Download
tack f r ert engagemang n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tack för ert engagemang! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tack för ert engagemang!

Tack för ert engagemang!

244 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Tack för ert engagemang!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tack för ert engagemang!
 2. Life science är hett! Nationell strategi för life science – Annie Lööf Forskningsinstitut, ett förstärkt SciLifeLab – Jan Björklund Marknadsanalys av hälso-, sjukvård och life science – Hägglund/Björling SwedenBIO är inblandade i samtliga diskussioner Hearing i riksdagens näringsutskott Kontinuerliga dialoger med näring, social och utbildningsdepartementet
 3. Mycket behöver göras! Löften behöver hållas… Locka utländska företag till Sverige med sin forskning och utveckling Ökade investeringar i svenska företag och i svensk akademisk forskning Statliga medel tillföras Företag och akademin behöver i högre utsträckning delta vid större internationella evenemang
 4. Den Svenska branschorganisationen för life science +210 medlemsföretag med +15.000 anställda 42% - 10 anställda 34% + 10 anställda 24% tjänsteföretag Biotech, Medtech, Diagnostik & Pharma Nära samarbete med regionala BIO-organisationer andra nationella organisationer Internationellt: Medlemmar av EuropaBIO och Eucope Internationella möten, samarbeten etc.(tex BIO(US), BPE)
 5. Replace with back of brochure STOCKHOLM 2013 Stockholm Waterfront 13-16 october
 6. Bryssel 7-9 oktober 2012 + Closing reception Partner välkomnas!
 7. 10-årsjubileet
 8. Arbetet sker genom Årliga större möten Life Science Investment Day Scandinavia Årsmöte CEO Summit BioPartnering Europe i Stockholm Information Nyhetsbrev, webb etc Medlemsförmåner Arbetsgrupper Business & Finance Science IP Clinical Trials & Regulatory Communication & Marketing Manufacturing & Development EU Support Office Nätverk
 9. Tack för den här tiden! Johan Inborr, Medivir Ing-Sofie Lördal, Amgen Gunnar Fernström , Innovationskapital Anna Gustafsson, SEB Venture Capital Ingemar Lagerlöf, Allenex Jörgen Linde, Albihn.Zacco Richard Lewinson, Bird & Bird Jan Alenfall, Pergamum Stefan Löfås, GE healthcare Eva Lundqvist, Trial Support Anders Grahnén, Quintiles Bo Björkstrand, Roche Karin Eklund, Biovitrum Ola Jeppson, A+ Science Per Hedman, Lindahl Isabella Sanderfelt, Pfizer Ulf Boberg, Creative Antibiotics Maria Forss, Pulsinvest Lennart Hansson, Industrifonden Eva Sjökvist Saers, APL
 10. Tack för ert engagemang!
 11. ModeratorThomas Malmer, Percipia Strategi & Kommunikation

 12. Hur vi verkar för ett bättre företagandeUrban Bäckström, VD Svenskt Näringsliv

 13. Kan vi förbättra kommersialisering av forskning genom att lära av USA? Ulf Sandmark, VD Springboard Capital AB

 14. ”Erfarenheter” från USA

  Ulf Sandmark Springboard
 15. Upplägg Bakgrund Lärdomar från USA (2006-2007) Praktisk tillämpning i Sverige (2007-2009) Erfarenheter och slutsatser
 16. Bakgrund Vem är jag? Varför USA? Vad ville jag uppnå?
 17. Frågeställningar.….. How to create an entrepreneurial culture? How to stimulate a “deal flow” from research? How to capture the best projects? How to develop New Great Enterprises?
 18. Vilkaär partners från start till slut?
 19. Silicon Valley- är ett ekosystem som fungerar! Learning by failure Risk taking Culture that encourage success Networking Access to talents Excellent research and research based ventures Infrastructure that supports new ventures Meritocracy and qualifications Diversity Do a start up –Go for it!
 20. Staten ärengagerad sedan 1953! SBIR (Small Business Innovation Research Program) STTRS (Small Business Technology Transfer Program) SBIC (Small Business Investment Companies) Our people inspire creativity in the American economy by developing and supporting entrepreneurs through a vast network of resource partners.
 21. VCs, änglar, banker, advokaterochstatenutvecklar “New Great Enterprises” Affärsänglarinvesteraregetkapitalochhåller med talanger VC investerarandraspengar, utvecklar, krävertillväxtochplanerarför exit Advokatergerråd, skyddarochutvecklarnätverket med kunskapare Banker finansierar and bidrar till M&A Statligaochregionalariktlinjer and lagarunderlättartillväxtenav “New Great Enterprises”
 22. Universitetenärentreprenöriellaochstimulerarforskare till ett “deal flow” "The creation and communication of knowledge is at the heart of every research university, and a great research university, like Stanford, aspires to create knowledge that will benefit our society." “An important part of Berkeley's research mission is to ensure that the public benefits from our research through developing practical applications of our research results. University of California, San Francisco is a leading university that advances health worldwide by conducting advanced biomedical research, educating graduate students in the life sciences and health professions, and providing complex patient care.
 23. Entreprenörskapstimuleraspåuniversiteten Forskareochstudenterstimuleras till entreprenörskappåettorganiseratsätt Events på Campus, “Give back”, “Outreach” and nätverking Multidiciplinärforskningsomgörsamhällsnytta Universitetenharettbehovatt “”göraaffärer”
 24. Selekteringavde bästaprojekten –Licensiering or New Venture? The Technology Transfer Department helps move technologies from the Lab to the marketplace to benefit society and the U. S. economy Office of Intellectual Property and Industry Research Alliances (IPIRA) provide a "one-stop shop" for industry research partners to interact with the campus. The mission of Stanford University's Office of Technology Licensing (OTL) is to promote the transfer of Stanford technology for society's use and benefit while generating unrestricted income to support research and education
 25. Universitetskaparföretag Stanford's entrepreneurial spirit, the result of its location in California and the legacy created by Leland and Jane Stanford, has helped spawn an estimated 1,200 companies in high technology and other fields. (Stanford University website 2007) More than 200 UC ventures have been started by the Berkeley faculty and students in areas such as IT, biotechnology and clean energy. (Berkeley University website 2007)
 26. Exempel: BIO-X Stanford University In May of 1998 a group of Stanford faculty initiated a bold enterprise, known informally as Bio-X, to facilitate interdisciplinary research and teaching in the areas of bioengineering, biomedicine and biosciences. The Bio-X Corporate Forum enables corporations to establish links between their scientists and engineers and world-class Stanford University Scientists
 27. Exempel: QBR i San FransciscoCalifornia Institute for QuantitativeBiosciences QB3 bring academics and industry together in mutually beneficial alliances to overcome barriers to innovation and then actively manage the relationships to maximize success. QB3 has grown to over 220 research labs with 40 members of the National Academies and two Nobel laureates; Helped launch 65 companies that have raised over $230 million in capital Established2000
 28. Kista Science City – Ett svenskt praktikfall Kista Science City Ett ekosystem för innovation och tillväxt Studenter Investerare Forskare Företag Advokater Banker Media Entreprenörer Handlare Lärare Allmänhet Näringsliv Universitet Tillväxt Ledande företag Hjältar Nya företag Fantastisk forskning Spännande miljöer Mötesplatser Arenor Samhälle Kapital
 29. Academia & Research LARGE INTERNATIONAL COMPANIES: City of Stockholm SME:S & STARTUPS: Investments & support REAL ESTATE OWNERS: Kista City Mission: Enhance growth in co-operation Business community
 30. Åtgärder för Sverige Skapa stora ekosystem för innovation och tillväxt Måste vara tillåtet att misslyckas = Ny erfarenhet Måste vara tillåtet att lyckas = Successtories och förebilder Tillgång till tillväxtkapital måste underlättas (1 MSEK =1 MUSD i seed) Innovationsupphandling med offentliga medel behövs Målfokusera: ”Get big” - Bli bäst i världen! Partnership mellan industri och universitet behövs Skatteincitament till nyföretagande och tillväxt Universiteten måste stimulera entreprenörskap
 31. Några fler tankar Det tar 10 år att bygga ett bra företag. Kan ta längre tid inom life science pga klinisk prövning. Innovation och entreprenörskap är INTE linjärt utan förutsätter ett EKO-system med kapital, kunder och talanger Nyföretagande och att bygga tillväxtföretag är en träningssport- ju mer man försöker desto bättre går det. Man lär sig…..
 32. "The best way to get a good idea is to get a lot of ideas."Linus Pauling “Small opportunities are often the beginning of great enterprises.” Demosthenes
 33. Externalisering – en jakt på nya partnerskapMagnus Björsne, Astra Zeneca

 34. Externalisering – en jakt på nya partnerskap

  Framtida affärsmöjligheter Magnus Björsne, PhD, MBA Strategic Partnering & Business Development AstraZeneca magnus.bjorsne@astrazeneca.com
 35. Analysts and Press - Facts, Rumours & Consequences Shrink to Greatness? McKinsey analysis shows that over the years, real price increases, rewarding past innovation and changes in pathways for treating patients, have been the most significant driver of the pharma industry’s growth - Less attention has been paid to managing the cost base. Analysis shows that it has become more fragmented: the number of companies competing for the profit pool has more than doubled. As a result of that fragmentation, big pharma must compete for parts of the value chain with focused players - for example, generics companies that excel at manufacturing; life sciences service providers that offer flexible, specialised services (such as managing clinical trials) at scale; and biotech companies that generate innovative ideas and products. Change or Improve? Ecosystem The traditional symbiosis between Venture Capital and Biotech disrupted – the Valley of Death Set area descriptor | Sub level 1
 36. Big Pharma Options in >2012 Uncertainties Drain S&D (early vs late) Consolidate Diversify Increase E&E Evaporate The Market Payors
 37. Shape of the Pharma Business A Decade In Global Drug Industry - Layoffs According to the U.S. Bureau of Labor Statistics, www.bls.gov/oco/cg/cgs009.htm, “Pharmaceutical and medicine manufacturing provided 289,800 wage and salary jobs in 2008.” This number includes R&D, sales, G&A as well as manufacturing. Reported R&D layoffs 34.3%Reported Sales layoffs 51.5%Reported Manufacturing layoffs 12.8%Reported M, G & A layoffs 1.4% and …. 53.000 layoffs in January 2012 Source: Medical Marketing & Media.
 38. Ifmorethan a quarter of a million Life Science experts haveleftbigpharma, somethingwillhappen – wheredidthey go and what are theydoing today?Howdowe make this intosomething that become positive for Scandinavian Life Sciences?
 39. Some segments of our Industry havechangedshape Venture Capital Firms (egPuretechVentures, Third Rock etc) Contract Research Organisations (number and whattheydo) Academia NewCo
 40. Location of Life Science CROsaround the world 2012 3.742 North America 1.732 Europe 839 Asia 88 Oceania 49 South America 41 Africa Sources: Assaydepot.com / researchandmarkets.com
 41. Stakeholders in the Eco-System Past, present and future Academia Biotech Governments Venture Capital Big Pharma
 42. Stakeholders in the Eco-System Past, present and future Academia Biotech CROs Governments Venture Capital Big Pharma
 43. Value Propositions – How to be profitable >2000 Vertical Integration Service ? Yes Software ? Yes Hardware the Car, iPhone the Pill
 44. In conclusion It is also tradition that thingschange… Change has alreadyhappened and it willcontinue to happen There is unmetmedicalneed and someonewill deliver soulutionsaddressingtheseneeds Howcanwestimulate the Life Science Sector to become innovative in meeting thoseneeds in new ways: Howwedo business? With whomwecollaborate and why? What are weallowed to do? Interactearlier and with less attachment to the ”conventional” Set area descriptor | Sub level 1
 45. Dealmaking in AstraZeneca Abbott Dynavax Regeneron Pozen Targacept Bayer Schering Neoprobe Palatin Novartis Guangdong Beikang Nektar Forest Eiger Denics TargeGen Rigel Rontag BMS Meditrina Kudos Celleron Atlantis CAT Medi Dainippon Sumitomo Merck Alcon Novexel Columbia J&J KK Wellcome Trust CRT NKI Roche MD Argenta Joslin Diabetes Chi-Med Dako Qiagen Schering Cubist Salix Brain Cell Via MediV Abbott Malesci Bracco Silence Protherics UCB Astellas C-Path Hospira GSK Merck Abbott ICR Jubilant Cheplapharm Recipharm BMS Royalty Pharma Albireo BioPhausia Crystal Genomics McGill Humira CRUK Astratech Flexion Clinigen NIAID (NIH) Bayer Schering Cellmed MMV Intl Chemical Investors Mayo TB Alliance BioVitrum Targacept Prosidion Cydex 3P
 46. Thank you!
 47. Kaffe och mingelVi börjar igen kl 15.20

 48. En nationell infrastruktur för life scienceKrim Talia, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

 49. En Nationell Innovationsinfrastruktur för Life Science Krim Talia Affärsområdeschef Life Science – SP Group 2012-05-24
 50. SP är en internationellt ledande institutskoncern för forskning och innovation. SP är ett icke vinstutdelande statligt företag med ett långsiktigt tillväxtmål på 3%. Vårt uppdrag från ägaren (staten via RI.SE) är att stärka konkurrenskraften hos Svenskt Näringsliv.
 51. SP i siffror SP-koncernen ägs till 100% RISE Dotterbolag 6 Anställda 1 164 Omsättning 1 200 MSEK Kunder 20 000 Forskarutbildade 300 Forskarstuderande 80 Examensarbeten 57 Lärare vid universitet/högskola 74 Professorer 26 Samarbetar med institutioner 100-tal Deltagande i EU-projekt 80-tal Populärvetenskapliga artiklar 359 Föredrag vid konferenser 1042 Rapporter och artiklar 556
 52. Innovationsinfrastruktur för Life Science Ny Innovationsinfrastruktur för Life Science I mars 2012 kallade Vinnova till ett samverkansforum för Life Science-områdets framtid i Sverige och Vinnova initierade en förstudie som syftar beskriva konkreta förslag för att utveckla en nationell innovationsinfrastrukturförframtiden SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut fick uppdraget att driva arbetet med förstudien Tre Arbetsgrupper bildas: Scandinavian Institute for DrugDiscovery (KI/AZ), Institutet för Hållbar Processutveckling och Katalys (SP) Klinisk Uppkoppling – förslag för en innovativ sjukvård (CTMH/SP) Arbetet förankras Nationellt och med Näringsliv genom en WS på YKI (23 April). 54 deltagare från ledande Medtech och Läkemedelsbolag samt deltagare från akademi och vården i hela landet. Deltar gör även Lars Lejonborg regeringens samordnare kring AZ frågan. Arbetet slutpresenteras för Utbildning, Social samt Näringsdepartementet (5 Maj). SP äskar 150 MSEK i uppstarts finansiering till IHPK. Institutet för Hållbar Processutveckling och Katalys SP arbetar för att säkra en bryggfinansiering för att starta initiativet under tidig Höst. SP söker bred uppslutning från Näringsliv och Akademi, Nationellt och Internationellt. Institutet för Toxikologi - Förstamöte 16/5
 53. I nuläget saknas en effektiv nationell plattform för industrialisering av idéer från akademi och småbolag inom Life Science och allmän processindustri Vi Sverige lägger en stor andel av vår offentliga finansiering i tidigt skede.
 54. Dåca 50 % avpersonalenpå AstraZeneca i Södertäljekommerattlämna till sistajuni, behövsettklartbeskedominnandess IHPK som ett institut under SP blir den viktiga länk inom värdekedjan för forskning och innovation inom hållbar processutveckling och katalys som möjliggör att mer forskning omvandlas till kommersiell nytta för Sverige Men tiden att agera är nu; om ett år har nyckelkompetens bundits upp av andra aktörer både nationellt och internationellt Institutet för Hållbar Processutveckling och Katalys
 55. Vad drar vi för lärdomar av nedläggningen av Astra Zeneca? Lars Leijonborg, regeringens särskilda samordnare

 56. Hur vi förbättrar för life science Håkan Ekengren, statssekreterare Näringsdepartementet

 57. SwedenBio årsmöte

  Nu formas Sveriges innovationsstrategi

  Statssekreterare Catharina Håkansson Boman SISP InnovationsriksdagKalmar 10 maj 2011 24 maj 2012 StatssekreterareHåkanEkengren ooyoo, iStockphoto
 58. Life Science-industrin Stor export (2011) Läkemedel 58 miljarder kronor Medicinteknik 18,8 miljarder kronor Kunskapsintensiv sektor (2010) 42 000 anställda i ”kärn”-företagen. Totalt ca 3 200 forskarutbildade i Life Science-industrin (9 procent) Läkemedelsindustrin: 20 procent av näringslivets forskarutbildade Omfattande FoU-investeringar (2009) Läkemedel 6,3 miljarder kronor: 8 procent näringslivets totala FoU Life science-industrins sysselsättningsutveckling i SE jämfört med EU-27 (2004-2009) Sysselsättningsutvecklingen i EU27 var +2,1 procent. Sysselsättningsutvecklingen i SE var -2,17 procent Källor: Vinnova och European Cluster Observatory
 59. Life science-industrins utveckling i Sverige 1997-2010(källa: Vinnova)
 60. Life science-industrins andel av total sysselsättning i europeiska regioner
 61. Global omstrukturering Global konkurrens Pågående omstruktureringar Implementerar nya arbetsmetoder Nya marknader och nya spelare
 62. På gång Innovationsstrategi för Sverige Forsknings- och innovationspropositionen Horizon 2020 – EU strategi
 63. …enhancing the country's […] innovative capacity is the key to […] taking the initiative in global competition. Chinese President Hu Jintao, March 2011 We need to out-innovate, out-educate, and out-build the rest of the world…In America, innovation doesn't just change our lives. It's how we make a living. US President Obama, Jan 2011 We don't have an amazingly fast-growing market, we don't have a huge amount of money in reserves, and Europe is not a continent that is very rich in resources. What we do have is our cultural experience, our political stability and our ability to innovate. German Chancellor Merkel, Nov 9 2011 We must all work together to create a culture of innovation and use it for a higher goal. Indian Finance Minister Mukherjee, Nov 2011 We must take steps that will change Brazil, and one of them is undoubtedly placing our bets on innovation. Brazilian President Rousseff, Nov 2011 Our new innovation and research strategy is the next step in ensuring the UK provides the best possible environment for entrepreneurs and innovators. UK Minister for Univand Science, Willetts, Dec 2011
 64. Sverige i världstoppen! Källor: 1. European Innovation Scoreboard 2008 – Comparative analysis of innovation performance, European Commission 2. The Global Innovation Scoreboard 2008 – The Dynamics of the Innovative Performances of Countries, Archibugi et al, ItalianNational Research Council 3. Global Competitiveness Report 2008-09, World Economic Forum
 65. Forskare per tusen sysselsatta MycketFoU, men litet land... Totala FoU-investeringar som andel av BNP Källa: OECD, STI Scoreboard 2011
 66. Kunskapstriangeln Innovation Näringslivet Offentliga sektorn Utbildning Sociala ekonomin Forskning
 67. Tillväxt genom forskning och innovation

  Berör alla politikerområden. Samverkan medborgare, näringsliv, offentliga samhället och den sociala ekonomin. Skapa spelregler och förutsättningar.
 68. Vad kan Sverige göra för life science och vice versa? Frågestund, samtliga talare

 69. Prisutdelning SwedenBIO AwardAwardsponsor

 70. Invigning av SwedenBIOs hemsida

 71. Tack för idag och välkommen till SwedenBIOs 10-årsjubileum den 3 december! Nu är det dags för vin och mingel!