Download
microsoft i offentlig sektor n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Microsoft i offentlig sektor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Microsoft i offentlig sektor

Microsoft i offentlig sektor

161 Views Download Presentation
Download Presentation

Microsoft i offentlig sektor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Microsoft i offentlig sektor Välkommen! Kristina Askstedt, försäljningschef offentlig sektor

 2. Året som gick - 10% tillväxt!

 3. Varför investerar man i IT? Investeringsområden Källa: Exido ”IT i offentlig sektor 2007”

 4. Året som kommer Förändringsarbete Eleven i fokus Samverkan Medborgaren i fokus Myndighetsöverskridande processer Patienten i fokus

 5. Karin Johansson

 6. Thorbjörn Wennerström Central Government dvs. myndigheter & verk

 7. Ramavtal & upphandlingar www.avropa.nu

 8. Johan Hågård Kommuner och Landsting

 9. Skola och högre utbildning Leif Sunesson Försäljningschef

 10. Skolsektorn

 11. Högre utbildning

 12. Bra förutsättningar för affärer i utbildningssektorn

 13. Att göra