1 / 18

CF Regiszter

CF Regiszter. Betegregiszter elemzése a 2010-es adatok alapján. Hornyák Attila Marsal Géza. Témák. Bemutatkozás Betegregiszter 2010 adatainak elemzése Gondolatébresztő. Bemutatkozás. Fő feladatunk az adatok rögzítésénk és feldolgozásának informatikai támogatása

shada
Télécharger la présentation

CF Regiszter

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. CF Regiszter Betegregiszter elemzése a 2010-es adatok alapján Hornyák Attila Marsal Géza

 2. Témák • Bemutatkozás • Betegregiszter 2010 adatainak elemzése • Gondolatébresztő

 3. Bemutatkozás Fő feladatunk az adatok rögzítésénk és feldolgozásának informatikai támogatása • Hornyák Attila – adatrögzítés és konszolidálás • Marsal Géza –adatbázis elemzés, prezentáció • 2007 óta folyik az adatok feldolgozása és nyomonkövetése

 4. 2010 adatainakelemzése

 5. Beteglétszám alakulása az utóbbi 4 évben

 6. Elvesztett betegek száma

 7. Nemek arányának alakulása az utóbbi 4 évben

 8. Betegek létszámeloszlása megyék szerint

 9. Regisztrált betegek létszáma ellátó intézmények szerint

 10. Átlagéletkor alakulása

 11. Átlagéletkorok alakulása kezelőközpontok szerint

 12. Felnőtt ellátásba átlépők száma a közeljövőben

 13. Felnőtt ellátásba átlépők száma a közeljövőben, régiók szerint

 14. Beteglétszám életkorok szerint

 15. Gondolatébresztő

 16. Adatfeldolgozás folyamata • 2007-ben a cél az volt hogy a papír alapú adatokat rögzítsük • CF központok által szolgáltatott adatok összegyűjtése • A rögzített adatok struktúrált relációs adatbázisba kerülnek (RDBMS) • Adatok visszanyerhetők, elemezhetők, összehasonlíthatók (!) • Éves beszámoló • Bekapcsolódás az európai betegregiszterrel kapcsolatos projectekbe

 17. Megfontolandó • CF-es betegek száma határozott növekvő tendenciát mutat, egyre fontosabb lesz napra kész információkat látni az állapotukról • Az informatikai költségek fordított arányban állnak az egészségügyi kiadásokkal • A regiszteren keresztül növelhető a hatékonyság • Adatszolgáltatási “kötelezettség” (TAJ) • Egységes forma - “almát az almával” • Adatközlés frekvenciájának növelése • Orvosilag irányított project, informatikai támogatással • Központosított rendszer (WEB)

 18. Köszönjük a figyelmet!

More Related