1 / 9

649. Isten oltalmazzon titeket!

649. Isten oltalmazzon titeket!. 1. Isten oltalmazzon titeket! Nagy kegyelme vezéreljen, Törvényében járni híven, Míg majd egymást viszontláthatjuk!. Refrén: Velünk járj, Istenünk! Míg csak végleg együtt lehetünk! Jézus, légy támaszunk, Eljöttödre készen állhassunk!.

chip
Télécharger la présentation

649. Isten oltalmazzon titeket!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 649. Isten oltalmazzon titeket!

  2. 1. Isten oltalmazzon titeket! Nagy kegyelme vezéreljen, Törvényében járni híven, Míg majd egymást viszontláthatjuk!

  3. Refrén:Velünk járj, Istenünk! Míg csak végleg együtt lehetünk! Jézus, légy támaszunk, Eljöttödre készen állhassunk!

  4. 2. Isten oltalmazzon titeket! Angyalai szárnya védjen, Mannát adjon bőségesen, Míg majd egymást viszontláthatjuk!

  5. Refrén:Velünk járj, Istenünk! Míg csak végleg együtt lehetünk! Jézus, légy támaszunk, Eljöttödre készen állhassunk!

  6. 3. Isten oltalmazzon titeket! Féltő szeretete által, Küzdhessetek vésszel, árral, Míg majd egymást viszontláthatjuk!

  7. Refrén:Velünk járj, Istenünk! Míg csak végleg együtt lehetünk! Jézus, légy támaszunk, Eljöttödre készen állhassunk!

  8. 4. Isten oltalmazzon titeket! Bő kegyelme meg ne szűnjön, Próbátokban a hit győzzön, Míg majd egymást viszontláthatjuk!

  9. Refrén:Velünk járj, Istenünk! Míg csak végleg együtt lehetünk! Jézus, légy támaszunk, Eljöttödre készen állhassunk!

More Related