Download
anesthesie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anesthesie PowerPoint Presentation

Anesthesie

534 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Anesthesie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Anesthesie 7 maart 2013 Hans Nieuwendijk

 2. Narcose/anesthesiedoel is niet alleen; hoe hou ik mijn patiënt in slaap maar.. • Hoe hou ik mijn patiënt in leven? • En waarmee?

 3. Zuurstof O2 !!!!!!!!

 4. iva • Totaal • Intra • Veneuze • Anesthesie

 5. INJECTIE-ANESTHESIE STUURBAAR VEILIG

 6. Het gas-narkose apparaat wordt eigenlijk alleen als zuurstof-toedieningssysteem gebruikt.

 7. Totaal intra-veneuze anesthesie • Anesthesiedoelen; • Bewustzijnsvermindering • Pijnbestrijding • Spierverslapping Zijn allen haalbaar met injecteerbare middelen

 8. Dampvormige anesthetica • Isofluraan • Sevofluraan • Veroorzaken bewustzijnsverlies • Geen pijnstilling bij de door ons gebruikte doseringen • Potentieel gezondheidsrisico

 9. Regelgeving bij gebruik damp- en gasvormige anesthetica • Ventilatie-eisen: • O.K. 20x • Recovery 10x ???? • Overigen 6x • Bronafzuiging blijft noodzakelijk • Halothaan niet meer binnen deze regelgeving te gebruiken • Gebruik alternatieven

 10. Noodzaak voor verlenging • Langere ingrepen > 30 minuten bij ‘normale’premedicatie • Risicopatienten waarbij kortwerkende middelen in de premedicatie werden gebruikt

 11. In plaats van verdamper met isofluraan: • Spuitpomp met propofol

 12. Of spuitpomp met Alfaxan

 13. In plaats vanbolus-injecties met pijnstillers: • coninu-infuus met pijnstillers

 14. Voordelen inspuitbare middelen • Zeer nauwkeurig te doseren • Zeer direct te sturen

 15. Propofol • Bloeddrukdaling!! • Niet bewezen veiliger dan isofluraan • Niet analgetisch • Snelle excitatieloze inductie + recovery • Soms pijnlijk bij i.v. toediening • Bij uitzondering ; krampen

 16. Doseringen • Propofol; inductie • Na premedicatie; 4-6 mg/kg = 0,2 – 0,6 ml/kg • Zonder premedicatie; 6-15 mg/kg = 0,6 – 1,5 ml/kg • Op effect!! Langzaam inspuiten (60-90 sec) • Onderhoud • Grote ‘range’. • 0,3- 2,0 ml/kg/uur • Afhankelijk van premedicatie en aanvullende middelen • Na medetomidine met opiaat; 0,3 – 0,7 ml/kg/uur

 17. voordeel • Zeer goed stuurbaar • Betrouwbaar • Veilig voor personeel

 18. nadeel • Geen ‘veiliger’ inductiemiddel. • Bloeddrukdaling!!! • Prijs? • Arbeidsintensief. • Storingsgevoeligheid van pomp groter dan van isofluraanverdamper.

 19. Dosering propofol • Inductie hond kat • Zonder premedicatie 4-6 6-8 mg/kg • Met premedicatie 1-4 1-4 mg/kg • Onderhoud • Zonder premedicatie 3 – 10 mg/kg/u • Met premedicatie

 20. Alternatieven voor propofol • Opiaat met midazolam • Etomidaat; Uitsluitend voor inductie, niet voor CRI • Alfaxan

 21. alfaxalone Weinig/geen invloed op circulatie Gechikt voor CRI Niet analgetisch Ook i.m. te geven bij katten icm midazolam

 22. Doseringen hond Alfaxan; inductie Na premedicatie; 2 mg/kg = 0,2 ml/kg Zonder premedicatie; 3 mg/kg = 0,3 ml/kg Op effect!! Langzaam inspuiten (60-90 sec) Onderhoud Grote ‘range’. 5 – 9 mg/kg/uur = 0,5-0,9 ml/kg/uur Afhankelijk van premedicatie en aanvullende middelen Na medetomidine met opiaat; 0,5 – 0,6 ml/kg/u

 23. Tips: • Verdun de Alfaxan direct voor gebruik 1:1 met NaCl of Ringer. Hierdoor is het nauwkeuriger te doseren. • Gebruik dunne verlengslang voor de spuitpomp => minder verlies

 24. Doseringen kat Alfaxan; inductie Na premedicatie; 5 mg/kg = 0,5 ml/kg Zonder premedicatie; 5 mg/kg = 5 ml/kg Op effect!! Langzaam inspuiten (60-90 sec) Onderhoud Grote ‘range’. 7-10 mg/kg/uur = 0,7-1,0 ml/kg/uur Afhankelijk van premedicatie en aanvullende middelen Na medetomidine met opiaat; 0,5 – 0,6 ml/kg/u

 25. Kat i.m. alfaxan(niet geregistreerd) • Bij gestreste, angstige dieren, risicopatiënten. • Alfaxan 0,2 ml/kg • Midazolam 0,1ml/kg • Injectie is niet pijnlijk, rugstrekkers, insulinenaaldje

 26. analgesie • Middelen; • Opiaten • Ketamine • Lidocaïne • α-adrenerge middelen; (dex)medetomidine • NSAID’s

 27. analgesie • Kombinatie; • Start; • Methadon (10mg/ml); 0,03 ml/kg = 0,3 mg/kg • Lidocaine (20 mg/ml); 0,05 ml/kg = 1 mg/kg • Ketamine (100mg/ml); 0,01 ml/kg = 1 mg/kg

 28. Opiaten • Pijnstilling! • Keuzes; methadon, fentanyl, etc. • Buprenorfine, (butorphanol) • Cardiovasculair veilig MAAR • Ademdepressie • ‘Euforie’

 29. Lidocaine Ook systemisch te gebruiken; • Houdt darmperistaltiek aan de gang • Vangt vrije radicalen weg in de circulatie • Extra analgesie

 30. Analgesie-combi • Onderhoud; • Methadon; 0.12 mg/kg/uur • Lidocaine; 1,5 mg/kg/uur • Ketamine; 1 mg/kg/uur

 31. Analgesie • Practisch; MLK-infuus • In 495 ml ringer; • Methadon (10mg/ml): 0,6 ml • Lidocaine (20 mg/ml); 3,75 ml • Ketamine (100 mg/ml); 0,5 ml • Infuus; 10 ml/kg/uur • Daarmee ook waarborg hydratatie

 32. MLK-infuus • Kan ook nog post operatief gebruikt worden. • In halve dosering ( 5 ml/kg/u) of lager. • Mogelijke bijwerking van de methadon bij langduriger gebruik = onrust/excitatie.

 33. Fentanyl • Snel en kortwerkend opiaat • Uitstekend geschikt voor; • CRI • ‘salvage’bij acute intra-operatieve pijn • Bolus; 0,002 – 0,005 mg/kg • Onderhoud; 0.002 – 0.005 mg/kg post-op 0.02 – 0.08 mg/kg/u intra-op • BEADEMING

 34. Gebruik van CRI’s • Toepassingen zeer divers: • Continue pijnstilling • Continue sedatie • Toezicht vereist!!

 35. Pijnbestrijding langdurig • MLK 1 ml/kg/uur • Methadon 6 ml • Lidocaine 37,5 ml • Ketamine 5 ml • In 451,5 ml Ringer/NaCl

 36. Sedatie langdurig • DD-infuus 1-3 ml/kg/uur • Dexmedetomidine 1 ml • Dormicum (midazolam) 9 ml • In 490 ml Ringer/NaCl

 37. Website met zeer veel informatie; www.vasg.org Vragen; hnieuwendijk@detweedelijn.nl Spoed; 0521-383659