Download
provoz a ekonomika dopravy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
zaměření „Zasilatelství a logistika“ PowerPoint Presentation
Download Presentation
zaměření „Zasilatelství a logistika“

zaměření „Zasilatelství a logistika“

135 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

zaměření „Zasilatelství a logistika“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Provoz a ekonomika dopravy zaměření „Zasilatelství a logistika“

  2. Kdo je to zasilatel Zasilatel neboli speditér je osoba, která organizuje přepravu zboží. Aby byl schopen toto vykonávat, musí být teoreticky seznámen se všemi druhy dopravy a také příslušnou legislativou. Zároveň musí být patřičně jazykově vybaven.

  3. Co je to logistika Jejím úkolem je zajistit, aby správné zboží bylo ve správném čase, ve správném množství, ve správné kvalitě na správném místě a za správnou cenu.

  4. Charakteristika oboru Během studia na škole získáte teoretické znalosti v technologii zasilatelství a logistiky, ale i v celnictví, ekonomice, marketingu nebo účetnictví ( jen v případě vašeho zájmu ). Součástí je i odborná praxe ve třetím a čtvrtém ročníku, během které budete zaměstnáni v některé ze zasilatelských nebo logistických firem a díky níž získáte i praktické zkušenosti.

  5. Zasilatelské firmy Je mnoho firem, které se zabývají spedicí (zasilatelstvím) a logistikou, ale pro představení stačí ukázat jen pár nejvýznamnějších. AWT Čechofracht Omega trans Schenker Gebrüder Weiss …

  6. Naše uplatnění v praxi Disponent, dispečer, obchodní zástupce, pracovník obchodního oddělení, referent státní správy, celní deklarant, dispečer v kombinované přepravě aj. Jazykové znalosti, získané během studia, umožňují absolventům ucházet se o vzdělání a zaměstnání i v zahraničí.

  7. Soutěž Mladý speditér Škola se každoročně účastní celostátní soutěže Mladý speditér, do které se mohou přihlásit studenti třetího ročníku zaměření zasilatelství a logistiky. Soutěž organizuje nadační fond Mladý speditér. Spediční a dopravní společnosti zde plní funkci zadavatelů soutěžích úkolů a organizátorů odborných praxí a exkurzí. Cílem projektu je umožnit bližší poznání potencionálních pracovníků spedičních firem jejich budoucími zaměstnavateli a zároveň umožnit jejich nasměrování do oblastí nejvíce potřebných v praxi.

  8. Těšíme se na Vás…!