Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OFFENTLIG PowerPoint Presentation

OFFENTLIG

140 Views Download Presentation
Download Presentation

OFFENTLIG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. -BYGN. KONTROLL +EGEN-KONTROLL Styringssystem Kontrollplan Sjekklister Etc. DOKUMENT-ASJON ANSVARSRETT-SYSTEMET ARBEID ANSVAR 1 2 3 OFFENTLIG PRIVAT KOMPETANSEHEVING SAK KUNNSKAP TILTAKSKL. PBL TEK Bygg Installasjoner Anlegg Konstruksjoner Installasjoner FAG ANSVARSRETT GOF FUNKSJON FAGTILSYN Energi Brann Avfall Fukt Universell Utforming TILSYN SØK PRO KPR UTF KUT ENTREPRISE-MODELL/ ANSVARS-FORDELING LOK. GODKJ. SENTR. GODKJ. RAPPORT KOMMUNE B.E. FASETILSYN Prosjektering Utførelse OFF. RETT/ PRIV. RETT SAKSTILSYN GEN. TILSYN GJØR DE JOBBEN? OPPDAGE FEIL FOREBYGGE FEIL PROFESJONALISERE KOSTNADSRED. DOKUMENT INSPEKSJON REVISJON RAPPORT FAKTABASERT KONSENSUSPRINSIPP KLASSIFISERING 1 – 2 - 3