Download
profesjonalna kadra mened erska w twojej firmie szkolenia wewn trzne dofinansowane ze rodk w efs n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wprowadzenie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wprowadzenie

Wprowadzenie

134 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Wprowadzenie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Profesjonalna kadra menedżerska w Twojej Firmie - szkolenia wewnętrzne dofinansowane ze środków EFS

 2. Wprowadzenie • Planowanie szkolenia; • Przegląd rynku pod kątem ofert szkoleniowych; • Koszty;

 3. Minimalizacja kosztów szkolenia poprzez wykorzystanie dofinansowania z EFS – szansą na realizację profesjonalnego szkolenia z elementami doradztwa.

 4. Wybór dostawcy usług szkoleniowych dofinansowanych z EFS.

 5. WYG International- HR Consulting

 6. Procedury przystąpienia do projektu.

 7. Audyt wewnętrzny – polityka personalna firmy.

 8. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych. • W skali całej organizacji: • analiza raportu po-audytowego; • organizacja w obliczu wysokiej dynamiki zmian; • wysoka różnorodność potencjału ludzkiego firmy;

 9. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych. • W skali grupy szkoleniowej i jednostek indywidualnych: • analiza potrzeb szkoleniowych w oparciu o profile zawodowe • i osobowe uczestników szkolenia; • zdefiniowanie kompetencji i potencjału szkolonych; • analiza relacji w grupie;

 10. Stan obecny i stan pożądany. Ustalenie celów szkolenia i kryteriów efektywności.

 11. Organizacja szkolenia. Miejsce szkolenia, materiały szkoleniowe, cattering...

 12. Przygotowanie planu szkolenia

 13. Kierunek pracy

 14. Podróż w szkolenie

 15. Przebieg szkolenia: • Warsztaty praktyczne; • Ćwiczenia scenek z przykładowego dnia pracy; • Teoria nabywana w trakcie ćwiczeń; • Klauzula tajności;

 16. Ewaluacja szkolenia. Podsumowania pierwszego modułu szkoleniowego. Analiza zachowań i efektywności grupy. Zrewidowanie potrzeb szkoleniowych i dostosowanie planu szkolenia do nowych okoliczności.

 17. Modyfikacja planu II modułu szkolenia Przeprowadzenia szkolenia

 18. Ocena szkolenia. Podsumowanie szkolenia w kontekście realizacji celów szkoleniowych. Zdefiniowanie zadań dla HR’u na czas po-szkoleniowy.

 19. Korzyści dla firmy. Wzmocnienie kompetencji menedżerskich. Poprawa komunikacji wewnętrznej. Zlokalizowanie obszarów wymagających udoskonalenia. Podwyższenie morale grupy. Wzmocnienie wizerunku pracodawcy. Inne… 

 20. Serdecznie dziękujemy za uwagę.