1 / 9

544. Szálljon fel a hála!

544. Szálljon fel a hála!. 1. Szálljon fel a hála és dicséret Ahhoz, aki minket feltámaszt. Felnyitja a sírfedelet, Örök élet felvirraszt. Refrén: Ez a nap jött el végre, Erre várt annyi hívő és a menny! Ez a Jézus perce. Úr Jézus, várjuk, megjelenj.

zlhna
Télécharger la présentation

544. Szálljon fel a hála!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 544. Szálljon fel a hála!

  2. 1. Szálljon fel a hála és dicséret Ahhoz, aki minket feltámaszt. Felnyitja a sírfedelet, Örök élet felvirraszt.

  3. Refrén:Ez a nap jött el végre, Erre várt annyi hívő és a menny! Ez a Jézus perce. Úr Jézus, várjuk, megjelenj.

  4. 2. Eléje hív hófehérben minket, Az ég felhőin magához gyűjt! Letörölni annyi könnyet, Feledtetni annyi bűnt!

  5. Refrén:Ez a nap jött el végre, Erre várt annyi hívő és a menny! Ez a Jézus perce. Úr Jézus, várjuk, megjelenj.

  6. 3. Egy sötét múlt emléke eloszlik, Jézus dicsősége él tovább! E bús kornak vége múlik, Tovatűnik, ami bánt!

  7. Refrén:Ez a nap jött el végre, Erre várt annyi hívő és a menny! Ez a Jézus perce. Úr Jézus, várjuk, megjelenj.

  8. 4. Kapu nyíl egy káprázatos létbe, Szerény hitünk csodás jutalma. S ki tart keblén, átölelve? Az, Kit átöleltünk ma!

  9. Refrén:Ez a nap jött el végre, Erre várt annyi hívő és a menny! Ez a Jézus perce. Úr Jézus, várjuk, megjelenj.

More Related