Download
educaci eticoc vica tema 1 tu i jo 2 2 escollir sabent n hi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EDUCACIÓ ETICOCÍVICA Tema 1: tu i jo 2.2 Escollir sabent-n'hi PowerPoint Presentation
Download Presentation
EDUCACIÓ ETICOCÍVICA Tema 1: tu i jo 2.2 Escollir sabent-n'hi

EDUCACIÓ ETICOCÍVICA Tema 1: tu i jo 2.2 Escollir sabent-n'hi

102 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

EDUCACIÓ ETICOCÍVICA Tema 1: tu i jo 2.2 Escollir sabent-n'hi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. EDUCACIÓ ETICOCÍVICATema 1: tu i jo2.2 Escollir sabent-n'hi Davant meu hi havia dos camins. Jo vaig triar el camí amb menys recorregut i va ser tot molt diferent…

  2. Qualitats irrellevants • Una persona és lliure quan sap quin és el límit d’un comportament adient. • La consciència és un estat de la ment que ens permet prendre decisions de forma racional, percebre la realitat i tenir noció del propi jo. • Al ser lliures, cadascun hem de saber escollir el més convenient i per això implica ser responsables, els resultats de la qual són tant positius com negatius. • Nosaltres decidim el nostre futur dia a dia, el trajecte de cadascú és imprecís.

  3. La llibertat fa que ens preguntem sobre quina opció és la millor. <<Cap a on anem?, què farem en un futur?, som feliços?...>>

  4. Els actes humans