1 / 21

SBEP

SBEP. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI. SANAYİ. www.sosyalbilgievi.tr.cx. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI. Sanayi,hammaddenin işlenerek kullanıma hazır hale getirilmesini sağlayan faaliyetlerin tümü SANAYİ ‘yi ifade eder. Sanayi Faaliyetleri,ülkemizde ve dünyada Coğrafi Şartlara,Ulaşım ve Hammadde,

Télécharger la présentation

SBEP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SBEP ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI SANAYİ www.sosyalbilgievi.tr.cx

 2. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI Sanayi,hammaddenin işlenerek kullanıma hazır hale getirilmesini sağlayan faaliyetlerin tümü SANAYİ ‘yi ifade eder. Sanayi Faaliyetleri,ülkemizde ve dünyada Coğrafi Şartlara,Ulaşım ve Hammadde, Pazar ve İnsan Gücü’ne bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

 3. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI ÖNEMLİ NOT -------------------- Günümüzde ekonominin asıl gücünü SANAYİ oluşturmaktadır. Buna göre; Ülkelerin gelişmişliği, SANAYİLEŞME ‘ye bağlı olarak değerlendirilmektedir. • SANAYİ’NİN ÖNEMİ • İnsanlara daha rahat yaşama imkânları sağlar. • İşsizliğin azalmasında önemli bir etkendir. • Ülkelerin doğal kaynaklarının ve iş gücünün • değerlendirilmesini sağlar. • Ülkelerin kalkınmasına ve insanların mutluluğuna • katkıda bulunur. • Ülkelerin döviz kazanmasını sağlayarak yabancı • ülkelere bağımlılığını azaltır. • Sanayide ilerlemiş ülkelerin savunma güçleri daha • fazladır

 4. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI Sanayi kuruluşlarında üretilen mallar Sanayi Ürünü olarak ifade edilir. Sanayi ile ilgili olarak yapılan etkinliklerin bütününe de Sanayi Faaliyetleridenir. Bu faaliyetler aslında “İnsanın doğal çevreye egemen olma çabası “dır. Sanayi İş İmkanları Ulaşım Yeryüzü Şekilleri Göç

 5. SANAYİ’NİN KURULUŞU’NU ETKİLEYEN ETMENLER Yeryüzü Şekilleri Özellikleri SANAYİ AÇIKLAMA: Yanda yer alan şema’da antenlerin bulunduğu bölümlerden hangi kısma gitmek istiyorsanız o bölümdeki antene ( ) TIKLAYINIZ

 6. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI SANAYİ’NİN KURULUŞU ----------------------------- 1-SERMAYE Binaların yapımı, makinelerin alımı, enerjinin sağlanması, işçi giderleri, ham madde ve ulaşım için kullanılacak paraya gereksinim vardır. Sanayi’nin Kuruluşu’nuEtkileyen EtmenlerSayfası’na GERİ DÖNME

 7. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI SANAYİ’NİN KURULUŞU ----------------------------- 2-ENERJİ Üretimi gerçekleştiren makineler, güç ile çalışır. Bu güç;taşkömürü,linyit, petrol,doğal gaz,elektrik vb. enerji kaynaklarından sağlanır. Sanayi’nin Kuruluşu’nuEtkileyen EtmenlerSayfası’na GERİ DÖNME

 8. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI SANAYİ’NİN KURULUŞU ----------------------------- 3-KALİFİYE ELEMAN ( Yetişmiş Eleman ) Sanayide gerek kuruluş gerekse üretim aşamasında yetişmiş insana (teknik eleman) gereksinim vardır. Kalifiye eleman üretimde kaliteyi sağlar. Sanayi’nin Kuruluşu’nuEtkileyen EtmenlerSayfası’na GERİ DÖNME

 9. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI SANAYİ’NİN KURULUŞU ----------------------------- 4-HAMMADDE Sanayi Üretimi‘nde kullanılan maddelerin hepsine birden Hammadde adı verilir. Sanayide,tarımsal ve madensel ham maddeler kullanılır. Sanayi’nin Kuruluşu’nuEtkileyen EtmenlerSayfası’na GERİ DÖNME

 10. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI SANAYİ’NİN KURULUŞU ----------------------------- 5-ULAŞIM Sanayide ürünün pazara ulaştırılmasında gelişmiş bir ulaşım ağına gereksinim vardır. Ulaşımın hızlı ve ucuz olması gerekir. Bu nedenle sanayi kuruluşları ucuz ve hızlı taşımacılığın yapılabildiği,elverişli alanlarda yoğunluk kazanmıştır. Sanayi’nin Kuruluşu’nuEtkileyen EtmenlerSayfası’na GERİ DÖNME

 11. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI SANAYİ’NİN KURULUŞU ----------------------------- 6-PAZARLAMA ( Pazar ) Sanayi yolu ile üretilen malların iç ve dış pazarlara düzenli ve sürekli olarak sunulması gerekir. Bu yolla üretimde devamlılık sağlanır.Tersine bir durumda, üretim yavaşlar ya da durur. Pazarlamada reklam oldukça önemlidir. Sanayi’nin Kuruluşu’nuEtkileyen EtmenlerSayfası’na GERİ DÖNME

 12. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI SANAYİ’NİN KURULUŞU ----------------------------- 7-İŞLETME İşletme,bir kuruluşu verimli bir duruma getirip kazanç sağlama yöntemidir. Üretim maliyetinin düşük tutulması ve kâr edilmesi, işletme amaçlarının başında gelir. Sanayi’nin Kuruluşu’nuEtkileyen EtmenlerSayfası’na GERİ DÖNME

 13. TÜRKİYE’DE BAŞLICA SANAYİ BÖLGELERİ AÇIKLAMA: Yukarıda,Türkiye’de yer alan önemli Sanayi Bölgeleri gösterilmiştir.

 14. TÜRKİYE’DE BAŞLICA SANAYİ KOLLARI AÇIKLAMA: Yanda yer alan şema’da işçinin bulunduğu bölümlerden hangi kısma gitmek istiyorsanız o bölümdeki işçiye ( ) TIKLAYINIZ

 15. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI • SANAYİ KOLLARI • ----------------------------- • 1-BESİN SANAYİ • Besinlerin fabrikalarda • ayıklanıp,temizlenmesi • işlenmesi,ambalajlanarak • paketlenmesidir. • Dokuma Deri Ve Giyim • Sanayi ‘sinden Sonra • ên fazla işletme sayısı olan • sanayi koludur. • Başlıca Besin SanayiKolları şunlardır; • Gıda Sanayi, • Yağ Sanayi, • Süt Ürünleri Sanayi, • Meyve Suyu İşletmeleri, • Konserve Fabrikaları, • Salça Fabrikaları, • Şeker Sanayi, • Çay Sanayi, • Besin Sanayi’nin geliştirilmesi için neler yapılmalıdır? • Pazarlama İmkanları’nı düzeltmek ve artırmak, • İşletmeye uygun hammadde üretimine ağırlık vermek, • Ambalajlama’ya gereken özeni göstermek, • Depolama Şartları’nın iyileştirilmesini sağlamak, • Yatırımların teşvik edilmesini sağlamak, Türkiye’de BaşlıcaSanayi KollarıSayfası’na GERİ DÖNME

 16. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI SANAYİ KOLLARI ----------------------------- 2-TÜTÜN ve İSPİSTOLUİÇKİLER SANAYİ Tütün ve İçki üzerine kurulu olan sanayidir. Ülkemizde yerli sigara üretimi yeterli olduğu halde özellikle son yıllarda Yabancı Sigara Üretimi artmıştır. Bu tamamen (Pahalı Olduğu Halde ) Yabancı Sigara Alışkanlığı olmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye’de BaşlıcaSanayi KollarıSayfası’na GERİ DÖNME

 17. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI • SANAYİ KOLLARI • ----------------------------- • 3-DOKUMA,GİYİM ve • DERİ SANAYİ • Ülkemizde en çok işyeri • olan ve işçi çalıştıran • sanayi koludur. • Başlıca Dokuma SanayiKolları şunlardır; • Pamuklu Dokuma Sanayi, • Yünlü Dokuma Sanayi, • İpek Dokumacılığı Sanayi, • Örme İşleri (Trikotaj Sanayi) • Halı ve Kilim Sanayi • Dericilik Sanayi • Hazır Giyim Sanayi • (Konfeksiyon Sanayi) • AÇIKLAMA: • Hammaddesi yurtiçinden • sağlanır.Üretimi yoğun emek • üzerine kuruludur. • Dokuma,Giyim ve Deri Sanayi’nin geliştirilmesi için neler yapılmalıdır? • Verim ve Kalite’nin artırılmasını sağlamak, • Dokuma,Giyim ve Deri Sanayi Dalları’nın bir arada bulunması • için Organize Sanayi Bölgeleri’ne taşınmasını sağlamak, • Şu an var olan işletmelerin modernleştirilmesinin sağlanması, Türkiye’de BaşlıcaSanayi KollarıSayfası’na GERİ DÖNME

 18. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI • SANAYİ KOLLARI • ----------------------------- • 4-MADEN SANAYİ • (METALURJİ SANAYİ) • Madenlerin cevherlerinden • ayrılması,arıtılarak • kullanılabilir duruma • getirilmesidir. • Başlıca Maden SanayiKolları şunlardır; • Demir-Çelik Sanayi, • Alüminyum Sanayi, • Ferro-Krom Tesisleri, • Bakır İşletmeleri, • Kurşun ve Çinko İşletmeleri, Türkiye’de BaşlıcaSanayi KollarıSayfası’na GERİ DÖNME

 19. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI SANAYİ KOLLARI ----------------------------- 5-MAKİNE SANAYİ Makine Sanayi ‘nin esasını Otomotiv Sanayi oluşturur. Otomotiv Sanayi;otomobil, kamyon,kamyonet,otobüs, jeep,motosiklet,traktör gibi her türlü kara yolu taşıt aracı ile bunlara ait yan ürünlere ait yan ürünleri yapmaya dayanır. Türkiye’de BaşlıcaSanayi KollarıSayfası’na GERİ DÖNME

 20. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI SANAYİ KOLLARI ----------------------------- 6-KİMYA SANAYİ Kimya Sanayi dendiği zaman İlk akla gelen Gübre Fabrikaları ve Rafineriler’ dir. Türkiye’de BaşlıcaSanayi KollarıSayfası’na GERİ DÖNME

 21. SBEP son www.sosyalbilgievi.tr.cx

More Related