1 / 18

SBEP

SBEP. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI. TARIM. www.sosyalbilgievi.tr.cx. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI. Ülkemiz tarım faaliyetleri açısından çok zengin bir ülkedir. İklim çeşitliğinin yaşandığı ülkemizde doğal olarak yetiştirilen ürünler de çeşitlilik göstermektedir. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI. ARPA.

harva
Télécharger la présentation

SBEP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SBEP ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI TARIM www.sosyalbilgievi.tr.cx

 2. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI Ülkemiz tarım faaliyetleri açısından çok zengin bir ülkedir. İklim çeşitliğinin yaşandığı ülkemizde doğal olarak yetiştirilen ürünler de çeşitlilik göstermektedir.

 3. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI ARPA • Türkiye de buğdaydan sonra en çok üretilen tahıl çeşididir. • Buğdaya göre daha soğuk ve kurak koşullara dayanabilir. • Buğdaya göre daha kısa sürede olgunlaşır. • Yem Sanayi’nde ve Bira Sanayi’nde kullanılır.

 4. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI BUĞDAY • İlkbahar ve sonbahar mevsimlerinde yağış isteyen buğday yaz kuraklığından hoşlanır • Ülkemizde en fazla üretilen tahıl ürünüdür. • Ekmek yapımı,makarna,pasta vs.yapımında kullanılır. • En fazla İç Anadolu Bölgesinde yapılır.İl olarak en fazla Konya’da yetiştirilir. • Ülkemizde kuru tarım olarak yapıldığı için üretiminde dalgalanmalar görülür • Karadeniz Bölgesi’nde iklimden dolayı,Akdeniz Bölgesi’nde ise daha değerli ürünlerin ekilmesinden dolayı yetiştirildiği alanlarda dardır. • Ekmek,Bisküvi,Makarna ve Un Sanayi’nde kullanılır.

 5. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI MISIR • Yaz yağışları alan veya sulama yapılan alanlarda yetiştirilir • Karadeniz Kıyı Şeridi’nde ve Marmara’nın Kuzey Kesimleri’nde doğal olarak yetişirken Akdeniz Ege ve diğer bölgelerde sulamayla yetişmektedir. • Son yıllarda mısırın yem ve yağ kullanımında artmasıyla Çukurova’da üretimi de artmıştır.Ve buna bağlı olarak ta Akdeniz , mısır üretiminde Karadeniz’i geçmiştir • Mısırın yazın sulama istemesi,temel besin maddesi olmaması üretimin arpa ve buğdaydan daha az olmasına sebep olmuştur

 6. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI PİRİNÇ • Yetişme süresi boyunca yüksek nem ve sıcaklık isteği vardır • Yaz Yağışları istediğinden dünyada en fazla Muson İklimi’nde (Asya’nın Güneyi) yetiştirilir • Pirinç üretim alanları hastalık yayılma tehlikesine karşı DEVLET KONTROLÜ altındadır.

 7. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI TÜTÜN • Kıraç Toprakları seven ,yetişme döneminde nem ve • sıcaklık isteyen bir bitkidir • Kalite’nin düşmemesi için üretimi DEVLET KONTROLÜ • altındadır. • Dünya’da üretimde 6.Sırada yer alır.

 8. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI PAMUK • Yetişme döneminde yağış,olgunlaşma döneminde sıcak ve kurak iklim ister. • Ürün verdiği dönemlerde tabandan sulanması gerekir • Yaz yağışlarından ötürü Karadeniz de yetiştirilemez • İç bölgelerimiz de ise yaz sıcaklığı yeterli olmadığı için Akdeniz ve Ege bölgeleri kadar gelişmemiştir • En çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yetiştirilir.Burada GAP’ın katkısını gözardı edemeyiz. • Dünya da ilk 6 ülke arasına girmektedir.

 9. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI ŞEKER PANCARI • Fazla sıcaklık isteği yoktur.(Fazla yağışı sevmez) Bu nedenle her türlü iklim koşullarında yetiştirilmesi mümkündür. • Tüm iç kesimlerde üretimi yaygındır.En fazla üretim iç Anadolu Bölgesi’nde yapılır. • Fazla yağıştan hoşlanmadığı için Karadeniz de yetişmez. • Yüksek gelir getiren ürünler üretildiğinden Ege ve Akdeniz kıyı ovalarında yetiştirilmemektedir. • Şeker Üretimi’nde ve Hayvan Yemi üretiminde kullanılır.

 10. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI ÇAY • Aşırı bol yağış istediğinden Tropikal iklim bölgelerinin tarım ürünüdür. • Nemli sıcak veya nemli ılıman iklim bölgelerinin ürünüdür • Ülkemizdeki çay üretiminin tamamını Doğu Karadeniz karşılar • Çay,Türkiye’de tabii ekim alanı en dar olan ürünlerdendir

 11. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI AYÇİÇEĞİ • Yetişme Dönemi’nde bol yağış,olgunlaşma • Döneminde ise bol güneş ister. • Türkiye’de en fazla Marmara Bölgesi’nde yetiştirilir.

 12. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI ZEYTİN • Akdeniz ikliminin doğal bitkilerindendir • Soğuğa karşı duyarlı olduğundan kışların ılık geçtiği don olaylarının görülmediği Akdeniz, Ege, Güney Marmara ve Karadeniz’in bazı kıyı kesimlerinde üretilir • Zeytin ağacının özelliğinden bir yıl fazla bir yıl az ürün vermektedir. • Ülkemizde en fazla Edremit körfezi civarında yaygınlaşmıştır • Türkiye Dünya zeytin ve zeytin yağı üretiminde İtalya, Yunanistan, İspanya, Tunus gibi ülkelerle ön sıralarda yer almaktadır.

 13. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI HAŞHAŞ • Kıraç Toprakları seven ,yetişme döneminde nem ve • sıcaklık isteyen bir bitkidir • Eroin ve Uyuşturucu yapımında kullanıldığından • üretimi DEVLET KONTROLÜ altındadır. • İlaç ve Yağ Sanayi’nde kullanılır

 14. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI FINDIK • Ilıman iklim bölgelerinin bitkisidir. • Don olayı ve yaz kuraklığı verimi düşürür • Ordu Giresun ve Trabzon İlleri üretimin yarısını sağlamaktadır.Bolu ve Zonguldak’ta da üretilir • Marmara bölgesinde Sakarya ve İzmit çevresinde yapılır • Karadeniz,ülkemizin fındık üretiminin %76 sını karşılar • Türkiye dünya fındık ihtiyacının %70-75 ini karşılar.Buna göre,Türkiye dünyada fındık üretiminde ilk sırada yer alır. • Ülkemizde yetiştirilen fındığın çoğu Almanya, ABD, İsviçre ve İngiltere’ye ihraç edilir.

 15. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI İNCİR • Akdeniz ikliminin doğal bitkilerindendir • Soğuğa karşı duyarlı olduğundan kışların ılık geçtiği don olaylarının görülmediği Akdeniz ve Ege Kıyıları’nda yetiştirilir. • Türkiye,incir üretiminde dünyada ilk sırada yer alır.

 16. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI MUZ • Tropikal bölge bitkisidir • Yüksek sıcaklık ve bol nem gereklidir • Don olayına karşı en hassas bitkidir • Sadece Antalya ve Mersin arasındaki çok dar bir kıyı şeridinde tarımı yapılır • Tabii ekim alanı en dar olan ürünlerimizdendir.

 17. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI TURUNÇGİLLER • Ana vatanı Güney Asya dır • Sıcaklığın sıfırın altına düşmediği her yerde yetişebilir.Ancak yüksek sıcaklık ve ve bol su isteyen bir bitkidir • Bu nedenle turunçgil tarımı Akdeniz Bölgesi’nin kıyı kesiminde yaygınlaşmıştır • Ege’de Muğla, İzmir, Aydın illerinde ve Karadeniz’de Rize kıyılarında yetişir.

 18. son SBEP www.sosyalbilgievi.tr.cx

More Related