Download
kevad looduses n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kevad looduses PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kevad looduses

Kevad looduses

1186 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kevad looduses

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kevad looduses Õpiprojekt

 2. KESTVUS & OSALEJAD • Projekt on planeeritud viie päeva peale, kus nädalateema raames on igal päeval oma teema. • Igal päeval kestavad tegevused orienteeruvalt 1 h lasteaia aiarühmas. • Projekt on mõeldud 5-6 aastastele lastele.

 3. NÄDALATEEMA • Kevad looduses • Üldeesmärk: Laps oskab nimetada ja kirjeldada kevadele iseloomulikke tunnuseid looduses.

 4. PÄEVATEEMAD • KEVADINE LOODUS • TAIMED KEVADEL • LOOMAD KEVADEL • LINNUD KEVADEL • KEVADPIDU

 5. KEVADINE LOODUS • Eesmärk: Kirjeldab soojuse javalguse vajalikkust inimeste, taimede jaloomadekasvamiseks. Iseloomustabilmastikunähtusi. Kirjeldab soojuse javalguse vajalikkust inimeste, taimede jaloomade. Kirjeldab aastaaegadeolulisi tunnuseid.(nt lumi jajää onkülmad, päike paistabsoojalt).Iseloomustaberinevaid aastaaegu 1-2 tunnusega.

 6. KEVADINE LOODUS

 7. TAIMED KEVADEL • Eesmärk: • Nimetab 1-2 lehtpuud • (nt kask, vaher) ja 1-2 • okaspuud (kuusk, • mänd). • Loetleb puu osi (tüvi, • võra, oksad). • Nimetab lilleosi (leht, • vars, õis).

 8. TAIMED KEVADEL

 9. LOOMAD KEVADEL • Eesmärk: • Laps oskab nimetada ja kirjeldada 3-4 looma,kes ärkavad talveunest (karu, siil, maod, konn). - karvavahetus, toitumine, poegade eest hoolitsemine.

 10. LOOMAD KEVADEL

 11. LINNUD KEVADEL • Eesmärk: • Nimetab tuntumaid • linde (nt varblane, • tihane, tuvi). Nimetab tuntumaid • paigalinde (nt varblane, • tihane, tuvi) ja • rändlinnuliike (nt • pääsuke, kuldnokk). • Põhjendab, miks • mõned linnud lendavad • soojale maale. • Nimetab linnu • kehaosi (nt pea, • nokk, tiivad).

 12. LINNUD KEVADEL

 13. KEVADPIDU • Eesmärk: Laps võtab aktiivselt osa peost

 14. KEVADPIDU

 15. KOOSTAJAD: • Alushariduse pedagoogika kolmanda kursuse üliõpilased: • Diana Pagar • Karolin Kabanen • Marilin Suits • Ruth Jaansalu • Silja Sipelga