Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wprowadzenie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wprowadzenie

Wprowadzenie

118 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Wprowadzenie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wprowadzenie Po roku 1980, kiedy to papież Jan Paweł II ogłosił Encyklikę Dives in Misericordia, założyciel naszego Ruchu sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki skierował wskazania na VI Krajową Kongregację Odpowiedzialnych (1981 r.), które są zachętą do budowania diakonii miłosierdzia:

 2. „(…)Odkryliśmy tę encyklikę jako przewodnik naszej pracy. Pragnęlibyśmy, aby wszyscy uczestnicy Ruchu i wszystkie istniejące w nim wspólnoty, a także wakacyjne oazy wzięły do ręki, a potem do serca tę encyklikę, jako dar papieża i światło, które musimy starać się uczynić życiem(…)” sł. Boży ks. Franciszek Blachnicki

 3. Historia 2002 r. – początki działań 2004 r. – powstanie lubelskiego forum Oazowego z wątkiem „diakonii miłosierdzia” 2008 r. – do tego roku w skład diakonii wchodzi tylko para odpowiedzialna (małżeństwo z DK) 2010 r. – diakonie tworzy grupa ludzi pod kierownictwem kapłana 2011 r. – pierwsze rekolekcje formacyjne (temat: Miłosierdzie Boże odkrywane w Ruchu i poprzez Ruch) Zawierzenie Diakonii BożeMUMiłosierdziU 2012 r. – Pierwszy Dzień Skupienia (Oaza Modlitwy) temat: Człowiek świadkiem Miłosierdzia 13.12.2012 r.– Zawierzenie diakonii Niepokalanej Matce Kościoła Aktem Konstytutywnym

 4. ZADANIa osądzić działać widzieć FORMACJA Rekolekcje - formacyjne, tematyczne, diakonijne Modlitwa - w intencjach polecanych i stałych Posługa na rzecz jedności - ad intra, ad extra Apostolstwo w dziele Miłosierdzia Bożego • nauka bezgranicznego zaufania Bogu i • akceptacja Jego planu w naszym życiu.

 5. Formacja ma prowadzić do postawy „posiadania siebie w dawaniu siebie” nie z litości, ale z miłości do człowieka. Wyrażać ma się to w poświęceniu czasu bliźniemu oraz w gotowości pomocy w potrzebie. Człowiek ma stawać się miłosierdziem „Potrzebna jest dziś nowa «wyobraźnia miłosierdzia», której przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr. (…). Miłosierdzie czynów nadaje nieodpartą moc miłosierdziu słów.” Jan Paweł II, List Apostolski Novo MillennioIneunte

 6. iNsPIRACJE • Świadek konfesjonału • Odkrywanie głębi Bożego Miłosierdzia (wczytywanie się w dokumenty Kościołaiżywoty świętych), • Dzieła charytatywne zrodzone z miłości. • Misja apostolatu miłosierdzia (animacja środowisk lokalnych np. przez współtworzenie sympozjów, kursów, oaz modlitwy, rekolekcji tematycznych w temacie Miłosierdzia Bożego) • Współpraca z egzorcystami. Pomoc i modlitwa za osoby zniewolone

 7. Świadek konfesjonału „(…) Tu nędza duszy spotyka się z Bogiem miłosierdzia. Powiedz duszom, że z tego źródła miłosierdzia dusze czerpią łaski jedynie naczyniem ufności. Jeżeli ufność ich będzie wielka, hojności Mojej nie ma granic (...)” Św. Faustyna

 8. Odkrywanie głębi Bożego Miłosierdzia „Człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego miło-sierdzia o tyle, o ile sam prze-mienia się wewnętrznie w duchu podobnej miłości w stosunku do bliźnich.” Jan Paweł II, Encyklika Divesinmisericordia

 9. Odkrywanie głębi Bożego Miłosierdzia „Zapisz te słowa, córko Moja, mów światu o Moim miłosierdziu, niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie Moje. Jest to znak na czasy ostateczne, po nim nadejdzie dzień sprawiedliwy. Póki czas niech uciekają się do źródła miłosierdzia Mojego”. z Dzienniczka Siostry Faustyny

 10. Dzieła charytatywne zrodzone z miłości „Spójrzcie przed snem na swoją dłoń i zapytajcie siebie samych: «Co uczyniłem dziś dla Jezusa? ‹‹Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnie to uczyniliście».” Św. Matka Teresa z Kalkuty

 11. Rekolekcje, Oaza modlitwy

 12. Kursy, sympozja Sympozjum o Miłosierdziu Bożym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 13. Współpraca z egzorcystami Pomoc i modlitwa za opętanych i zniewolonych

 14. INFORMACJE • Informacje na temat: • możliwości skorzystania z pomocy duchowej, psychologicznej, materialnej • różnych akcji społecznych i inicjatyw w Kościele np. akcja „Uratuj Świętego”, „ Iskra Miłosierdzia”, modlitwa różańcowa w intencji Ojczyzny, itp.

 15. miłosierdzie A nowa ewangelizacja Pokora Posłuszeństwo Ubóstwo podnoszenie na duchu chęć towarzyszenia bliźniemu otwartość na pomoc Przebaczenie ewangeliczne świadectwo życia miłość bliźniego postawa miłosierdzia nowa ewangelizacja

 16. Serdecznie Dziękujemy za uwagę Diecezjalna Diakonia Miłosierdzia Ruchu Światło - Życie www.lublin.oaza.pl Lublin 2013