1 / 40

SBEP

SBEP. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI. ORMANLARIMIZ. www.sosyalbilgievi.tr.cx. Ormanlar,sadece bir ağaç topluluğu veya yakacak ihtiyacını karşılayan bir varlık değildir. Ormanlar,bitki,hayvan,toprak,su iklim gibi canlı ve cansız varlıkların birlikte oluşturduğu DOĞAL BİR BÜTÜNLÜĞÜ ifade eder….

billie
Télécharger la présentation

SBEP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SBEP ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI ORMANLARIMIZ www.sosyalbilgievi.tr.cx

 2. Ormanlar,sadece bir ağaç topluluğu veya yakacak ihtiyacını karşılayan bir varlık değildir.Ormanlar,bitki,hayvan,toprak,su iklim gibi canlı ve cansız varlıkların birlikte oluşturduğu DOĞAL BİR BÜTÜNLÜĞÜ ifade eder…

 3. ÜLKELER Ormanlar • YUKARIDAKİ GRAFİK ve TABLO’ ya göre;----------------------------------------------------------------------- • Ülkemiz Toprakları ‘nın yaklaşık % 26 ‘ı ormanlarla kaplıdır… • Türkiye’de ormanların en fazla olduğu bölge, % 25 ile Karadeniz Bölgesi ’dir.Bu bölgeyi % 24 • ile Akdeniz Bölgesi takip etmektedir.Bu 2 bölgede ormanların diğer bölgelere göre geniş alan • kaplamasının nedeni BOL NEMLİ ve YAĞIŞLI olmasıdır… • Türkiye’de ormanların en az olduğu bölge,G.Doğu Anadolu Bölgesi’dir.Bunun nedeni,bölgenin • aşırı sıcak ve kurak olmasıdır.

 4. Türkiye’de Ormancılık Sektör’ün En Fazla OlduğuBölge Karadeniz Bölgesi’dir. Bunun Nedenleri;----------------------------------------------------------------------- • Hammaddenin bol olması • Ormancılık dışındaki diğer Sanayi Tesisleri’nin az olması • Yeryüzü Şekli’nin genelde dağlık olmasına bağlı olarak • Tarım Alanları ‘nın dar olması

 5. ORMANLARIN FAYDALARI

 6. ORMANLARIN FAYDALARI Kereste Sanayi 'sine ham madde olur...

 7. ORMANLARIN FAYDALARI Kağıt Sanayi 'nde kullanılır...

 8. ORMANLARIN FAYDALARI Yakacak Odun olarak kullanılır...

 9. ORMANLARIN FAYDALARI Orman Köylüleri'nin geçim kaynaklarını oluşturur...

 10. ORMANLARIN FAYDALARI Erozyon (Toprak Kayması) 'un Önlenmesi 'nde etkilidir...

 11. ORMANLARIN FAYDALARI Halk için dinlenme alanlarını oluşturur...

 12. ORMANLARIN FAYDALARI Orman İçi Kampları için uygun şartlar ortaya koyar...

 13. ORMANLARIN FAYDALARI Av Hayvanları 'nı barındırır...

 14. ORMANLARIN FAYDALARI Taşkın ve Sel gibi doğal afetleri önler...

 15. ORMANLARIN FAYDALARI Ortamın ılıman olmasını sağlayarak yağışların oluşmasına etli eder...

 16. ORMANLARIN FAYDALARI Yerleşim Alanları'nın çevresinde havayı temizler...

 17. ORMANLARIN FAYDALARI Çevreye doğal güzellik katar...

 18. ORMANLARIN FAYDALARI Kamuflaj Görevi üstlenip Askeri Üs ve Tesisleri gizler...

 19. TÜRKİYE'DE ORMAN AĞAÇLARI

 20. TÜRKİYE’DE ORMANLAR’DA BULUNAN ÖNEMLİ AĞAÇ TÜRLERİ

 21. AKÇAAĞAÇ

 22. ARDIÇ

 23. DİŞBUDAK

 24. FISTIKÇAMI

 25. GÖKNAR

 26. GÜRGEN

 27. IHLAMUR

 28. KAYIN

 29. LADİN

 30. KARAÇAM

 31. KESTANE

 32. KIZILAĞAÇ

 33. KIZILÇAM

 34. MEŞE

 35. SARIÇAM

 36. SEDİR

 37. SERVİ

 38. SIĞLA

 39. ORMANLARI AĞAÇLANDIRMA ----------------------------------------------------------------------- Sahip olduğu doğal koşullara göre, ülkemizin yaklaşık % 70'inin ormanlarla kaplı olması gerekmektedir. Oysa, günümüzdeki orman alanları, asırlardır süregelen çeşitli tahripler sonucu, ülke yüz ölçümünün % 26'sına kadar düşmüştür. Tahrip edilen orman alanlarını yeniden kazanmak için sürekli olarak ağaçlandırma çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Çünkü, ormanlarımızı ve doğayı korumakla tarımın yanında, ülkemizin geleceğini de güvence altına almış oluruz. Bu nedenle, ağaçlandırma çalışmalarının, ülkemizin geleceği açısından hayatî bir önemi bulunmaktadır. Önemli ölçüde kaybettiğimiz orman varlığını yeniden kazanmak, erozyonu önlemek, sulama ve elektrik üretiminde kullanılan barajlarımızdan sürekli faydalanmak bakmından, ağaçlandırma çalışmalarına hız vermemiz gerekmektedir.

 40. son SBEP www.sosyalbilgievi.tr.cx

More Related