf Fur

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Ballontraf Fur Læringsaktivitet 2 Gruppe 9

  2. Indledning • Formålet med Ballontraf Fur- Sæt Fur på landkortet • Idéfase- Oplevelsescenter- Saltsydning- Luftballontræf

  3. Målgrupper Skipper - Får mulighed for at møde ligesindede - Får mulighed for at flyve med betalende passager Passager - Får mulighed for at opleve øen og den natur.- Får mulighed for at deltage i opsendelsen- Får mulighed for at komme på en unik flyvetur Tilskuer- Oplever luftballonerne under såvel opsendelse som under flyvningen

  4. Afvikling af arrangement Vigtigt for at gøre Ballontræf muligt; • Opsendelsesplads • Massiv deltagelse fra ballonskippere samt luftballonklubber • Indsamling af sponsorater fra virksomheder på og omkring Fur • Reklamere i aviser og radio for arrangementet • Mulighed for overnatning

  5. Faldgrupper • Dårlige vejrforhold • Manglende deltagelse fra skippere og andre deltagere • Manglende opbakning fra lokalbefolkningen • Manglende sponsorater

  6. Kontaktinformationer • Jakob Bak • 50 94 65 16 • Den_Farlige_Pilot@hotmail.com • Simon Svendsen • 51 88 78 91 • Fasanfjer@gmail.com • Tanja Aagaard • 28 43 82 52 • Aagaardhansen02@hotmail.com • Michael Cobbina • 71 61 35 53 • mikyrassky@yahoo.com • SilviuGhiviriga • 31558686 • silviughiviriga@ymail.com • Troels Toft • 28 18 83 09 • Hr.troels1@hotmail.com • Carsten Kallesøe • 28 93 89 94 • Kallesoee@hotmail.com

More Related