Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Introduktion til Banedesign / Visio PowerPoint Presentation
Download Presentation
Introduktion til Banedesign / Visio

Introduktion til Banedesign / Visio

317 Views Download Presentation
Download Presentation

Introduktion til Banedesign / Visio

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Introduktion til Banedesign / Visio af Preben Nielsen

 2. Formål med introduktionen: • At give nye brugere en grundlæggende indlærring i brugen af Banedesign og Visio 2013

 3. Meget kort fortalt om Visio og Banedesign: • Hvad er Visio? • Visio er et meget avanceret tegneprogram hvor vi kun bruger en meget lille del af hvad programmet kan • Hvad er Banedesign. • Banedesign er et lille tilføjelsesprogram som arbejder i Visio 2003 , 2007, 2010 eller 2013. Et databaseprogram. • Hvad bruger vi af Visio og Banedesign? • Det vi skal se på her er: • Tegnefunktion, Skabeloner og stencils (figurer) , hjælpefunktioner og gemmefunktioner.

 4. Installation af Visio • Isæt CD-rom i pc. • Hvis ikke installation starter automatisk så kør filen: setup.exe • Når installationen er færdig skal i huske og aktivere programmet med jeres licensnøgle(den står på det medfølgende papir som i fik med CD-rommen. • Hvis ikke i aktiverer kan i ikke få banedesign til og virke.

 5. Efter Installation af Visio • Åbn Visio • Gå i Filer, videre i indstillinger

 6. Gå i indstillinger

 7. Gå i center for sikkerhed, derefter indstillinger for sikkerhed

 8. Skift til ”aktiver alle makroer

 9. Banedesign. • Jeg går ud fra at I har hentet en stencils. (Figurer) • Denne stencils skal i gemme i C:/dokumenter/mine figurer. • Når dette er sket kan vi begynde og bruge Visio

 10. Banedesign • Vi skal nu prøve og arbejde med Banedesign og Visio • Vi åbner Visio

 11. Åben tom tegning

 12. Gå i design og sideopsætning (den lille firkant med pil)

 13. Vælg størelse, A4, vælg retning, stående eller liggende Vælg sidestørelse, stående eller liggende Gå derefter i målestoksforhold

 14. Det er meget vigtigt i udfylder dette rigtigt så målestoksforhold bliver rigtig og dermed banelængden rigtig Marker brugerdefineret Skriv 1m = 300 m (hvis indendørs, udendørs op til 1 m = 500 m

 15. Vi er nu klar til at prøve og arbejde med Visio

 16. Tryk på filer Flere figurer Og vælger så Banedesign_drf_v1_3

 17. Nu ser vi at vores figurer er kommet med frem og vi ser at menubjælken i toppen er udvidet med TILFØJELSESPROGRAMMER Her ser vi stencilen Vi ser også at der i den øverste Menu linie er kommet en funktion mere (Banedesign) Hvad den skal bruges til kommer senere

 18. Først fører i musen hen over dette lille Grønne ikon og dobbelt klikker med Højre musetast Vi højreklikker med musen på banedesign Der kommer så en lille menubjælke hvor vi klikker på rediger stencils

 19. Så trykker I på ”rediger stencil Dobbeltklikker på banedesigner

 20. I ser nu der er kommet en lille rød stjerne Så går I ned til figuren ”Banebygger” og Dobbelt .klikker på den med venstre musetast Og klikker derefter på tekst I dobbeltklikker på Banedesign (navn

 21. Du får nu dette billede op Du får nu dette billede op Hvid Du trykker på ikonet for tekst I kan nu rette teksten til det i ønsker skal stå der

 22. Så trykker Du på det lille sorte kryds i højre hjørne og den lille tekst box kommer frem. Her siger Du ja til at opdatere. Herefter lukker vinduet. Klik på krydset i hjørnet Der kommer nu en dialogbox hvor i siger ja til og gemme

 23. I trykker nu på den lille røde stjerne med højre musetaste og der kommer en undermenu op igen. Her trykker i på gem. I trykker igen på den lille røde stjerne med højre musetast derefter trykker I på Rediger stencils. Menuen lukker og den lille Røde stjerne forsvinder. Nu højreklikker i igen på Banedesign Og Siger ja til og gemme Nu skulle det gerne være jeres navn der kommer på fremtidige skitser

 24. Vi er nu klar til og prøve at lave en tegning. • Det stykke papir I har åbnet er A4, stående og i målestoksforhold • 1m = 300 m. • Det passer lige så I kan have en 20 x 60 m. bane samt hoved. • Hvis I heller vil have tegningen vandret skal I gå ind i sideopsætning og vælge ”liggende”

 25. Vi trækker stævneklub over på papiret Og skriver navnet i dialogboxen og siger ok

 26. Jeg har nu gjort det at jeg har trukket tophoved , 20 x 60 bane, banedesigner samt ind og udridning ind på banen Hvis i ikke ønsker en 20x60 bane så tegner i selv en bane, bare husk i de rigtige mål, der er linialer både vandret og lodret.

 27. Hvis I selv skal tegne banen skal i gå i HJEM Og bruge ovenstående tegneredskaber

 28. Vi skal nu udfylde tophovedet og dobbeltklikker på det

 29. I får så denne box frem

 30. Vi får nu denne box frem og det er meget vigtigt at de felter hvor der er en sort trekant der udfylder vi feltet ved og trykke på trekanten og vælge, aldrig selv skrive i disse felter da det ødelægger formlen

 31. Tophovedet vil så ligne dette

 32. Hvis I går i VIS får i dette billede frem her kan i slå linialer og gitter til og fra

 33. Vi trækker nu nogle figurer ind på banen samt start og mållinier og tekstboxe med start og mål

 34. I kan flytte figurerne og i kan rotere dem ved og rotere her I trækker figurerne over på papiret og det er meget vigtigt i har aktiveret dette pegeværktøj med pilen For at kunne flytte en figur skal musen føres hen over figuren og når der på spidsen af pilen er et kryds med 4 pile kan i flytte figuren ved at klikke med musen og holde tasten nede til figuren er hvor i vil have den

 35. Vi siger vi er færdige med banen og skal nu have den målt op Vi går i pegeværktøjer og kombinationdtegning

 36. Jeg har nu tegnet ridevejen og derefter markeret tilføjelsesprogram og skal nu markere banedesign

 37. Så siger jeg beregn banelængde

 38. En ny dialogbox kommer frem her markerer du hvad det er for en længde du har målt Hovedspringning i dette tilfælde

 39. Vi ser nu programmet har lagt banelængde ind i hovedspringningen og har regnet fejlfri tid ud efter det tempo du har lagt ind Husk og slette opmålingen

 40. I har nu en færdig bane der kan printes ud til klubben Et stævne består jo ikke kun af 1 bane så vi ser nu på hvordan vi kommer videre

 41. Vi går ned i bunden hvor der står side 1 Vi højreklikker og får en lille menu frem og her siger vi dupliker for at lave en side 2 og sådan gør i til i har det antal sider i skal bruge

 42. Vi har nu en ny side hvor vi kan tilrette til en ny bane. Sådan fortsætter i til alle banerne er tegnet

 43. Vi skal nu til og lave nogle arbejdstegninger og vi går tilbage til side 1 igen Vi husker at hvis vi ikke måler bane op eller skriver tekst så skal vi klikke på pilen på pegeredskaber

 44. pegeredskab Vi har i vores stencil to figurer som vi bruger til og målsætte springene

 45. Vi har hentet en box ind til oxer og har fyldt mål ind i den Vi går nu ind i kombinationen der er en pil i midten den dobbeltklikker vi på og går derefter over i skemaet og retter afstanden (længde

 46. Jeg har nu tegnet en bane B0 spring 1 – 8 Sat mål samt afstande (taget fra stencil)

 47. I kan nu printe en tegning ud hvor målene er på så hjælperne har noget og bygge efter

 48. Hov vi skal bruge en tegning mere uden mål. Hvad gør vi så ? Vi går op og arbejder med lag, gå i lag og derefter egenskaber for lag

 49. Så f¨år i denne dialogbox frem Fjern flueben i rubrik synligt og udskriv For de ting der ikke skal med I dette tilfælde Afstande og mål og højder og tryk derefter på ok

 50. Så der banen ud som før vi satte mål og afstande ind