1 / 9

Congo

Congo . Af Tommie , Janne, Michelle og Louise . Krig . Der var to krige i C ongo. Den første var fra 1996-1997 og den anden var fra 1998-2003.

uri
Télécharger la présentation

Congo

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Congo Af Tommie, Janne, Michelle og Louise

  2. Krig Der var to krige i Congo. Den første var fra 1996-1997 og den anden var fra 1998-2003. Krigen fra 1998-2003 bliver også kaldt for Afrikas 1. verdenskrig, fordi 6 forskellige lande deltog, og 25 forskellige bevæbnede grupper var indblandet.

  3. Krig Krigen startede med at Belgien styrede landet og udnyttede landes ressourcer. Men i 1960 gav de landet deres selvstændighed tilbage, og det betød imidlertid ikke fred i landet, men blev starten på en lang og kompliceret, konflikt. I Rwanda startede det, men da det endte, flygtede hutuernetil Congo, efter de havde lavet masse mord på tutsierne, og jaget en masse tutsierpå flugt.

  4. krig • Det endte godt i Rwanda med en del fred. • Men da krigen blev flyttet til nabolandet Congo gik det galt . • Kvinder blev voldtaget og slået men det gik ikke kun ud over dem. Det gik også udover børene og mændene. Det var starten på en ny forfærdelig hverdag. • Bl.a. begyndte børn at tage stoffer og de begyndte at forsvare sig selv, med våben. Og nogle af den meldte sig som soldater.

  5. FN i Congo • Kom først til landet i år 2000. • FN sendte ca. 17.000 fredsbevarende tropper der til. • FNs tropper gør hvad de kan for at hjælpe de civile men de må ikke skyde på oprørene når der er civile i nærheden.

  6. FN i Congo • Citat af BBC undersøgelse efter 18 måneder. - At indiske fredsbevarende soldater i byen Goma havde direkte handel med den væbnede oprørsgruppe, der stod bag folkedrabet i Rwanda, der nu bor i det østlige Congo • De pakistanske FN-tropper havde ikke kun hjulpet militserne med våben - de havde derimod givet en hånd med, under optræningen af oprørssoldaterne. • FN tror ikke på de anklager. • De indiske tropper siger: at alle anklager er baseret på rygter og det ikke er virkelighed.

  7. FN • Det betød nok ikke det helt store hvis FN ikke var kommet der til, da de ikke hjalp så meget.(Hvad ved dem der fik hjælp var dette uden betydning?)Men hvis de var blevet sendt noget før kunne det være at det var gået bedre for FN og at de kunne have hjulpet nogle flere.

  8. I dag • I dag efter 14 år er der stadigvæk krig i Congo og der er ca. 5,4 millioner ofre. • Der dør ca. 1.500 mennesker hver dag. • Der er få hjælpe organisation der nede, bl.a. læger uden grænser og UNICEF.

  9. Kilder • http://politiken.dk/udland/faktaudland/article593135.ece • http://ekstrabladet.dk/nyheder/krigogkatastrofer/article967293.ece • http://www.berlingske.dk/verden/analyse-congo-knald-eller-fald-fn-og-eu • http://politiken.dk/udland/ECE594852/congo-beskylder-fn-for-drab/ • http://politiken.dk/udland/ECE590111/fn-krigen-i-congo-er-en-katastrofe/ • http://www.kristeligtdagblad.dk/artikel/304242:Udland--Krigen-i-Congo-i-billeder • http://www.um.dk/da/menu/udviklingspolitik/omudviklingspolitik/ulandsoplysning/avisenudvikling/artikelbibliotek/afrika/congobetyderdetmodsatteafudvikling • http://www.socialister.dk/avis/visartikel.asp?art=28410 • http://politiken.dk/udland/ECE501263/fn-tropper-solgte-vaaben-til-dr-congo-militser/ • http://www.dr.dk/DR1/horisont/2008/09/09084635.htm

More Related