Download
theses cz martin stan k n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Theses.cz Martin Stan čík PowerPoint Presentation
Download Presentation
Theses.cz Martin Stan čík

Theses.cz Martin Stan čík

124 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Theses.cz Martin Stan čík

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Theses.czMartin Stančík

 2. Predstavenie Theses.cz • História • Motivácia • Vyhľadávanie plagiátov • Import a export dát • Vkládanie dát študentom • Štatistiky Informační systém Masarykovy univerzity

 3. História • 2004 – Archív záverečnýchprác IS MU • 2006 – Zverejneniezáverečnýchprác • 2006 – Systém preodhaľovanieplagiátov • 2008 – Záverečné práce Theses.cz • 2009 – Seminárne práce Odevzdej.cz • 2011 – Repozitar.cz Informační systém Masarykovy univerzity

 4. Motivácia a ciele Theses.cz • Odhaľovanieplagiátorstva • Archíváciazáverečnýchprác (v rozšírenom formáte) • Vyhľadávanie v prácach a ichdostupnosť • Prepojenie s lokálnýmisystémami zapojených škôl • Import prác a export výsledkov podobností dokumentov • Systém nastaveniaprístupových práv • Prevodsúborov do textovej podoby (OCR) Informační systém Masarykovy univerzity

 5. Štatistika zapojených škol • 38 škol / 2 zahraničné • 3 VOŠ / 13 SVŠ / 23 VVŠ • 4 školy vkládají individuálne • >300 tis. ZP / 500 tis. súborov • Celkovo cca 7mil. dokumentov Informační systém Masarykovy univerzity

 6. Štatistika • Metadata • Plné texty

 7. Technická realizácia Režimy vkladaniaprác: Priame vkladanieštudentmi Hromadný import pre školy s lokálnymsystémom Stiahnutievšetkýchsúborov práce Široká podpora formátov .doc, .odt, .pdf, .ppt, .html, … Prevod do textu Antivirová kontrola Zálohovanie, archivácia

 8. Vyhľadávanie podobností Podobnosť s jednotlivými súbormi Možnost prenosuvo výstupe XML Príkladpoužitia: učiteľ má podozrenie na konkrétny súbor Globálnevyhľadávanie Globálnevyhľadávanie na základe parametrov Príkladpoužitia: správca periodicky kontroluje nové súbory na plagiáty Podobnosť medzi dvoma dokumentmi Červené pasáže PDF dokument, XML súbor

 9. Podobné soubory Informační systém Masarykovy univerzity

 10. Podobnosti Informační systém Masarykovy univerzity

 11. Skúsenosti škôl Zverejňovanie prác Úspešná prevencia Lepšia citovateľnosť Vyššia kvalita prác

 12. Ďakujeme za pozornosť theses@fi.muni.cz