1 / 9

Foreldremøte G13 Satsning

Foreldremøte G13 Satsning. Lørenskog hus 20/11 -2013. Organsiering G13. Satsningsgruppe (29 spillere ) To dynamiske treningsgrupper Rekruttgruppe ( ca 26 spillere ) To dynamiske treninngsgrupper. Treningshverdagen Satsning. 2 hovedtrenere og 2 assistenttrenere

vanida
Télécharger la présentation

Foreldremøte G13 Satsning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Foreldremøte G13 Satsning Lørenskog hus 20/11 -2013

  2. Organsiering G13 • Satsningsgruppe (29 spillere) • To dynamisketreningsgrupper • Rekruttgruppe (ca 26 spillere) • To dynamisketreninngsgrupper

  3. Treningshverdagen Satsning 2 hovedtrenere og 2 assistenttrenere 4 fotballøkter i uka Mulig å legge inn en alternativ økt Satsningsgruppa trener sammen 3 ganger i uka. Tett samarbeid mellom gruppene som vil gi «flyt» av spillere i mellom.

  4. Aktiviteter sesong 2014 Treningsleir Overnattingscuper (vår/høst) Seriespill (3 7’er lag) Gothia Cup (2 lag) Norway cup (1 lag) Oppdatert kalender på nett før jul.

  5. Roller rundt Satsning • Viktig roller er: • Lagleder: 2 (1 per treningsgruppe) • Økonomiansvar: 2 (1 per treningsgruppe) • Sponsor: 1 (for hele Satsning) • Materialforvaltere: 1 (for hele Satsning) • Assistenttrenere: 2 (1 per treningsgruppe) • Dugnadsansvarlig: 1 (for hele Satsning) • Ansvar for sosialt: 1-2 (for hele Satsning)

  6. Status på roller Satsning • Treningsgruppe 1 • Assistenttrener: Nexmedin • Lagleder: ? (Anne Toril fungerer fram til vi finner en ny) • Treningsgruppe 2: • Assistenttrener: Morten og Øystein • Lagleder: Chatrine V

  7. Økonomi Gruppa må starte med å hente inn penger fra sponsor og dugnad. Man må ha en lagkasse i klubb som finansier aktiviteter. Antall aktiviteter bestemmer kostnadene. Pleier å koste mellom 10000-15000 kr

  8. Forventninger til spillerne Gode holdninger på og utenfor banen. Må være villig til bruke tid på treninger og kamper (mange helger må brukes). Er læringsvillig og hører på trener under trening og kamp. Har ansvar for å gi beskjed hvis man ikke kan trene eller møte opp til kamp.

  9. Eventuelt Kuldegrense? Årgangsansvarlig

More Related