Download
tack f r ert engagemang n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tack för ert engagemang! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tack för ert engagemang!

Tack för ert engagemang!

163 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Tack för ert engagemang!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tack för ert engagemang!

 2. Life science är hett! Nationell strategi för life science – Annie Lööf Forskningsinstitut, ett förstärkt SciLifeLab – Jan Björklund Marknadsanalys av hälso-, sjukvård och life science – Hägglund/Björling SwedenBIO är inblandade i samtliga diskussioner Hearing i riksdagens näringsutskott Kontinuerliga dialoger med näring, social och utbildningsdepartementet

 3. Mycket behöver göras! • Löften behöver hållas… • Locka utländska företag till Sverige med sin forskning och utveckling • Ökade investeringar i svenska företag och i svensk akademisk forskning • Statliga medel tillföras • Företag och akademin behöver i högre utsträckning delta vid större internationella evenemang

 4. Den Svenska branschorganisationen för life science • +210 medlemsföretag med +15.000 anställda • 42% - 10 anställda • 34% + 10 anställda • 24% tjänsteföretag • Biotech, Medtech, Diagnostik & Pharma • Nära samarbete med • regionala BIO-organisationer • andra nationella organisationer • Internationellt: • Medlemmar av EuropaBIO och Eucope • Internationella möten, samarbeten etc.(tex BIO(US), BPE)

 5. Replace with back of brochure STOCKHOLM 2013 Stockholm Waterfront 13-16 october

 6. Bryssel 7-9 oktober 2012 + Closing reception Partner välkomnas!

 7. 10-årsjubileet

 8. Arbetet sker genom • Årliga större möten • Life Science Investment Day Scandinavia • Årsmöte • CEO Summit • BioPartnering Europe i Stockholm • Information • Nyhetsbrev, webb etc • Medlemsförmåner • Arbetsgrupper • Business & Finance • Science • IP • Clinical Trials & Regulatory • Communication & Marketing • Manufacturing & Development • EU Support Office • Nätverk

 9. Tack för den här tiden! • Johan Inborr, Medivir • Ing-Sofie Lördal, Amgen • Gunnar Fernström , Innovationskapital • Anna Gustafsson, SEB Venture Capital • Ingemar Lagerlöf, Allenex • Jörgen Linde, Albihn.Zacco • Richard Lewinson, Bird & Bird • Jan Alenfall, Pergamum • Stefan Löfås, GE healthcare • Eva Lundqvist, Trial Support • Anders Grahnén, Quintiles • Bo Björkstrand, Roche • Karin Eklund, Biovitrum • Ola Jeppson, A+ Science • Per Hedman, Lindahl • Isabella Sanderfelt, Pfizer • Ulf Boberg, Creative Antibiotics • Maria Forss, Pulsinvest • Lennart Hansson, Industrifonden • Eva Sjökvist Saers, APL

 10. Tack för ert engagemang!

 11. ModeratorThomas Malmer, Percipia Strategi & Kommunikation

 12. Hur vi verkar för ett bättre företagandeUrban Bäckström, VD Svenskt Näringsliv

 13. Kan vi förbättra kommersialisering av forskning genom att lära av USA? Ulf Sandmark, VD Springboard Capital AB

 14. ”Erfarenheter” från USA Ulf Sandmark Springboard

 15. Upplägg • Bakgrund • Lärdomar från USA (2006-2007) • Praktisk tillämpning i Sverige (2007-2009) • Erfarenheter och slutsatser

 16. Bakgrund • Vem är jag? • Varför USA? • Vad ville jag uppnå?

 17. Frågeställningar.….. • How to create an entrepreneurial culture? • How to stimulate a “deal flow” from research? • How to capture the best projects? • How to develop New Great Enterprises?

 18. Vilkaär partners från start till slut?

 19. Silicon Valley- är ett ekosystem som fungerar! • Learning by failure • Risk taking • Culture that encourage success • Networking • Access to talents • Excellent research and research based ventures • Infrastructure that supports new ventures • Meritocracy and qualifications • Diversity • Do a start up –Go for it!

 20. Staten ärengagerad sedan 1953! • SBIR (Small Business Innovation Research Program) • STTRS (Small Business Technology Transfer Program) • SBIC (Small Business Investment Companies) Our people inspire creativity in the American economy by developing and supporting entrepreneurs through a vast network of resource partners.

 21. VCs, änglar, banker, advokaterochstatenutvecklar “New Great Enterprises” • Affärsänglarinvesteraregetkapitalochhåller med talanger • VC investerarandraspengar, utvecklar, krävertillväxtochplanerarför exit • Advokatergerråd, skyddarochutvecklarnätverket med kunskapare • Banker finansierar and bidrar till M&A • Statligaochregionalariktlinjer and lagarunderlättartillväxtenav “New Great Enterprises”

 22. Universitetenärentreprenöriellaochstimulerarforskare till ett “deal flow” • "The creation and communication of knowledge is at the heart of every research university, and a great research university, like Stanford, aspires to create knowledge that will benefit our society." • “An important part of Berkeley's research mission is to ensure that the public benefits from our research through developing practical applications of our research results. • University of California, San Francisco is a leading university that advances health worldwide by conducting advanced biomedical research, educating graduate students in the life sciences and health professions, and providing complex patient care.

 23. Entreprenörskapstimuleraspåuniversiteten • Forskareochstudenterstimuleras till entreprenörskappåettorganiseratsätt • Events på Campus, “Give back”, “Outreach” and nätverking • Multidiciplinärforskningsomgörsamhällsnytta • Universitetenharettbehovatt “”göraaffärer”

 24. Selekteringavde bästaprojekten –Licensiering or New Venture? • The Technology Transfer Department helps move technologies from the Lab to the marketplace to benefit society and the U. S. economy • Office of Intellectual Property and Industry Research Alliances (IPIRA) provide a "one-stop shop" for industry research partners to interact with the campus. • The mission of Stanford University's Office of Technology Licensing (OTL) is to promote the transfer of Stanford technology for society's use and benefit while generating unrestricted income to support research and education

 25. Universitetskaparföretag • Stanford's entrepreneurial spirit, the result of its location in California and the legacy created by Leland and Jane Stanford, has helped spawn an estimated 1,200 companies in high technology and other fields. (Stanford University website 2007) • More than 200 UC ventures have been started by the Berkeley faculty and students in areas such as IT, biotechnology and clean energy. (Berkeley University website 2007)

 26. Exempel: BIO-X Stanford University • In May of 1998 a group of Stanford faculty initiated a bold enterprise, known informally as Bio-X, to facilitate interdisciplinary research and teaching in the areas of bioengineering, biomedicine and biosciences. • The Bio-X Corporate Forum enables corporations to establish links between their scientists and engineers and world-class Stanford University Scientists

 27. Exempel: QBR i San FransciscoCalifornia Institute for QuantitativeBiosciences • QB3 bring academics and industry together in mutually beneficial alliances to overcome barriers to innovation and then actively manage the relationships to maximize success. • QB3 has grown to over 220 research labs with 40 members of the National Academies and two Nobel laureates; • Helped launch 65 companies that have raised over $230 million in capital • Established2000

 28. Kista Science City – Ett svenskt praktikfall Kista Science City Ett ekosystem för innovation och tillväxt Studenter Investerare Forskare Företag Advokater Banker Media Entreprenörer Handlare Lärare Allmänhet Näringsliv Universitet Tillväxt Ledande företag Hjältar Nya företag Fantastisk forskning Spännande miljöer Mötesplatser Arenor Samhälle Kapital

 29. Academia & Research LARGE INTERNATIONAL COMPANIES: City of Stockholm SME:S & STARTUPS: Investments & support REAL ESTATE OWNERS: Kista City Mission: Enhance growth in co-operation Business community

 30. Åtgärder för Sverige • Skapa stora ekosystem för innovation och tillväxt • Måste vara tillåtet att misslyckas = Ny erfarenhet • Måste vara tillåtet att lyckas = Successtories och förebilder • Tillgång till tillväxtkapital måste underlättas (1 MSEK =1 MUSD i seed) • Innovationsupphandling med offentliga medel behövs • Målfokusera: ”Get big” - Bli bäst i världen! • Partnership mellan industri och universitet behövs • Skatteincitament till nyföretagande och tillväxt • Universiteten måste stimulera entreprenörskap

 31. Några fler tankar • Det tar 10 år att bygga ett bra företag. Kan ta längre tid inom life science pga klinisk prövning. • Innovation och entreprenörskap är INTE linjärt utan förutsätter ett EKO-system med kapital, kunder och talanger • Nyföretagande och att bygga tillväxtföretag är en träningssport- ju mer man försöker desto bättre går det. Man lär sig…..

 32. "The best way to get a good idea is to get a lot of ideas."Linus Pauling • “Small opportunities are often • the beginning of great enterprises.” • Demosthenes

 33. Externalisering – en jakt på nya partnerskapMagnus Björsne, Astra Zeneca

 34. Externalisering – en jakt på nya partnerskap Framtida affärsmöjligheter Magnus Björsne, PhD, MBA Strategic Partnering & Business Development AstraZeneca magnus.bjorsne@astrazeneca.com

 35. Analysts and Press - Facts, Rumours & Consequences Shrink to Greatness? McKinsey analysis shows that over the years, real price increases, rewarding past innovation and changes in pathways for treating patients, have been the most significant driver of the pharma industry’s growth - Less attention has been paid to managing the cost base. Analysis shows that it has become more fragmented: the number of companies competing for the profit pool has more than doubled. As a result of that fragmentation, big pharma must compete for parts of the value chain with focused players - for example, generics companies that excel at manufacturing; life sciences service providers that offer flexible, specialised services (such as managing clinical trials) at scale; and biotech companies that generate innovative ideas and products. Change or Improve? Ecosystem The traditional symbiosis between Venture Capital and Biotech disrupted – the Valley of Death Set area descriptor | Sub level 1

 36. Big Pharma Options in >2012 Uncertainties Drain • S&D (early vs late) • Consolidate • Diversify • Increase E&E • Evaporate The Market Payors

 37. Shape of the Pharma Business A Decade In Global Drug Industry - Layoffs According to the U.S. Bureau of Labor Statistics, www.bls.gov/oco/cg/cgs009.htm, “Pharmaceutical and medicine manufacturing provided 289,800 wage and salary jobs in 2008.” This number includes R&D, sales, G&A as well as manufacturing. Reported R&D layoffs 34.3%Reported Sales layoffs 51.5%Reported Manufacturing layoffs 12.8%Reported M, G & A layoffs 1.4% and …. 53.000 layoffs in January 2012 Source: Medical Marketing & Media.

 38. Ifmorethan a quarter of a million Life Science experts haveleftbigpharma, somethingwillhappen – wheredidthey go and what are theydoing today?Howdowe make this intosomething that become positive for Scandinavian Life Sciences?

 39. Some segments of our Industry havechangedshape • Venture Capital Firms (egPuretechVentures, Third Rock etc) • Contract Research Organisations (number and whattheydo) • Academia • NewCo

 40. Location of Life Science CROsaround the world 2012 3.742 North America 1.732 Europe 839 Asia 88 Oceania 49 South America 41 Africa Sources: Assaydepot.com / researchandmarkets.com

 41. Stakeholders in the Eco-System Past, present and future Academia Biotech Governments Venture Capital Big Pharma

 42. Stakeholders in the Eco-System Past, present and future Academia Biotech CROs Governments Venture Capital Big Pharma

 43. Value Propositions – How to be profitable >2000 Vertical Integration Service ? Yes Software ? Yes Hardware the Car, iPhone the Pill

 44. In conclusion It is also tradition that thingschange… • Change has alreadyhappened and it willcontinue to happen • There is unmetmedicalneed and someonewill deliver soulutionsaddressingtheseneeds • Howcanwestimulate the Life Science Sector to become innovative in meeting thoseneeds in new ways: • Howwedo business? • With whomwecollaborate and why? • What are weallowed to do? • Interactearlier and with less attachment to the ”conventional” Set area descriptor | Sub level 1

 45. Dealmaking in AstraZeneca Abbott Dynavax Regeneron Pozen Targacept Bayer Schering Neoprobe Palatin Novartis Guangdong Beikang Nektar Forest Eiger Denics TargeGen Rigel Rontag BMS Meditrina Kudos Celleron Atlantis CAT Medi Dainippon Sumitomo Merck Alcon Novexel Columbia J&J KK Wellcome Trust CRT NKI Roche MD Argenta Joslin Diabetes Chi-Med Dako Qiagen Schering Cubist Salix Brain Cell Via MediV Abbott Malesci Bracco Silence Protherics UCB Astellas C-Path Hospira GSK Merck Abbott ICR Jubilant Cheplapharm Recipharm BMS Royalty Pharma Albireo BioPhausia Crystal Genomics McGill Humira CRUK Astratech Flexion Clinigen NIAID (NIH) Bayer Schering Cellmed MMV Intl Chemical Investors Mayo TB Alliance BioVitrum Targacept Prosidion Cydex 3P

 46. Thank you!