Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bart J. Veldhuis Anesthesie medewerker, BLS, AED & ALS instructeur, PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bart J. Veldhuis Anesthesie medewerker, BLS, AED & ALS instructeur,

Bart J. Veldhuis Anesthesie medewerker, BLS, AED & ALS instructeur,

213 Views Download Presentation
Download Presentation

Bart J. Veldhuis Anesthesie medewerker, BLS, AED & ALS instructeur,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Reanimatie Richtlijnen 2010 Bart J. Veldhuis Anesthesie medewerker, BLS, AED & ALS instructeur, Functioneel Applicatie beheerder

 2. Reanimatie: Leuk club evenement, of …? Iemand persoonlijke ervaring met Reanimatie?

 3. Doelstelling • Aan het einde van deze cursusdag heeft elke cursist van de 1*I-opleiding-Tiel-2011 een perfect uitgevoerde reanimatie laten zien. • Toetsing: • Assessment formulier (≈ PvB) • Anni liegt niet…

 4. Persoonlijk doel… Jullie zoveel zelfvertrouwen geven dat je, eenmaal geconfronteerd met een reanimatie, ook meteen aan de slag gaat. (Schaven aan techniek en uitvoering kan altijd nog) Elke minuut vertraging verlaagt de overlevingskans met 10%

 5. Lesopzet • Praatje & plaatje: achtergrond info • Stille demonstratie • Elke cursist schrijft zelf alle punten op • Twee groepen, punten op flap • Nabespreken en conclusies • Lesgeven aan elkaar • Een docent • Cursist wordt getoetst 2’ (Bart) • Observatoren feedback over les

 6. Definitie "Reanimatie is het geheel van handelingen voor het herstel van spontane circulatie en/of ademhaling" ROSC = Return Of Spontaneous Circulation www.reanimatieraad.nl

 7. Zie voor details de Website

 8. Nieuwe richtlijnen dus ?!?!?! “Alweer nieuwe reanimatie richtlijnen !?” JA !!! Voortschrijdend inzicht…

 9. Reanimatie is niet iets nieuws • De Egyptische mythologie maakt 4000 jaar geleden al melding van Isis die het leven van een man redt door in zijn mond te ademen. • Bijbel, Oude Testament: 2 Koningen 4:32-34 Rollen over een vat Op een galoperend paard vastgebonden

 10. Mijn persoonlijke favoriet: • Fumigatie (rook in anus blazen) • Noord Amerikaanse Indianen • 1767 glorieuze introductie in Engeland • Bij flauwvallen waarschijnlijk zeer effectief ;-) • 1811 Research Benjamin Brodie: • 4 ounces (113g) tabak: Hond † • 1 ounce (28,3 g) tabak: Kat † • Hmmm…

 11. Pionier CPR • Peter Safar, Anesthesioloog • ABC of Resuscitation(1957) • Schrijver 1eCPR-Manual(1968) • CardiopulmonaryCerebralResuscitation(1981) Peter Safar 1924 - 2003

 12. ILCOR • International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) • Opgericht 1992 • Alle grote spelers in de wereld: • American Heart Association (AHA) • European Resuscitation Council (ERC) • Heart and Stroke Foundation of Canada • Australian & New Zealand Committee on Resuscitation • Resuscitation Councils of Southern Africa • Inter American Heart Foundation • Resuscitation Council of Asia

 13. Streven: Evidence Based KISS

 14. Wat is er veranderd? • Handenplaatsing: Midden van de Borstkas • Nadruk op borstcompressies • 5 cm diep, max. 6 cm • Minimaal 100 per minuut, max 120 • AED zo snel mogelijk! • Beademen onveranderd, 2 x rustig • Reanimeer alleen • Indien mogelijk: Rouleren, elke 2’! • Reanimatie lessen vanaf nu BLS+AED • AED= Automatische Externe Defibrillator

 15. AED’s zijn BIG-Bussiness… 1370,-

 16. 2 typen reanimaties: • Reanimatie • Reanimatie + AED • (Een AED komt er dus bij! • Niet in plaats van)

 17. Een paar modelletjes…er zijn er VEEL meer…

 18. AED Scheren hoeft niet !

 19. Demo plakkers… Scheren hoeft niet !

 20. Medische commissie NOB: Negatief Advies AED • Meerwaarde niet aangetoond • In een paar casussen mogelijk toch zinvol • Advies medische commissie 26 September 2010 • Feit: • Veel bewezen succes verhalen AED’s • Nieuwe Richtlijnen ERC/NRR: Advies AED • Reanimatie lessen voortaan met AED • AED’s zakken in prijs • Publiek wordt hier massaal op getraind • Duikers: Vaak weekend op afgelegen locaties…

 21. Stille Demo… • Schrijf zelf alle punten op. • Na afloop in 2 groepen de punten opschrijven op een flap. • Na bespreken

 22. 10 minuten om alles op te schrijven op de Flap

 23. Normaal 30 : 2 • Drenkelingen: • 5x ventilatie • 30 : 2

 24. VRAGEN?

 25. Docent: 5 minuten les Cursist, daarna 5 minuten reanimatie (= Toets) “There’snever time to do it right. Butalways time to do it over.” Eduard A. Murphy

 26. Links: EMS MythBusters – AED (Scheren is overbodig) http://www.youtube.com/watch?v=qHecgM0KkqA Nederlandse Reanimatie Raad (Het volledige Nederlandse lesprogramma kun je hier gratis downloaden) http://www.reanimatieraad.nl EuropeanResucitationCouncil http://www.erc.edu De volledige (gratis) informatie van de EuropeanResucitationCouncil. Alles wat je NOOIT wilde weten van reanimaties. (Engelstalig, Alleen voor de connaisseurs) http://www.cprguidelines.eu/2010/ http://www.aedwinkel.nl