1 / 18

MAGYARORSZÁGI KKV-K TŐKEBEVONÁSI GYAKORLATA

MAGYARORSZÁGI KKV-K TŐKEBEVONÁSI GYAKORLATA. Zoltán Csaba vezérigazgató. A felmérés metodikája. Opten adatbázis alapján készült Beszámolót a cégek 70%-a adja le a Cégbíróságnak Kizárólag KKV-kra terjed ki a felmérés Csak tőkeemeléses befektetés Kizárólag új tulajdonos befektetése

burian
Télécharger la présentation

MAGYARORSZÁGI KKV-K TŐKEBEVONÁSI GYAKORLATA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. MAGYARORSZÁGI KKV-K TŐKEBEVONÁSI GYAKORLATA Zoltán Csaba vezérigazgató

 2. A felmérés metodikája • Opten adatbázis alapján készült • Beszámolót a cégek 70%-a adja le a Cégbíróságnak • Kizárólag KKV-kra terjed ki a felmérés • Csak tőkeemeléses befektetés • Kizárólag új tulajdonos befektetése • Ingatlanos vállalkozások nélkül • Lehetnek olyan befektetések, amelyek nem mutathatóak ki (másodkörös befektetések)

 3. A teljes adatbázis • Több mint 270.000 magyarországi KKV • 350 cégben (0,13%) volt tőkeemelés, > 40 milliárd Ft értékben • Ebből 52 darab és 4,4 milliárd Ft értékű tőkeemelés új tulajdonostól • Csak 10 millió Ft feletti tőkeemelések • Csak pénzügyi befektetők (magánszemélyek, társaságok)

 4. Összkép – 2008 • 4.417 millió forint befektetés • 52 db mikro-, kis- és középvállalkozásba • Átlagos befektetési méret  84,9 millió forint • Árfolyamérték  a névérték 110%-a

 5. Mi változott 2007-ről 2008-ra? • A befektetések összértéke közel 10%-kal, száma 13%-kal csökkent • A befektetések átlagos értéke 80,2 millió Ft-ról 84,9 milliós Ft-ra nőtt (6%)

 6. Befektetések mérete - 2008 • A befektetések közel 70%-a 100 millió Ft alatti • Kevés a nagyobb értékű tranzakció

 7. Befektetések száma vállalatméret alapján • A legtöbb tőkeemelés mikrovállalkozásokban valósult meg (30) • A középvállalkozások közül kevesen vonnak be tőkét (2)

 8. Befektetések ágazati megoszlása * 2008 2007 * A befektetések száma alapján • Vezetnek a kereskedelmi vállalkozások (több mint 1/3) • Nőtt a feldolgozóipari befektetések aránya (15-ről 26%-ra) • Kevés a befektetés K+F-be, innovatív vállalkozásokba • Szinte minden ágazatban volt tőkeemelés

 9. Befektetések ágazati megoszlása – 2008* • Volumenét tekintve a kereskedelem és a feldolgozóipar vezet több mint 1 milliárd Ft befektetéssel • Az építőipar és a vendéglátóipar 500-500 millió Ft körül vont be tőkét • A szakmai, tudományos, műszaki tevékenység minimális, 100 millió Ft-ot alig meghaladó részesedéssel csak a mezőgazdaságot előzi meg. * A befektetések száma alapján

 10. A befektetések megoszlása régiónként - 2008 Érték alapján Darabszám alapján • Közép-Magyarország mind értékben, mind darabszámban 60% felett • A fejletlenebb régiókba kevesebb tőke áramlik (Észak-Alföld, Dél-Dunántúl), Észak-Magyarország kicsit jobban teljesít

 11. 2008 TOP 10 – A tíz legnagyobb befektetés

 12. Sok vagy kevés a befektetés a KKV-kba? • KKV-k éves beruházása: 1.836 milliárd Ft (2007) • KKV-k banki hitelállománya: 3.730 milliárd Ft (2008)

 13. Miért kevés a befektetés? • A vállalkozások döntő többsége nem is kíván tőkét bevonni (nyereségéből, hitelből fejleszt) • Olcsóbb és elérhetőbb hitelforrások • Tőkekínálat kedvezőtlen struktúrája • A KKV-k magas kockázati szintje • KKV-k pénzügyi helyzetének átláthatósága • Befektetők jog- és érdekérvényesítésének problémái • Kulturális okok (együttműködési készség hiánya)

 14. Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram • Nyolc új kockázati tőkealap 45 milliárd Ft tőkével (30% privát, 70% EU-s forrás) • Befektetési időszak 4,5 év (2013. dec. 31-ig) • Céltársaságok kizárólag 5 évnél fiatalabb KKV-k • Csak tőkeemeléses befektetésre használható • 80% a Központi Régión kívül fektethető be • Befektetések 40%-a innovatív befektetés • Maximális befektetés: 3 x 1,5 millió EUR / cég • Elvárt hozam EU-s forrásra évi cca. 8%

 15. ÚMKT az elemzés tükrében

 16. Az ÚMKT kockázatai Elvárások/követelmények: • innovatív vállalkozások magas aránya • a befektetések átlagos mérete/száma • a tőke 4 és fél éven belüli befektetése • földrajzi kötöttségek Lehet, hogy a fentiek miatt a hozam elmarad a várakozásoktól, mert nehéz lesz ilyen mennyiségű, ugyanakkor jó minőségű befektetési célpontot találni.

 17. Start Tőkegarancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 1037 Budapest, Szépvölgyi út 135. Telefon: 371-0745 - Fax: 371-0746 www.startgarancia.hu Szakáll Gábor, üzletág igazgató (pályázati kezességvállalás) gabor.szakall@startgarancia.hu Zoltán Csaba, vezérigazgató (tőkegarancia) csaba.zoltan@startgarancia.hu

 18. KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!

More Related