Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
La Terra i la Lluna PowerPoint Presentation
Download Presentation
La Terra i la Lluna

La Terra i la Lluna

125 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

La Terra i la Lluna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. La Terra i la Lluna

 2. La Terra i la Lluna

 3. És 50 vegades menor que la Terra i el seu relleu molt accidentat, en amples planícies (anomenades mars) elevades serralades i infinitat de cràters. Fa dos moviments (translació i rotació) i són sincrònics (tenen la mateixa duració -28 dies-). El pla de l’òrbita que descriu al voltant de la Terra està inclinada 5’15 º respecte de l’eclíptica terrestre i la distància entre la Lluna i la Terra és variable (perigeu -356410 km- apogeu -406740 km-)

 4. Moviments de la Terra MOVIMENTS DE LA TERRA: la Terra fa dos moviments, translació i rotació • Rotació: moviment al voltant del seu eix cada 24 h(dia). Està inclinat 23’5 º respecte del pla perpendicular al de translació.

 5. Moviments de la Terra • Translació: la Terra es trasllada al voltant del Sol descrivint una òrbita plana i en forma d’el·lipse (eclíptica), en el Sol en un focus. Tarda 365.2622 dies a completar-la (any)

 6. Conseqüències • Les estacions de l’any: és el resultat del moviment de la Terra al voltant del Sol, de la inclinació de l’eix de rotació terrestre i de la constància d’esta inclinació. Les variacions de temperatura depenen de la inclinació amb que arriben el rajos de sol a la Terra (com més perpendiculars més alta és la temperatura)

 7. Dia i nit: la rotació de la Terra al voltant de l’eix terrestre cada 24 és la causa de la successió del dia i la nit. La Terra és una esfera i el Sol no il·lumina al mateix temps tota la superfície sinó la meitat. En la meitat on apleguen el rajos de sol és de dia i en la zona oposada és de nit. La inclinació de l’eix terrestre determina la duració del dia i la nit al llarg de les estacions de l’any. El moviment de rotació, vis des del pol nord, es produeix en sentit contrari a les agulles del rellotge (de oest a est), per això el Sol es diu que “eix per l’horitzó est”

 8. Les fases de la Lluna: com a conseqüència del moviment que fa al voltant de la Terra i de la il·luminació dels rajos del Sol

 9. Lluna Creixent En aquesta fase, la part de la cara il·luminada de la Lluna que es veu des de la Terra creix i la Lluna sembla la lletra D. La fase de lluna creixent dura 13 o 14 dies. Lluna Plena: la Lluna es veu perfectament rodona perquè la cara de la Lluna il·luminada pel Sol es veu completament. Aquesta fase només dura una nit. Ix a les 6 de la vesprada i s’amaga a les 6 del matí. Quan es veu exactament la meitat de la cara de la Lluna il·luminada es diu que la Lluna està en Quart Creixent. Es veu de dotze de migdia a dotze de la nit Des de la Terra només es veu una part de la cara il·luminada de la Lluna i aquesta part disminueix una mica cada dia. La Lluna sembla la lletra C. Aquesta fase dura 13 o 14 dies. Quan es veu exactament la meitat de la cara de la Lluna il·luminada es diu que la Lluna està en Quart Minvant. • Lluna Nova: Quan des de la Terra es veu la cara no il·luminada de la Lluna. Aquesta fase només dura una nit. És impossible veure-la a simple vista (està oculta pel resplendor del Sol), només es veu als eclipsis de Sol. Ix a les 6 de matí i s’amaga a les 12 del migdia.

 10. Les marees: són pujades i baixades del nivell de la mar que se repeteixen periòdicament i es deu, principalment, a l’atracció de la Lluna

 11. Els eclipsis: es distingeixen dos tipus d’eclipsis • De sol: la Lluna oculta el Sol • De lluna: la Terra s’interposa entre el Sol i la Lluna, de manera que impedeix que aquesta reva la llum solar

 12. Diferència horària: el moviment de rotació de la Terra origina la variació horària en els distints llocs del planeta. Com la Terra gira d’oest a est, els llocs que es troben a l’est tindran l’hora avançada respecte a nosaltres, i els situats a l’oest la tindran atrasada