Download
pou t trop a subtrop n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pouště tropů a subtropů PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pouště tropů a subtropů

Pouště tropů a subtropů

253 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pouště tropů a subtropů

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Pouště tropů a subtropů

  2. Pouště - co je to? • oblast bez vody • nedostatek flóry a fauny • oblast okolo obratníků

  3. Typy pouští • klimatické (pasátové) • oblasti vysokého tlaku • vnitřní • centrální oblasti • pobřežní

  4. Typy pouští • skalnaté • písčité • kamenité

  5. Písečné bouře • „transport“ písku a prachu • ničivé účinky • nebezpečné: • viditelnost = nula • destrukční účinky • zánik flóry

  6. Sahara • největší poušť • 1,5 mil. obyvatel • některé oblasti bez mm srážek ! • rozdíl teplot až 30 ° C • hospodářství: zelenina a obilniny • chov velbloudů • těžba ropy a plynu

  7. ERG HAMADA SERÍR

  8. Prameny • http://biosfera.xf.cz/p_tr_a_subtr.html • http://gymplaccin.blog.cz/0807/geobiomy-pouste-tropu-a-subtropu • http://cs.wikipedia.org/wiki/Sahara • Učebnice: Příroda a lidé Země

  9. Děkuji za pozornost..