1 / 15

SBEP

SBEP. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI. MADENLER ve MADENCİLİK. www.sosyalbilgievi.tr.cx. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI. Maden Yatakları bakımından Türkiye,çok zengin bir ülkedir. Ve yaklaşık 30 değişik maden türüyle dünyada madencilik bakımından en önde gelen ülkelerden biridir. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI.

primavera
Télécharger la présentation

SBEP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SBEP ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI MADENLER ve MADENCİLİK www.sosyalbilgievi.tr.cx

 2. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI Maden Yatakları bakımından Türkiye,çok zengin bir ülkedir. Ve yaklaşık 30 değişik maden türüyle dünyada madencilik bakımından en önde gelen ülkelerden biridir.

 3. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI Ülkemizde madencilik alanında ilk sistemli araştırmalar 1935 yılında MTA (Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’nün kurulması ile başlamıştır.

 4. ÖNEMLİ BAZI MADENLER DEMİR: Ağır sanayinin hammaddesidir.Elde edilen demir,Demir - Çelik Fabrikaları’mızda işlenmektedir.

 5. Küre Murgul Maden Türkiye’de Başlıca Bakır Yatakları ÖNEMLİ BAZI MADENLER BAKIR: Kolay işlendiğinden ve iletken bir metal olduğundan kullanımı yaygındır.Volkanik arazilerde kurşun ve çinko yataklarıyla bir arada bulunur.Elektrik ve Elektronik Sanayi’nde kullanılır.Elde edilen bakır Samsun,Artvin ve Elazığ’daki tesislerde işlenir.Türkiye Bakır Üretimi’nde dünyada ilk 3 sırada yer alır

 6. Bursa Eskişehir Kayseri Guleman Denizli z i ğ K. Maraş e c y ö K e y i h İçel İslahiye t e F Türkiye’de Başlıca Krom Yatakları ÖNEMLİ BAZI MADENLER Krom:Çok sert,iyi cilalanabilen,paslanmayan bir metal olduğundan madeni eşya yapımında ve çelik kaplamada kullanılır.Türkiye krom madeni bakımından çok zengin bir ülkedir ve çıkarılan kromun büyük bir kısmı ihraç edilir.Türkiye’deki krom yatakları çok dağınıktır. Elde edilen krom, ferro krom tesislerinde işlenmektedir.Türkiye Krom Üretimi’nde dünyada ilk 3 sırada yer alır.

 7. Seydişehir Milas Akseki Türkiye’de Başlıca Boksit Yatakları ÖNEMLİ BAZI MADENLER Boksit: Alüminyumun hammaddesidir.Kireç taşları içinde oluşur.Hafif bir maden olmasına bağlı olarak motorlu araçlar yapımında,elektronik sanayinde,kimya sanayinde,mutfak eşyası ve uçak yapımında kullanılır.Elde edilen boksit,Seydişehir Alimünyum Tesisleri’nde işlenmektedir.

 8. Balıkesir Eskişehir Kütahya Türkiye’de Başlıca Bor Mineralleri Yatakları ÖNEMLİ BAZI MADENLER Bor Mineralleri: Düşük sıcaklıkta yalıtkan, yüksek sıcaklıkta ise iletken olduğundan fotoğrafçılık, temizlik malzemesi yapımı,dericilik,ilaç,kimya,boya sanayisi,roket yakıtı ve nükleer enerji üretimi gibi değişik alanlarda kullanılır.Türkiye, Dünya rezervi ve üretiminde birinci sıradadır.Bor Mineralleri’nin büyük kısmı işlenmeden ihraç edilir. Çıkarılan bor mineralleri Bandırma’da işlenir.

 9. Sarayköy Keçiborlu Türkiye’de Başlıca Kükürt Yatakları ÖNEMLİ BAZI MADENLER Kükürt: Kimya,lastik ve boya sanayisinin hammaddesidir.Türkiye’de üretimi azdır.Elde edilen kükürt Isparta-Keçiborlu’da işlenir.İhtiyacı karşılayamadığından ithal edilir.

 10. ÖNEMLİ BAZI MADENLER Tuz: İnsanların günlük ihtiyacının yanı sıra,kimya,deri,konserve ve tekstil sektöründe kullanılır. Deniz, göl ve kayalardan elde edilir.

 11. ÖNEMLİ BAZI MADENLER Fosfat: Suni gübrenin hammaddesidir.Güneydoğu Anadolu’da yaygındır.Türkiye’de fosfat varlığı yeterli olmadığından Cezayir başta olmak üzere bazı dış ülkelerden fosfat alınır.Türkiye’de çıkarılan fosfat Mardin Mazıdağ işletmelerinde işlenir.

 12. ÖNEMLİ BAZI MADENLER Taşkömürü: Kalori değeri linyitten yüksek olduğundan tercih edilir.Elektrik santrallerinde, sanayide ve kok üretiminde kullanılır.Ülkemizde elde edilen taşkömürü,Zonguldak-Çatalağzı’nda bulunan termik santral ile Karadeniz-Ereğli, Karabük ve İskenderun Demir-Çelik Fabrikaları’nda enerji elde etmek için kullanılır.

 13. ÖNEMLİ BAZI MADENLER Linyit: Türkiye’de linyit yatakları enerji elde etmek için ısınmada ve termik santrallerde kullanılır. Linyit elektrik enerjisi üretiminde Türkiye’de su gücü ile birlikte en önemli kaynak durumundadır.

 14. Batman Adıyaman Siirt Adana Urfa Mardin Türkiye’de Başlıca Petrol Yatakları ÖNEMLİ BAZI MADENLER Petrol: Günümüzün en önemli enerji kaynağıdır. Yeraltından çıkarıldığında hammaddedir. Petrolü çıkardıktan sonra arıtarak türevlerine ayırmak gerekir. Türkiye’de çıkarılan petrolün ve dışardan ithal edilen ham petrollerin arıtılması için rafineriler kurulmuştur. Ülkemizde rafineriler Batman, İzmit, İzmir, Mersin ve Kırıkkale’de bulunur.

 15. son SBEP www.sosyalbilgievi.tr.cx

More Related