1 / 12

ZÁHONY TÉRSÉGI LOGISZTIKAI KLASZTER

ZÁHONY TÉRSÉGI LOGISZTIKAI KLASZTER. Soltész László - Kelet-Trans 2000 Kft. ügyvezetője Alapító tag. Életre hívta:. Lokalitás - speciális, regionális környezetből adódó versenyelőnyök kihasználása Az V. Korridoron keresztül áramló áruk megléte, várható növekedése

ula
Télécharger la présentation

ZÁHONY TÉRSÉGI LOGISZTIKAI KLASZTER

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ZÁHONY TÉRSÉGI LOGISZTIKAI KLASZTER Soltész László - Kelet-Trans 2000 Kft. ügyvezetője Alapító tag

 2. Életre hívta: • Lokalitás - speciális, regionális környezetből adódó versenyelőnyök kihasználása • Az V. Korridoron keresztül áramló áruk megléte, várható növekedése • Erőforrások koncentrációja • Technológiai váltás felgyorsulása, specializálódás • KKV-k körében erőteljesen fellépő igény az együttműködésre • Közös társadalmi és gazdasági jellemzők • Közös érdekképviselet hazai és nemzetközi szinten

 3. Klaszter célja Záhony térségében • A térségben tevékenykedő logisztikai vállalkozások versenyképességének növelése, megerősítése hazai és nemzetközi szinten • A vállalkozások termelékenységének, hatékonyságának javítása munkamegosztás (specializáció) révén • Együttműködés, partnerség kiépítése a) a klaszterben résztvevő vállalkozások, valamint b) a megbízók és a klaszter-tagok között.

 4. A logisztikai klaszter létrehozásából eredő alapvető előnyök • Közös marketing kialakítása, egységes megjelenés a partnerek érdekében • A specializálódás és hatékonyság következtében a szolgáltatások ár/érték aránya növekszik • Gyors és pontos információáramlás • Technológiai és szervezési tapasztalatok megismerése • Állandó tudáscsere • Kockázatok megosztása • Közös kutatások és fejlesztések indítása • Gyors piaci alkalmazkodás • Az innovációs kapacitások növekedése • Költségek csökkenése

 5. A klaszter-működés eredménye – lehetőségek a szolgáltatásnyújtás terén • Partneri viszony kialakulása a megbízó és a logisztikai szolgáltató között: szoros és hosszú távú együttműködés • Komplex, sokrétű szolgáltatáscsomagok kínálata: alap-(homogén) szolgáltatások+érték-hozzáadott szolgáltatások • Teljes ellátási lánc optimalizálása: fizikai folyamatok elvégzése+folyamatirányítás és -szervezés

 6. Tornyospálca Vásárosnaményfelé Bátyu felé Tranzit-Speed Trnazit Railway Tornyospálca Átrakó Normál nyt. vágány Mándok Átrakó Eperjeske Rendező pu.. Széles nyt. vágány Kombinált vágány Országhatár Normál pályaudvar Széles pályaudvar Agroch Fedett Átrakó pályaudvar Darupálya Csúszda Eperjeske Átrakó pu. Logisztikai Szolgáltatók Tékisz Normál pu. Csap felé Olajtel Taurus Várda Garden Kelet-Tarns Széles Fényeslitke Déli rpu Személy Erdért Normál MÁV Kombiterminal Kft. Nyíregyháza felé MÁV Raktár Kft. Fényeslitke szpu Záhony Komoró Tuzsér Transer - R

 7. Alapító tagok • Felső Szabolcs Térség Fejlesztési Társulás • Regionális Fejlesztési Holding • Záhony és Térsége Fejlesztési Kft. • MÁV Kombiterminál Kft. • MÁV Raktár Kft. • Transfer –R Kft.

 8. Alapító tagok • Agrochimtranspack Kft. • Kelet-Trans 2000 Kft. • TÉKISZ Rt. • Transit Speed Kft. • Tranzit Railway Rt. • Várda Garden 2001 Kft. MÁV Megalakítandó Záhonyi szervezete NYITOTT

 9. Kapacitások a vállalkozások összességét tekintve Befektetett eszközök együttesen: 40 milliárd HUF Humán erőforrás a térségben: 1000 + 1000 fő Raktárak: • Nyitott: 500.000 m2 • Zárt: 40.000 m2 • Speciális raktárak: • Hűtőtároló: 12 500 m2 • Ömlesztett tárház 100.000 tonna • Vámraktározás, ÁFA raktárak teljes körű ügyintézéssel Foglalkoztatott közúti járműpark: 120 db Anyagmozgató és speciális rakodógépek 1-25 tonna-ig. 90 db Csomagolási kapacitás Vágányhálózat: minden logisztikai szolgáltató rendelkezik széles és normál iparvágánnyal Informatika: kiépített informatikai hálózat – összekapcsolási lehetőség

 10. A közös együttműködés területei • Megrendelések szerzése: • Megrendelések felkutatása • Kapacitások közös kiajánlása • Rendszeresen igénybevett, a napi működéshez szükséges szolgáltatások • Közös informatikai rendszer működtetése • Napi kapacitásfigyelő rendszer működtetése az erőforrásokra tekintettel • Közúti és vasúti szállítókapacitások összehangolása

 11. A közös működés területei • Közös gép- és anyagbeszerzés • Gépbeszerzések • Göngyöleg beszerzése • Csomagolóanyagok beszerzése • Üzem és kenőanyag beszerzés • Egyéb szolgáltatások • Informatikai szolgáltatás (közös piaci portál működtetése) • Marketing, PR, reklám, lobbi • Munkaerőtoborzás, -felvétel, -kölcsönzés • Vámügyintézés • Pályázati tanácsadás, pályázatfigyelés • Képzés • Projekttanácsadás, -menedzselés • Karbantartás

 12. Célunk Záhony és térsége az Európai Unió V. Korridorának fontos közlekedési csomópontja és egyben jelenlegi végpontja, amely fontos szerepet tölt be, a dinamikusan növekvő kelet-nyugati áruforgalomban. Erre épülve versenyképes, jelentős hozzáadott-értéket előállító ipari, feldolgozóipari logisztikai kapacitásokatkell működtetni az övezetben. Ez megteremtia szakképzett munkaerő foglalkozatását, elősegítve ezáltal a térség ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVULÁSÁT.

More Related