Download
wprowadzenie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wprowadzenie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wprowadzenie

Wprowadzenie

133 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Wprowadzenie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Inżynieria oprogramowania II Wykład 1 Wprowadzenie Jerzy.Nawrocki@put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/jnawrocki/io

 2. Syndrom LOOP Loop ate (późno) L O O P ver budget (przekroczony budżet) vertime (nadgodziny) oor quality (kiepska jakość) J.Nawrocki, Wprowadzenie

 3. Plan wykładów Zasady skutecznego działania Kontrola jakości oprogramowania Szacowanie rozmiaru i pracochłonności Standardy serii ISO 9000 Modele CMMI Inżynieria wymagań I, II Metody formalne Zarządzanie projektami i PRINCE2 Personal Software Process 29.05.2006 Sprawdzian TSP & RUP Zwinne metodyki programowania XPrince i projekty dyplomowe J.Nawrocki, Wprowadzenie

 4. Plan wykładów Zasady skutecznego działania Kontrola jakości oprogramowania Szacowanie rozmiaru i pracochłonności Standardy serii ISO 9000 Modele CMMI Inżynieria wymagań I, II Metody formalne Zarządzanie projektami i PRINCE2 Personal Software Process 29.05.2006 Sprawdzian TSP & RUP Zwinne metodyki programowania XPrince i projekty dyplomowe J.Nawrocki, Wprowadzenie

 5. Zasady skutecznego działania • “.. absolwenci nie potrafią: • komunikować się, • mają niedostateczne (..) przygotowanie do pracy w zespole, • brak im umiejętności skutecznego i produktywnego zarządzania ich pracąindywidualną..” ? J.Nawrocki, Wprowadzenie

 6. Zasady skutecznego działania Ostrz piłę Dbaj o synergię Najpierw staraj się zrozumieć Myśl o obopólnej korzyści Aby rzeczy pierwsze były pierwsze Zaczynaj mając koniec na względzie Bądź proaktywny J.Nawrocki, Wprowadzenie

 7. Plan wykładów Zasady skutecznego działania Kontrola jakości oprogramowania Szacowanie rozmiaru i pracochłonności Standardy serii ISO 9000 Modele CMMI Inżynieria wymagań I, II Metody formalne Zarządzanie projektami i PRINCE2 Personal Software Process 29.05.2006 Sprawdzian TSP & RUP Zwinne metodyki programowania XPrince i projekty dyplomowe J.Nawrocki, Wprowadzenie

 8. Kontrola jakości oprogramowania Artefakt Testowanie Przeglądy Recenzja Prezentacja Formalny przegląd techniczny Inspekcja Audyt J.Nawrocki, Wprowadzenie

 9. Plan wykładów Zasady skutecznego działania Kontrola jakości oprogramowania Szacowanie rozmiaru i pracochłonności Standardy serii ISO 9000 Modele CMMI Inżynieria wymagań I, II Metody formalne Zarządzanie projektami i PRINCE2 Personal Software Process 29.05.2006 Sprawdzian TSP & RUP Zwinne metodyki programowania XPrince i projekty dyplomowe J.Nawrocki, Wprowadzenie

 10. Systematyczne podejście do planowania 13 May Szacowanie harmonogramu Szacowanie pracochłonności begin .. end 500 LOC Szacowanie rozmiaru J.Nawrocki, Wprowadzenie

 11. Szacowanie pracochłonności • COCOMO: • Effort = a  Sizeb • Walston-Felix model: • Effort = 5.2  Size0.91 • Software equation (Putnam): • Effort = (Size  B0.333/P)3/ t4 J.Nawrocki, Wprowadzenie

 12. Metoda delficka Pytia • Rand Corporation, Boehm’81 • Kilku ekspertów indywidualnie szacuje nakład (rozmiar). • Stosując proces delficki dochodzi się do konsensusu. J.Nawrocki, Wprowadzenie

 13. Plan wykładów Zasady skutecznego działania Kontrola jakości oprogramowania Szacowanie rozmiaru i pracochłonności Standardy serii ISO 9000 Modele CMMI Inżynieria wymagań I, II Metody formalne Zarządzanie projektami i PRINCE2 Personal Software Process 29.05.2006 Sprawdzian TSP & RUP Zwinne metodyki programowania XPrince i projekty dyplomowe J.Nawrocki, Wprowadzenie

 14. ISO 9001 Źli Kryte- ria Dobrzy Audytor J.Nawrocki, Wprowadzenie

 15. ISO 9001 Źli Kryte- ria Dobrzy Audytor J.Nawrocki, Wprowadzenie

 16. Główne elementy normy ISO 9000:2000 Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia ISO 9001:2000 Systemy zarządzania jakością – Wymagania ISO 9004:2000 Systemy zarządzania jakością – Wytyczne doskonalenia funkcjonowania Certyfikacja dot. tylko ISO 9001:2000 J.Nawrocki, Wprowadzenie

 17. Plan wykładów Zasady skutecznego działania Kontrola jakości oprogramowania Szacowanie rozmiaru i pracochłonności Standardy serii ISO 9000 Modele CMMI Inżynieria wymagań I, II Metody formalne Zarządzanie projektami i PRINCE2 Personal Software Process 29.05.2006 Sprawdzian TSP & RUP Zwinne metodyki programowania XPrince i projekty dyplomowe J.Nawrocki, Wprowadzenie

 18. CMM: Capability Maturity Model Organizacje programistyczne SEI, Pittsburg, USA 1989-1993 5. Optymalizujący 4. Zarządzany ilościowo 3. Zdefiniowany 2. Zarządzany (powtarzalny) 1. Początkowy J.Nawrocki, Wprowadzenie

 19. Profil dojrzałości wg SEI 29.7% 27.7% 27.7% 9.5% 5.4% Początkowy Zdefiniowany Optymalizujący Zarządzany ilościowo Zarządzany J.Nawrocki, Wprowadzenie

 20. Plan wykładów Zasady skutecznego działania Kontrola jakości oprogramowania Szacowanie rozmiaru i pracochłonności Standardy serii ISO 9000 Modele CMMI Inżynieria wymagań I, II Metody formalne Zarządzanie projektami i PRINCE2 Personal Software Process 29.05.2006 Sprawdzian TSP & RUP Zwinne metodyki programowania XPrince i projekty dyplomowe J.Nawrocki, Wprowadzenie

 21. Wymagania .. .. specyfikacja tego, co ma być implementowane. Sommerville & Sawyer’97 J.Nawrocki, Wprowadzenie

 22. Przykładowy przypadek użycia • Zarejestruj IO • Aktor: Rejestrator IO • Cel: Zarejestrować w systemie nową IO. • Zdarzenie: Rejestrator otrzymał wniosek papierowy. • Główny scenariusz • Rejestrator IO: Wprowadza NIP lub REGON IO. • System: Sprawdza poprawność wprowadzonego NIP/REGON. • Rejestrator: Wprowadza pozostałe dane identyfikacyjne IO. • System: Weryfikuje poprawność składniową wprowadzonych danych. • Rejestrator: Wprowadza dane dotyczące jednostek IO. • . . . J.Nawrocki, Wprowadzenie

 23. Specyfikacja wymagań • Wymagania funkcjonalne • Wymagania pozafunkcjonalne • Interfejs użytkownika • Scenariusze testów akceptacyjnych  IEEE Std. 830 J.Nawrocki, Wprowadzenie

 24. Plan wykładów Zasady skutecznego działania Kontrola jakości oprogramowania Szacowanie rozmiaru i pracochłonności Standardy serii ISO 9000 Modele CMMI Inżynieria wymagań I, II Metody formalne Zarządzanie projektami i PRINCE2 Personal Software Process 29.05.2006 Sprawdzian TSP & RUP Zwinne metodyki programowania XPrince i projekty dyplomowe J.Nawrocki, Wprowadzenie

 25. Wprowadzenie • Sieci Petri’ego: • Notacja graficzna • Dobra podstawa matematyczna Zastosowania: Modelowanie systemów współbieżnych i rozproszonych Protokoły komunikacyjne, sieci komputerowe, systemy produkcyjne, systemy transportu publicznegoitp. J.Nawrocki, Wprowadzenie

 26. Terminologia Miejsce Łuk wej. Przejście Łuk wyj. Znacznik J.Nawrocki, Wprowadzenie

 27. Bardzo prosty przykład waiting strt_reading reading stop_reading • Czytelnik w bibliotece: • czekanie, • czytanie. J.Nawrocki, Wprowadzenie

 28. Bardzo prosty przykład • Czytelnik w bibliotece: • czekanie, • czytanie. waiting strt_reading reading stop_reading J.Nawrocki, Wprowadzenie

 29. Bardzo prosty przykład • Czytelnik w bibliotece: • czekanie, • czytanie. waiting strt_reading reading stop_reading J.Nawrocki, Wprowadzenie

 30. Bardzo prosty przykład • Czytelnik w bibliotece: • czekanie, • czytanie. waiting strt_reading reading stop_reading J.Nawrocki, Wprowadzenie

 31. Bardzo prosty przykład • Czytelnik w bibliotece: • czekanie, • czytanie. waiting strt_reading reading stop_reading J.Nawrocki, Wprowadzenie

 32. Plan wykładów Zasady skutecznego działania Kontrola jakości oprogramowania Szacowanie rozmiaru i pracochłonności Standardy serii ISO 9000 Modele CMMI Inżynieria wymagań I, II Metody formalne Zarządzanie projektami i PRINCE2 Personal Software Process 29.05.2006 Sprawdzian TSP & RUP Zwinne metodyki programowania XPrince i projekty dyplomowe J.Nawrocki, Wprowadzenie

 33. Wprowadzenie PRINCE = PRojects INControlled Environments CCTA = the Central Computer and Telecommunications Agency, UK 1975: PROMPT, Simpact Systems Ltd 1979: CCTA przyjmuje PROMPT jako standard rządowych przedsięwzięć dot. systemów informacyjnych 1989: CCTA wprowadza metodę PRINCE 1996: CCTA ogłasza metodę PRINCE2 J.Nawrocki, Wprowadzenie

 34. Wstęp Metodyka zarządzania przedsięwzięciami Główny aktor: kierownik przedsięwzięcia http://www.ccta.gov.uk/prince/ OGC = Office of Goverment Commerce Managing Successful Projects with PRINCE2 408 stron, £ 55.00 J.Nawrocki, Wprowadzenie

 35. Certyfikaty PRINCE2 PRINCE2 Foundation (Podstawy) PRINCE2 Practitioner (Praktyk) J.Nawrocki, Wprowadzenie

 36. PRINCE2 Foundation • Format egzaminu: • Test wyboru • 1 godzina • 75 pytań • Warunek zdania: 38 poprawnych odpowiedzi • „Closed-book” APM Group – Cennik egzaminów 2004 (Milton Keynes, ..): Foundation   =  £100 inc VAT  Practitioner   =  £208 inc VAT Both Exams  =  £308 inc VAT J.Nawrocki, Wprowadzenie

 37. PRINCE2 w Polsce http://www.crm.com.pl 4-7 maja 2004: „Metodyka zarządzania projektami PRINCE2” Cena: 4 200 zł (4 dni) 22 maja 2004: Egzamin „PRINCE2 Foundation” Cena: 1 400 zł + VAT J.Nawrocki, Wprowadzenie

 38. Plan wykładów Zasady skutecznego działania Kontrola jakości oprogramowania Szacowanie rozmiaru i pracochłonności Standardy serii ISO 9000 Modele CMMI Inżynieria wymagań I, II Metody formalne Zarządzanie projektami i PRINCE2 Personal Software Process 29.05.2006 Sprawdzian TSP & RUP Zwinne metodyki programowania XPrince i projekty dyplomowe J.Nawrocki, Wprowadzenie

 39. Wprowadzenie • PSP = Personal Software Process • PSP: samodoskonalenie • PSP: jak podejmować i wypełniać zobowiązania • PSP: formularze + procedury • Czego brak: inżynieria wymagań, zarządzanie konfiguracją, zarządzanie ryzykiem J.Nawrocki, Wprowadzenie

 40. Wprowadzenie 3.Cykliczny Rozwój cykliczny Wzorce projektowe 2.Jakości Przeglądy kodu i proj. Planowanie zadań i harmon. 1.Planowania Szacowanie rozmiaru + raport tst PSP Poziomy: Stand. kodu + Pomiar rozm. +PPO 0.Bazowy Rejestry czasu i defektów J.Nawrocki, Wprowadzenie

 41. Plan wykładów Zasady skutecznego działania Kontrola jakości oprogramowania Szacowanie rozmiaru i pracochłonności Standardy serii ISO 9000 Modele CMMI Inżynieria wymagań I, II Metody formalne Zarządzanie projektami i PRINCE2 Personal Software Process 29.05.2006 Sprawdzian TSP & RUP Zwinne metodyki programowania XPrince i projekty dyplomowe J.Nawrocki, Wprowadzenie

 42. Plan wykładów Zasady skutecznego działania Kontrola jakości oprogramowania Szacowanie rozmiaru i pracochłonności Standardy serii ISO 9000 Modele CMMI Inżynieria wymagań I, II Metody formalne Zarządzanie projektami i PRINCE2 Personal Software Process 29.05.2006 Sprawdzian TSP & RUP Zwinne metodyki programowania XPrince i projekty dyplomowe J.Nawrocki, Wprowadzenie

 43. Wprowadzenie • TSP = TeamSoftware Process • TSPi: 4-6 osób; TSP: do 20 osób • Bazuje na PSP: • Organizacja pracy własnej • Formularz rejestracji błędów • Formularz rejestracji czasu • Szablon harmonogramu J.Nawrocki, Wprowadzenie

 44. Role w TSP • Lider zespołu • Kierownik rozwoju • Kierownik planowania • Kierownik jakości • Kierownik wspomagania J.Nawrocki, Wprowadzenie

 45. Literatura nt. RUP Addison-Wesley, 2nd edition March 2000. (Amazon: $30) Addison-Wesley, 1st edition April 2003. (Amazon: $30) J.Nawrocki, Wprowadzenie

 46. Fazy w RUP Inception Rozpoczęcie Elaboration Dopracowanie Construction Konstrukcja Transition Wdrożenie J.Nawrocki, Wprowadzenie

 47. Plan wykładów Zasady skutecznego działania Kontrola jakości oprogramowania Szacowanie rozmiaru i pracochłonności Standardy serii ISO 9000 Modele CMMI Inżynieria wymagań I, II Metody formalne Zarządzanie projektami i PRINCE2 Personal Software Process 29.05.2006 Sprawdzian TSP & RUP Zwinne metodyki programowania XPrince i projekty dyplomowe J.Nawrocki, Wprowadzenie

 48. Manifest zwinności Ważniejsze: • Jednostki i interakcje niż procesy i narzędzia • Działające oprogramowanie niż obszerna dokumentacja • Współpraca klienta niż negocjacja kontraktu • Nadążanie za zmianami niż trzymanie się planu J.Nawrocki, Wprowadzenie

 49. Zwinne metodyki programowania Programowanie Ekstremalne (XP) = lekka (zwinna) metodyka tworzenia oprogramowania Tom DeMarco „XP jest dzisiaj najważniejszym ruchem w IO." J.Nawrocki, Wprowadzenie

 50. Plan wykładów Zasady skutecznego działania Kontrola jakości oprogramowania Szacowanie rozmiaru i pracochłonności Standardy serii ISO 9000 Modele CMMI Inżynieria wymagań I, II Metody formalne Zarządzanie projektami i PRINCE2 Personal Software Process 29.05.2006 Sprawdzian TSP & RUP Zwinne metodyki programowania XPrince i projekty dyplomowe J.Nawrocki, Wprowadzenie