1 / 6

SBEP

SBEP. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI. TİCARET. www.sosyalbilgievi.tr.cx. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI. GENEL BİLGİLER: ------------------------------ Mal ve Hizmetlerin belirli bir değer karşılığında alınıp satılmasına TİCARET denir. Bu ticaret,ülke sınırları içinde yapılırsa İÇ TİCARET , ülke

geoff
Télécharger la présentation

SBEP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. SBEP ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI TİCARET www.sosyalbilgievi.tr.cx

  2. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI • GENEL BİLGİLER: • ------------------------------ • Mal ve Hizmetlerin belirli bir değer karşılığında alınıp • satılmasına TİCARET denir. • Bu ticaret,ülke sınırları içinde yapılırsa İÇ TİCARET , ülke • sınırları dışında yapılırsa DIŞ TİCARET denir. • GENEL KAVRAMLAR: • ------------------------------ • İthalat Kavramı • Bir ülkenin başka ülkelere mal satmasıdır.Ülkemizde en • büyük ihracat limanı,İzmir Limanı’dır.Bunun en önemli • nedenleri; • a) İzmir’in içinde bulunduğu Ege Bölgesi ürünleri’nin • (Zeytin, Üzüm,Haşhaş,Tütün,İncir ve Pamuk) diğer • devletler tarafından çok talep görmesi ve bu ürünlerin • en kısa sürede İzmir Limanı’na ulaştırılmasıdır. • b) Hinterland (Ard Bölge) ‘ın geniş olması • B) İthalat Kavramı • Bir ülkenin başka ülkelerden mal satın almasıdır.Ülkemizde • en büyük ithalat limanı,İstanbul Limanı’dır.Bunun en • önemli nedenleri; • a) Önemli Coğrafi Konum üzerinde bulunması • b) Hinterland (Ard Bölge) ‘ın geniş olması

  3. ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ İHRAÇ ÜRÜNLERİ ÖNEMLİ İHRAÇ ÜRÜNLERİ ----------------------------- I-Tarımsal Ürünler (Zeytin,Üzüm,Haşhaş,Tütün, İncir,Pamuk,Fındık,Kayısı) II-Hayvansal Ürünler (Canlı Hayvan,Deri,Yumurta, Yün) III-Tekstil Ürünler (Pamuklu,Yünlü ve İpekli Dokumalar,Hazır Giyim) IV-Maden Ürünleri (Krom,Bakır,Demir,Bor)

  4. ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ İTHAL ÜRÜNLERİ ÖNEMLİ İTHAL ÜRÜNLERİ ----------------------------- I-Fabrika Makineleri ve Aletler II-Motorlu Araçlar III-Petrol ve Petrol Ürünleri IV-Gübre ve Tohum V-Ecza Ürünleri VI-Tropikal ÜrünlerMuz,Kahve,Hurma ve Kauçuk

  5. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI GİRİŞ: Ülkemiz dünyada en çok ALMANYA ile ticaret yapmak- tadır. ÜLKEMİZİN TİCARET YAPTIĞI ÜLKELER --------------------------- 1 ) ALMANYA 2 ) A.B.D. 3 ) FRANSA 4 ) İTALYA • ÜLKEMİZDE TİCARETİN • GERÇEKLEŞTİĞİ ÖNEMLİ LİMANLAR • Türkiye’de En Büyük • İhracat Limanı • İZMİR LİMANI • b) Türkiye’de En Büyük • İthalat Limanı • İSTANBUL LİMANI

  6. SBEP son www.sosyalbilgievi.tr.cx

More Related