Download
onz struktura n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ONZ – struktura PowerPoint Presentation
Download Presentation
ONZ – struktura

ONZ – struktura

520 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ONZ – struktura

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sekretariat Rada Bezpieczeństwa ONZ – struktura • Operacje pokojowe • Wojskowy Komitet Sztabowy (teoretycznie) • Komitety stałe i inne organy pomocnicze Zgromadzenie Ogólne • Komitety stałe i inne organy pomocnicze Rada Gospodarcza i Społeczna • Agencje (UNICEF, UNHCR etc.) • Komisje regionalne • Komisje funkcjonalne • Komitety stałe Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości Rada Powiernicza Źródło: G. Michałowska (red.), Mały słownik stosunków międzynarodowych, Warszawa 1996, s. 137

  2. Działania NZ na rzecz pokoju i bezpieczeństwa Operacje pokojowe Rozbrojenie Zbiorowe bezpieczeństwo Dyplomacja prewencyjna/Operacja przywracania pokoju Operacje utrzymywania pokoju Operacje budowania pokoju Wymuszaniepokoju siłą Rozbrojenie Sankcje Za zgodą państw Bez zgody państw Źródło: opracowanie własne na podst. S. Parzymies, Rola ONZ w utrzymywaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, (w:) J. Kukułka, I. Popiuk-Rysińska Wkład ONZ w rozwój współżycia narodów, Warszawa 1997, s. 25

  3. Schemat działalności kryzysowej Zawieszenie broni/wstępne porozumienie Spór Kryzys Pokój Przywracanie/tworzenie pokoju Budowanie/umacnianiepokoju Utrzymywaniepokoju Dyplomacjaprewencyjna Źródło: M. Kowalewski Kryzys i rozwój operacji pokojowych, „Sprawy Międzynarodowe” 1995, nr 1, s. 97

  4. Obecne operacje pokojowe ONZ Źródło: www.un.org