Download
portov pr prava basketbal n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Športová príprava - basketbal PowerPoint Presentation
Download Presentation
Športová príprava - basketbal

Športová príprava - basketbal

148 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Športová príprava - basketbal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Športová príprava - basketbal Autor: Zuzana Žitniaková

  2. Nácvik obranných HČJ • Výchovné ciele: viesť žiakov k zodpovednosti ku kolektívu • Pohybové zručnosti: výpomoc v obrane • Pohybové schopnosti: rozvoj rýchlostných a silových schopností

  3. Úvodná časť • rozohriatie • všeobecné rozcvičenie • špeciálne rozcvičenie 2-takt, streľba z výskoku, prihraj a bež, strelecké pokusy z čiary TH

  4. Hlavná časť • beh max. rýchlosťou – dlhé 2-takty • 1:1 od polovce ihriska do 3 košov • 2:2 od polovice ihriska do košov • riadená hra 5:5

  5. pokusy s čiary TH, 6 košov bez prerušenia • kondičná príprava (kľuky, švihadlo, prednosy, sedy – ľahy)

  6. Záverečná časť • Uvoľňovacie cvičenia - strečing

  7. Použitá literatúra: • Lubomír Dobrý: Malá škola basketbalu • ŠŠK: fotoarchív

  8. Ďakujem za pozornosť