Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wprowadzenie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wprowadzenie

Wprowadzenie

138 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Wprowadzenie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Animatorzy Społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych – aktywizacja środowiska na pograniczuPiechowice 2008

 2. Szkolenia Badania Analiza danych Diagnoza Pomysł na naprawę problemu Esej Wprowadzenie

 3. I Etap - Szkolenia • Prezentacje specjalistów • Dane Statystyczne • Definicje ważnych pojęć • Metody badawcze • Konsultacje • Pomysły na finansowanie projektów

 4. II Etap - Badania • Przygotowanie i rozesłanie ankiet • Wywiady • Prywatne rozmowy • Obserwacja uczestnicząca

 5. Problemy w trakcie badań • Kłopot z dostępem do ON w mojej miejscowości • Brak chęci do rozmowy ze strony polskich respondentów • Nagła rezygnacja z udziału w badaniach

 6. Lokalnie Narzekanie na brak zainteresowania Bariery architektoniczne Brak dostosowanej komunikacji miejskiej Brak wiary w zmiany III Etap – Analiza danych

 7. Polska Bariery architektoniczne i mentalne Brak wyobraźni Analiza danych c.d.

 8. Świat Większa chęć do rozmowy Większa otwartość Lepsze dostosowanie architektoniczne Analiza danych c.d.

 9. IV Etap - Diagnoza • Problem z mówieniem o swojej niepełnosprawności wśród Polaków • Pretensje do rządu o brak pomocy • Pasywność • Paradoksalny optymizm

 10. Diagnoza c.d. • Wewnętrzny opór • Poczucie bycia obywatelem niższej kategorii • Niedoinformowanie

 11. V Etap – Pomysł na rozwiązanie problemu • Kilka wstępnych pomysłów • Konsultacje • Pomysł na stworzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego przy Urzędzie Miasta i Gminy Piechowice

 12. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny • Część Informacyjna • informowanie na temat źródeł pomocy • Część Konsultacyjna • doradzanie urzędowi miasta, gminy oraz zainteresowanym firmom

 13. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny c.d. • Planowanie punktu • konsultacje i narady ze specjalistami • planowanie finansowania projektu • napisanie projektu • spotkanie z Zarządem Miasta

 14. VI Etap - Esej • “Nie ma barier, są tylko opory”

 15. Podsumowanie • Zmiana postawy • Wiara w siebie • Podniesiene głosu • Niepoddawanie się

 16. Zdjęcia