Download
struktura zob n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Struktura ZOB PowerPoint Presentation
Download Presentation
Struktura ZOB

Struktura ZOB

84 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Struktura ZOB

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Struktura ZOB

  2. Je lepší vyvážet výrobky s podílem kvalifikované práce Je lepší vyvézt dřevěný nábytek, než samotné stromy • Dosažená cena bude vyšší • Využívá se domácí kvalifikovaná síla • Vytváří se nová pracovní místa, klesá nezaměstnanost. • Pro dosažení stejného příjmu peněz je možné vyvést menší množství než u nezpracovaných surovin

  3. Je lepší vyvážet výrobky z domácích surovin • Cena domácích surovin je nižší • „podporujeme“ českého dodavatele

  4. Je lepší vyvážet spotřební zbožínež stroje • Stát, který zařízení nakoupil začne na něm produkovat obdobné výrobky, které nám budou konkurovat

  5. Je lepší dovážet techniku a technologii • Modernizace a vývoj dalších výrobků • Budeme více konkurenceschopní • Lepší uplatnění na domácím, i na zahraničním trhu