Download
wprowadzenie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wprowadzenie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wprowadzenie

Wprowadzenie

170 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Wprowadzenie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wprowadzenie Prezentacja dla Ministerstwa Sprawiedliwości czerwiec 2008 Pan Malcolm Macallum Dyrektor ds. Technologii: jest członkiem kierownictwa wyższego szczebla ds. technologii posiadającym ponad 25-letnie, szerokie doświadczenie w dziedzinie operacji biznesowych, rozwoju oprogramowania, informatyki i e-Handlu. Od 2004 r. pan Macallum nadzoruje personel firmy VIQ zajmujący się rozwojem oprogramowania, odpowiadając za ponad 86.000 godzin prac rozwojowych i testów dodatkowego oprogramowania mającego rozszerzyć możliwości podstawowego oprogramowania firmy VIQ do sporządzania zapisu cyfrowego. Pan Leo Halpern Dyrektor Regionalny ds. Biznesu:posiada ponad 12-letnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań z dziedziny zapisu cyfrowego dla sądów i organów rządowych na całym świecie. Wiedza i doświadczenie pana Halperna z zakresu wykorzystania technologii cyfrowej na salach sądowych poparte są jego długoletnią stycznością z różnymi środowiskami i kulturami sądowymi w trakcie procesu przechodzenia z zapisów sporządzanych na piśmie oraz taśmach do technologii cyfrowej.

 2. Cele i kierunek VIQ • Kierunek • Koncentracja na rozwiązaniach zintegrowanych, nie na zbieraniu danych audio • Partnerstwo z dostawcami rozwiązań Warstwy 1 – Nortel, Atos Origin, Logica • Ustanowienie wyraźnej obecności w Europie • Realizacja wspólnie z firmą Nortel sprzedaży w USA i Kanadzie • Utrzymanie sieci dealerów/partnerów VAR dla linii produktów do gromadzenia danych audio • Utrzymanie kontraktu z GSA dla sieci dealerów/partnerów VAR w USA • Cele • Pozycja lidera na amerykańskim i europejskim rynku cyfrowego zapisu audio • Otwarcie biura sprzedaży bezpośredniej w Europie • Utrzymanie czasu wprowadzania technologii na rynek • Zawarcie w 2008 r. co najmniej 4 umów na poziomie przedsiębiorstwa

 3. VIQ Solutions Inc. • Wiodący dostawca kompletnych, całościowych rozwiązań z dziedziny zarządzania przepływem informacji służących do dokonywania zapisu i przechowywania materiału audio i video w formacie cyfrowym • 15 lat doświadczenia w dziedzinie cyfrowego zapisu audio i ponad 40 lat doświadczenia w transkrypcji • Zakończone powodzeniem instalacje u ponad 1.500 klientów na całym świecie • Segment technologii z siedzibą w Markham, Kanada • Spółki stanowiące w całości własność VIQ: • Spark & Cannon, Australia • Sprawozdawczość sądowa i transkrypcje • International Reporting, Kanada • Monitoring i transkrypcja rozpraw i dochodzeń w czasie rzeczywistym

 4. Rozwiązania zintegrowane Zapis cyfrowy Utrwalanie materiału video Transkrypcja Interfejs zarządzania sprawami Sporządzanie harmonogramów Baza danych Portal sieciowy Przepływ informacji

 5. Ostatnie osiągnięcia • Ostatnio zawarte umowy • Firma wybrana preferowanym sprzedawcą rozwiązań z dziedziny zapisu cyfrowego dla Anglii i Walii • Władze Nowej Fundlandii i Labradoru • Urząd Imigracyjny USA/ Rozwiązania dla agencji rządowych oferowane przez firmę Nortel • Sale rozpraw w stanach Maryland i Minnesota • Biuro Prokuratora Generalnego w Australii Zachodniej • Ostatnie rozszerzenia/aktualizacje rozwiązań u istniejących klientów • Kanadyjska Rada ds. Imigracji i Uchodźców • Sąd w Tampa na Florydzie • Stan Dakota Północna

 6. Czynniki wyróżniające VIQ • Pełny zestaw produktów • VIQ jest jedyną firmą zajmującą się cyfrowym utrwalaniem dźwięku, która jest w stanie spełnić potrzeby całego rynku – od prostych produktów po złożone rozwiązania dla przedsiębiorstw • Działamy w branży sprawozdawczości sądowej i transkrypcji • Firma jest w stanie dostarczyć rozwiązania zapewniające całościową obsługę • Rozumiemy przepływ informacji w sądach i zaprojektowaliśmy nasze produkty w taki sposób, by spełniały potrzeby naszych klientów • Koncentracja na całościowym rozwiązaniu, nie tylko na cyfrowym utrwalaniu dźwięku • Netscribe, Access Point (punkt dostępu), zarządzanie bazą danych. Neutralne, cyfrowe utrwalanie materiału • Zdolność do dostarczania rozwiązań dopasowanych do potrzeb naszych klientów • Integracja zarządzania sprawami • Zarządzanie bazą danych • Profesjonalne usługi

 7. Niektórzy spośród Klientów firmy VIQ

 8. Urządzenia do zapisu firmy VIQ VIQ Shuttle DRA VIQ Shuttle

 9. Studium przypadku RecordIAB Wyzwanie • Baza Sił Powietrznych Offutt Hrabstwo Sarpy, Nebraska • Świadczenie usług prawnych dla 8.000 pracowników oraz ich rodzin • System analogowy • Niewydajny przepływ informacji Rezultat • Zainstalowano zamkniętą konsolę nagrań RecordIAB • Zapisywanie, przechowywanie i tworzenie dysków DVD dla wszystkich spraw i rozpraw • Pliki przenoszone na serwer centralny w celu przechowywania, wyszukiwania i archiwizacji informacji • Znaczna poprawa wydajności operacyjnej Baza Sił Powietrznych Offutt, Nebraska

 10. Studium przypadku sądowego Wyzwanie • Kanadyjska Rada ds. Imigracji i Uchodźców • 23.000 przesłuchań rocznie • 116.000 godzin materiału audio • 4 lokalizacje stałe i liczne lokalizacje odległe • Brak centralnego współdzielenia i dostępu Rezultat • RecordABLEw 247 salach • Przenośne zapisy cyfrowe przeniesione na serwer centralny • Centralna składnica służąca przechowywaniu, wyszukiwaniu i archiwizacji informacji • Istotny wzrost skuteczności operacyjnej i oszczędności kosztów po stronie Rady Rada ds. Imigracji i Uchodźców, Kanada

 11. Studium przypadku sądowego Wyzwanie • Sąd 13. Okręgu Sądowego na Florydzie–Hrabstwo Hillsborough • Analogowe urządzenia zapisujące, garstka komputerów i brak możliwości pracy w sieci • Zlokalizowanie właściwego miejsca na właściwej taśmie zajmuje kilka dni • Niedobór wyszkolonych stenografów –ogromna liczba nadgodzin Rezultat • Zainstalowano system CourtFLOW • Materiał audio ze spraw przechowywany w formie elektronicznej – kopie zapasowe na dyskach CD • Niemal natychmiastowy dostęp do informacji • Usprawnienie przepływu informacji i redukcja kosztów Hrabstwo Hillsborough, Floryda

 12. Studium Przypadku MURF Parlament duński Produkt: MURF – rozwiązanie do zautomatyzowanego nagrywania dźwięku w formacie cyfrowym Duński parlament zakupił cyfrowy system MURF (Multiple Unit Recording Facility – wielojednostkowe urządzenie zapisujące) w celu zastąpienia stosowanego wcześniej analogowego systemu zapisu. Zautomatyzowany proces transkrypcji, w który wyposażony jest MURF, umożliwia osobom zajmującym się transkrypcją w parlamencie natychmiastowy dostęp do materiału audio na swoich stanowiskach pracy. MURF usprawnia proces zapisu i transkrypcji, redukując jednocześnie koszty ponoszone przez Parlament.

 13. Rozwiązanie Encompass Sale sądowe Sale sądowe Sale sądowe Sale sądowe Sąd - satelita Encompass Serwer warstwy średniej Encompass Serwer warstwy średniej Sale sądowe Sale sądowe Encompass System zapisu cyfrowego Baza danych Interfejs z systemami zarządzania sprawami, tj. CM/ECF System sądowy i prawnicy Administrator sądowej bazy danych Zapora sieciowa Baza danych IIS serwera sądowego Dostęp online do harmonogramów sądowych, administracja i eksploatacja zapisów sądowych Dostęp online Tworzenie harmonogramów sądowych Odsłuch audio Zamawianie transkrypcji Zapora sieciowa Access Point (Punkt dostępu) Portal

 14. Zastąpienie metod nie zapewniających bezpieczeństwa i nieskutecznych

 15. Rozwiązanie Encompass Enterprise Sala sądowa / Wiele sal sądowych Dostarczanie analogowego sygnału audio/video Moduł ICM pobiera informacje o sprawie z serwera zarządzania sprawami Infrastruktura video – punkt obecności Strumień audio/video Zarządzana infrastruktura video Uczestnik 3G Stacja robocza Encompass do cyfrowego zapisu dźwięku Strumień audio/video Cyfrowe dane audio i metadane IP-MPLS lub Internet Strumień audio/video Uczestnik ISDN Sala sądowa / Wiele sal sądowych Strumień audio/video Uczestnik zdalny Osoba dokonująca transkrypcji w sądzie Klient transkrypcji NetScribe Informacja o sprawie z serwera zarządzania sprawami Uczestnik zdalny Serwer Encompass warstwy średniej • Upoważniony użytkownik zajmujący się zawodowo prawem • Wyszukuje i odsłuchuje materiał audio • Zamawia transkrypcje • Odbiera wykonane transkrypcje Centrum danych Cyfrowe dane audio i metadane Cyfrowe dane audio i metadane Portal sieciowy AccessPOINT Wykonane transkrypcje Osoba dokonująca transkrypcji w domu Klient transkrypcji NetScribe Cyfrowe dane audio i metadane Serwer przepływu informacji w transkrypcji NetScribe Centralny serwer systemu Encompass Serwer zarządzania sprawami Osoba dokonująca transkrypcji w domu Klient transkrypcji NetScribe

 16. Profesjonalne usługi VIQ • Transkrypcja • Certyfikat ISO 9001:2000 uzyskany w Australii • Kopia w dniu następnym i usługi dwujęzyczne • Monitoring • Zapis posiedzeń sądu • Zarządzanie projektem, instalacja, szkolenie

 17. Integratorzy systemu Klient Klient Klient Klient Rozwiązania VIQ Partnerzy VAR Klient Klient Klient Klient Dystrybutorzy Klient Klient Sprzedaż i marketing / Obsługa klienta Produkty przeznaczone dla klientów rozpoczynających stosowanie tego rodzaju systemów są odpowiednie dla umów z dystrybutorami / odsprzedawcami • Misja o znaczeniu krytycznym dla klientów; potrzeba obsługi lokalnej • Integratorzy i partnerzy VAR posiadają wiedzę o klientach, szczególne doświadczenie pionowe • Sprzedają oni systemy dziedziczone • Agencje rządowe/sądy faworyzują dostawców lokalnych

 18. Aby uzyskać więcej informacji… VIQ Solutions Inc. Strona internetowa: www.viqsolutions.com E-mail: info@viqsolutions.com Telefon: (905) 948-8266