Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lokalna vodja projekta: Majda Odar Člani ožje lokalne projektne skupine: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lokalna vodja projekta: Majda Odar Člani ožje lokalne projektne skupine:

Lokalna vodja projekta: Majda Odar Člani ožje lokalne projektne skupine:

212 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Lokalna vodja projekta: Majda Odar Člani ožje lokalne projektne skupine:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Mestno jedro: RADOVLJICANaslov investicije: Graščina Radovljica – Večnamenska dvorana in prostori za Linhartov muzej Lokalna vodja projekta: Majda Odar Člani ožje lokalne projektne skupine: Janko S. Stušek – župan, dr. Cene Avguštin, Alenka Langus, Jože Andrejaš, Matjaž Pangerc, Nika Leben, Širša: MRO, LTO, TD, ZKD, FR, GŠR, KRŠ

  2. Problemi mesta so naši izzivi • Specifični problemi starega mestnega jedra Radovljica: • Selitev trgovin v trgovske centre, zapiranje obrti • Mesto je zaprto za promet: +,- • Premalo parkirnih površin • Premalo prenočitvenih zmogljivosti v mestu • Pomanjkljiva mestna oprema: označevanje stavbne dediščine, table, koši za smeti, korita za rože, senčniki, mize…

  3. Analiza identitete

  4. Analiza ohranjenosti stavb

  5. Analiza namembnosti pritličja stavb

  6. Cilji celostnega procesa prenove: Stalna skrb za ohranjanje kulturne dediščine Upravljanje in trženje starega mesta Izboljšanje strukture prebivalstva Razvoj novih produktov in storitev v starem mestu Izboljšanje storitvene, kulturne in turistične ponudbe Radovljice Nove zaposlitve in nov zagon za investiranje v staro mestno jedro Aktivnosti 2007: Obnova prvega nadstropja Graščine Predstavitev stavbne dediščine Graščine javnosti Vzpostavitev večnamenske baročne dvorane Ureditev prostorov za Linhartov muzej Oblikovanje in udejanjanje akcijskega načrta (LPS), projekt mestni hotel Prireditve, spominki Promocija Projektne aktivnosti – del poti do ciljev

  7. Aktivnosti bomo opredelili in izvajali skupaj s: • Ciljna skupina 1: prebivalci starega mestnega jedra • Ciljna skupina 2: gospodarski in negospodarski subjekti v starem mestu • Ciljna skupina 3: lokalno prebivalstvo • Ciljna skupina 4: obiskovalci, turisti • Ciljna skupina 5: strokovne javnosti

  8. Investicija: Graščina Radovljica- obnova večnamenske dvorane in prostorov za Linhartov muzej • Vrednost: 230.000 EUR • Otvoritev: 11. 12. 2007 • Namen objekta: • večnamenska baročna dvorana • prostori za Linhartov muzej • Vloga pri razvoju mesta: • ohranjanje kulturne dediščine • Nova kulturna in storitvena ponudba • povečanje števila obiskovalcev • povečanje števila zaposlenih • povečanje prihodka

  9. Potek del v Graščini ‘’Olupljene” stene večnamenskebaročne dvorane v višini dveh nadstropij in poslikave stropa v vzhodni dvorani prvega nadstropja Graščine

  10. Vabilo na tradicionalni PUSTNI SPREVOD v RADOVLJICI – SOBOTA 17.2.2007 OB 14. uri