1 / 11

SBEP

SBEP. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI. HAYVANCILIK. www.sosyalbilgievi.tr.cx. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI. Türkiye’de değişik iklim tipleri ve Yeryüzü şekillerinin farklılığına bağlı olarak farklı farklı hayvancılık faaliyetleri ortaya çıkmıştır. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI. KOYUN. Sakız. Kıvırcık. Dağlıç.

ailis
Télécharger la présentation

SBEP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SBEP ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI HAYVANCILIK www.sosyalbilgievi.tr.cx

 2. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI Türkiye’de değişik iklim tipleri ve Yeryüzü şekillerinin farklılığına bağlı olarak farklı farklı hayvancılık faaliyetleri ortaya çıkmıştır

 3. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI KOYUN Sakız Kıvırcık Dağlıç • Kısa boylu otların yaygın olduğu bozkırlara uyum sağlamış bir hayvandır. • Ülkemizde en çok beslenen küçükbaş hayvandır. • İç Anadolu Bölgesi İle Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan koyun sayısı ülke genelinin yarısına yakındır • Kıvırcık,dağlıç,sakız,merinos gibi türleri vardır. Merinos

 4. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI KEÇİ • Koyuna göre daha dayanıklı,süt üretimi iyi olan küçük baş hayvan türüdür. • İki türlü keçi vardır.Bunlar; • a) Kıl Keçisi: Doğu Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi’nde yaygındır. • b) Tiftik Keçisi: İç Anadolu Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu • Bölgesi’nde yaygındır.

 5. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI Türkiye’de Sığır ve Manda’nın coğrafi dağılışı SIĞIR ve MANDA Sığır • Ülkemizin doğal koşulları büyük baş hayvana çok uygun değildir.Ancak et ve süt veriminin daha fazla olmasından dolayı son yıllarda daha fazla üretimi yapılmaktadır. • Ülkemizde en fazla Erzurum-Kars Bölümü ile Doğu Karadeniz Bölümü’nde yaygındır.Bu alanlarda yaz yağışla-rından dolayı gür çayırlar yetişir.Bunun sonucunda da sığır yetiştiriciliği kolaylaşır.Manda ise Karadeniz Bölgesi’nde daha yaygındır. Manda

 6. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI Türkiye’de Kümes Hayvancılığın coğrafi dağılışı KÜMES HAYVANLARI • Kent nüfusunun artması ve sağlığa daha yararlı olmasından dolayı beyaz et tüketimi artmıştır • En çok Marmara Bölgesi’nde yapılır.

 7. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI Türkiye’de Arıcılığın coğrafi dağılışı ARI • Ülkemiz iklimi son derece elverişlidir • Ege Bölgesi,Akdeniz Bölgesi,Erzurum-Kars Bölümü,Doğu Karadeniz Bölümü ve Hakkari Bölümü Arıcılığın Geliştiği Yerlerdir. • Özellikle Hakkari,Ardahan,Kars,Erzurum ve Muğla’da, • Türkiye’de arıcılığın en fazla yapıldığı yörelerdir.

 8. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI Dut Ağacı ve Dutlar Türkiye’de İpekböcekçiliğin coğrafi dağılışı İPEKBÖCEKÇİLİĞİ • İpek Böcekleri dut yaprakları ile beslenir • En çok Güney Marmara Bölümü’nde (Bursa,Gemlik, Balıkesir ve Bilecek) yapılır

 9. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI BALIKÇILIK • ÜLKEMİZDE BALIKÇILIĞIN GELİŞMESİ İÇİN; • ------------------------------------------------------------- • Açık deniz balıkçılığı yapılmalıdır • Tatlı su balıkçılığı teklif edilmelidir • Zararlı balık avlama yöntemleri önlenmelidir • Kıyı kirlenmesi önlenmelidir • Modern balıkçılık yöntemleri uygulanmalıdır • Depolama ve soğutucu araçlarla taşıma olanakları artırılmalıdır • Kültür balıkçılığı geliştirilmelidir • Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz de balıkçılık potansiyeli yüksek olmasına rağmen seviyesi oldukça düşüktür. • Ülkemizde kıyı balıkçılığının yaygın olması ve • açık deniz balıkçılığının yaygın olmaması bunun temel nedenlerindendir

 10. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI BALIKÇILIK • KARADENİZ’DE BALIKÇILIĞIN YAYGIN OLMASINDA; • ------------------------------------------------------------- • Kıyıda tarım alanlarının dar olması, • Karadeniz’e bol akarsu dökülmesi, • Tuzluluk Oranı’nın düşük olması, • AÇIKLAMA: • Ancak Karadeniz de 200 metre derinlikten sonra zehirli gazlardan ötürü balıklar yaşayamazlar… Ülkemizdeki su ürünlerinin %67’si Karadeniz, %11’i Marmara Denizi , %13’ünü Ege Denizi ve %9’unu ise Akdeniz karşılar.

 11. son SBEP www.sosyalbilgievi.tr.cx

More Related