Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
N A3 PowerPoint Presentation

N A3

172 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

N A3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. BIJLAGE 2 – LOOPBAANSCHEMA’s LEIDINGGEVENDE LOOPBAAN INHOUDELIJKE LOOPBAAN Secretaris-generaal (M) Administrateur-generaal (M) Hoofd SAR N A3 AD A2L Algemeen directeur (M) N-1 A2A Afdelingshoofd – Projectleider (M) 12j RE A2E Senior adviseur 8j RE A2M Hoofdadviseur 8j RE 6j RE N-2 A2 Directeur Directeur- ingenieur- arts … Adviseur Adviseur- ingenieur- arts … 6j RE 6j RE 6j RE 6j RE 6j RE 6j RE 6j RE 6j RE A1 Adjunct van de directeur niet-ingenieur ingenieur Wetenschappelijk attaché Ingenieur - arts - informaticus regeling voor ingenieur, arts, informaticus RE = relevante ervaring 21.06.2007 regeling voor niet-ingenieur, …

  2. Salarisschalen

  3. mits procedure B3 Leidinggevend hoofddeskundige (B311) Senior hoofddeskundige (B311) 8j RE B2 Hoofddeskundige Hoofdprogrammeur Maritiem verkeersleider Leidinggevend Inhoudelijk Leidinggevend Inhoudelijk 6j SA of RE 6j SA of RE 6j RE 6j SA of RE 6j RE 12j RE B1 Deskundige Programmeur opgelet : 1 jaar kan maar geteld worden als SA of als RE RE = relevante ervaring 25.06.2007

  4. mits procedure C3 Leidinggevend hoofdmedewerker (C311) Senior hoofdmedewerker (C311) 8j RE 12j RE Radarwaarnemer C2 Hoofdmedewerker Hoofdtechnicus Hoofdscheepstechnicus Leidinggevend Inhoudelijk Leidinggevend Inhoudelijk Leidinggevend Inhoudelijk 6j SA of RE 6j RE 6j SA of RE 6j RE 6j SA of RE 6j RE 6j SA of RE C1 Medewerker Technicus Scheepstechnicus opgelet : 1 jaar kan maar geteld worden als SA of als RE RE = relevante ervaring 25.06.2007

  5. mits procedure D3 Leidinggevend hoofdassistent (D311) Senior hoofdassistent (D311) 8j RE 12j RE D2 Hoofdassistent Technisch hoofdassistent Speciaal hoofdassistent Hoofdschipper hoofdmotorist Leidinggevend Inhoudelijk Leidinggevend Inhoudelijk Leidinggevend Inhoudelijk Leidinggevend Inhoudelijk 6j SA of RE 6j SA of RE 6j RE 6j SA of RE 6j RE 6j SA of RE 6j RE 6j SA of RE 6j RE D1 Assistent Technisch assistent Speciaal assistent Schipper en motorist opgelet : 1 jaar kan maar geteld worden als SA of RE RE = relevante ervaring 25.06.2007

  6. N-1 A2A Anciënniteitsvoorwaarde kandidaatuurstelling 8 j RE SENIOR A2E 8 j RE JUNIOR N-2 A2 12 j RE 6 j RE 6 j RE 6 j RE A1 Niveau D-C-B (1) Niveau A LEIDINGGEVEND SENIOR R3 8 j RE 12 j RE 6j SA of RE RANG 2 LEIDINGGEVEND RANG 2 INHOUDELIJK R2 6 j SA of RE 6 j RE R1 RANG 1 (1) 1 jaar kan maar geteld worden als SA of als RE RE = relevante ervaring 25.06.2007